Štěpán Křeček: Jak dopadla výsledková sezóna S&P 500 za 4. kvartál 2022?

01.03.2023 13:32 | Komentář

„94 procent společností z indexu již vykázalo své výsledky. Silný růst tržeb je doprovázen padajícími zisky. V první polovině letošního roku se očekává pokračování tohoto trendu,“ říká analytik BHS Timur Barotov.

Štěpán Křeček: Jak dopadla výsledková sezóna S&P 500 za 4. kvartál 2022?
Foto: Archiv Štěpána Křečka
Popisek: Ekonom Štěpán Křeček

  •  Za 4. kvartál 2022 zveřejnilo své výsledky již 94 procent společností z indexu S&P 500.
  • Pokles zisků společností za 4. kvartál byl v průměru 4,8 procenta, jedná se tak o první meziroční propad zisků od 3. kvartálu 2020.
  • 6 společností z indexu S&P 500 vydalo pesimistický výhled na 1. kvartál 2023, optimistický pouze 21 společností.

Růst výnosů společností zahrnutých v indexu ve 4. čtvrtletí 2022 byl mnohem lepší než růst zisků a za poslední čtvrtletí činil 5,4 procent. V souhrnu společnosti vykázaly tržby o 1,9 procent vyšší, než byly odhady, což je nad historickým průměrem. Jednalo se však o nejnižší tempo růstu výnosů od 4. čtvrtletí 2020 (3,2 procent). Růst tržeb vykázalo devět z jedenácti sektorů v čele se sektorem energií (+14,1 procent), spotřebního zboží (+10,1 procent) a průmyslových podniků (+9,8 procent). Naopak pokles tržeb vykázaly sektory materiálů (-4,8 procent) a informačních technologií (-1,6 procent). Stejně jako v ziscích, mezinárodní společnosti vykázaly nižší růst tržeb než jejich na Ameriku koncentrovanější protějšky (1,8 procent oproti 6,7 procentům).

Zisková výkonnost společností z indexu S&P 500 ve 4. čtvrtletí 2022 byla slabá a znamenala první meziroční pokles od 3. čtvrtletí 2020. Celkově 68 procent společností vykázalo zisk na akcii nad odhady analytiků, a to v průměru o 1,2 procenta výše. Historicky to ovšem bylo výrazně výše: 6,4 procenta nad odhady. Jedná se tak o druhou nejnižší hodnotu, kterou index vykázal od roku 2008. Za celý index průměrná míra růstu zisků za 4. čtvrtletí 2022 činila -4,8 procent, index tak poprvé od 3. čtvrtletí 2020 (-5,7 procent) vykázal meziroční pokles zisků. To je pod úrovní, kterou analytici předpokládali na konci roku 2022 (-3,3 procent). Pět z jedenácti sektorů vykázalo meziroční růst zisků v čele se sektory energetiky (+57,7 procent) a průmyslu (+38,2 procent). Energetický sektor se na růstu zisků ve 4. čtvrtletí 2022 podílel největší měrou a pokud bychom jej vyloučili, pokles zisků celého indexu by se prohloubil z -4,8 procent na -8,9 procent. Po obranném průmyslu přispěly k růstu zisků sektoru průmyslových podniků nejvíce letecké společnosti (Boeing, American Airlines …). Naopak pokles zisků vykázalo šest sektorů v čele se sektory komunikačních služeb (-26,3 procent), materiálů (-24,6 procent) a zbytného spotřebního zboží (-22,0 procent). Sektor komunikačních služeb byl výrazně zatížen hlavními hráči Alphabet (Google), Meta Platforms a Warner Bros. Discovery. Pokud by se tyto společnosti vyloučily, zisk by rostl tempem 18,5 procent namísto skutečného poklesu o -26,3 procent. Sektor zbytného spotřebního zboží byl výrazně oslaben společností Amazon. V případě jejího vyloučení by sektor spotřebního zboží vykázal růst zisku o 19,5 procent, namísto poklesu o -22,0 procent. Na druhé straně k růstu zisků výrazně přispěly automobilové společnosti, hotely, restaurace a rekreační sektor. Společnosti s mezinárodní expozicí tržeb nad 50 procent vykázaly mnohem větší pokles zisku (-8,4 procent) oproti svým protějškům (-2,3 procent).

Průměrná čistá zisková marže indexu S&P 500 za 4. čtvrtletí 2022 dosáhla 11,2 procent. Je to nejnižší hodnota od 4. čtvrtletí 2020 (10,9 procent), což je pod pětiletým průměrem (11,4 procent) a má posledních 7 čtvrtletí klesající trend. Tři odvětví vykazují meziroční nárůst ziskových marží v čele s energetickým sektorem (z 9.3 procent na 12,9 procent). Na druhé straně osm odvětví vykazuje pokles ziskových marží v čele s odvětvím komunikačních služeb (z 11,7 procent na 8,9 procent) a finančním sektorem (z 18,5 procent na 15,3 procent).

Trhy v současnosti odměňují pozitivní zisková překvapení více, než je průměr, a trestají negativní zisková překvapení mnohem méně, než je průměr za poslední čtvrtletí. Pozitivní překvapení vedla k 1,1procentnímu růstu ceny akcií, spočítáno jako průměr cen 2 dnů před a po zveřejnění výsledků. Historicky se toto číslo pohybuje na úrovni 0,9 procent. Negativní překvapení zaznamenala během 4. čtvrtletí 2022 průměrný pokles ceny o -0,6 procent, což je výrazně méně, než historický průměr -2,2 procent.

Od počátku roku 2023 k celkovému poklesu zisků indexu S&P 500 nejvíce přispěly sektory financí a komunikačních služeb. Ve finančním sektoru negativně překvapily svými výnosy na akcii společnosti Goldman Sachs (3,32 USD oproti 5,56 USD) a U.S. Bancorp (0,57 USD oproti 1,12 USD). Revize směrem dolů byly provedeny u společnosti Wells Fargo (z 1,26 USD na 0,59 USD). V sektoru komunikačních služeb negativně překvapily ziskem na akcii společnosti Alphabet (1,05 USD vs. 1,18 USD) nebo Meta Platforms (1,76 USD vs. 2,3 USD). Ke zvýšení celkového tempa růstu tržeb od 31. prosince nejvíce přispěly vykázané společnosti v sektorech veřejné infrastruktury, zdravotní péče, základního spotřebního zboží a zbytného spotřebního zboží.

Výhled zisků společností je většinou pesimistický. Z 97 společností 76 vydalo pesimistický výhled zisku na akcii a 21 optimistický. Na úrovni odvětví byly nejpesimističtější informační technologie (29) a průmyslové podniky (15). Pro fiskální rok 2023 vydalo výhled zisku na akcii 250 společností. Z toho 58 procent bylo pesimistických a zbytek optimistických. To znamená, že většina společností očekává horší zisk na akcii, než dříve předpokládala.

Projekce analytiků sestavené společností FactSet se ukázaly být příliš optimistické, pokud jde o zisk za 4. čtvrtletí roku 2022 (-3,3 procent odhad oproti -4,8 procent skutečnost). Na rok 2023 analytici v současnosti předpokládají čtvrtletní zisky takto: -5,7 procent, -3,7 procent, +3,0 procenta a +9,7 procent v řadě. V případě výnosů jsou projekce následující: +1,8 procent, -0,2 procenta, +1,3 procent a +3,3 procent v řadě.  Analytici v průměru odhadují, že index S&P 500 bude na konci roku oceněn na 4 620 bodů, což je přibližně 15,5procentní nárůst oproti současným úrovním. Na úrovni odvětví analytici favorizují komunikační služby, u nichž se očekává nárůst o 27 procent v cenách akcií. Naopak nejmenší nárůst se předpokládá u průmyslového sektoru, a to o 9,8 procent. Celkově je z 10 930 vydaných ratingů na společnosti indexu S&P, z toho 53,2 procent nákup, 40,6 procent držet a 6,2 procent prodej. Nejvyšší procento nákupních ratingů mají akcie energetického sektoru (62 procent) a komunikačních služeb (60 procent), naopak nejnižší procento mají akcie základního spotřebního zboží (43 procent).

Z šetření analytiků vyplývá, že nejpříznivější růst v 1. kvartálu 2023 a i ve zbytku roku budou mít společnosti ze sektorů zbytného spotřebního zboží, komunikačních služeb a průmyslu. Naopak by se stranili sektorům materiálů, energií a zdravotnictví. 

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

autor: PV

Ing. Libor Turek, Ph.D. byl položen dotaz

Vykašlali jste se na živnostníky

To, že nechápete, že spousta OSVČ dělá za minimální mzdu vysvětluje, proč sami sobě platy neustále zvyšujete. Napadlo vás, ale že prostě někdo nemá na výběr, a že je rád i za tu minimální mzdu? A vy nám ještě házíte klacky pod nohy, místo toho, abyste byli rádi, že makáme? To má jakou logiku? Fakt ...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

Ivo Strejček: Existuje důvod, proč se tak sudetským Němcům podbízíme?

12:04 Ivo Strejček: Existuje důvod, proč se tak sudetským Němcům podbízíme?

V Řezně skončil Bavorsko-český týden, jehož vyvrcholením byl „historický projev“, jak jej nazval pře…