Nevzdělanci, ignoranti! Zdeněk Zbořil se už vážně naštval, a sice kvůli zprávě BIS. A zahájil výklad

10.12.2018 9:47

ROZJEZD ZDEŇKA ZBOŘILA Dezinformační weby? Tak ať je zakážou, co kdyby jednaly na vlastní pěst! Politolog Zdeněk Zbořil se zamýšlí nad zprávou BIS za rok 2017 a upozorňuje na „ruské entity“ v Metropolitní opeře v New Yorku, kde je jich požehnaně. Doporučuje také zahájit zkoušením vojenských, ale i civilních osob a zjistit, jak jsou na tom s ruštinou či „nařízení o kontrole smýšlení místního obyvatelstva“. A jak je to se sovětskou verzí moderních dějin a proruským panslovanstvím v českém školství? „Jako bývalý učitel se musím ptát, kdo si zase vybral české učitele, tu nejzranitelnější skupinu občanů ČR a snadný terč jakéhokoli ignoranta, za předmět demonstrace své nevzdělanosti?“

Nevzdělanci, ignoranti! Zdeněk Zbořil se už vážně naštval, a sice kvůli zprávě BIS. A zahájil výklad
Foto: Hans Štembera
Popisek: Zdeněk Zbořil

Bezpečnostní informační služba České republiky vydala výroční zprávu za rok 2017. V kontrarozvědné činnosti se zabývala aktivitami ruské a čínské státní moci, které ohrožují bezpečnost a další klíčové zájmy ČR. BIS tvrdí, že Rusko se soustředilo hlavně na vlivové operace a vědomé i nevědomé vytěžování českých zdrojů. Číňané zase méně ovlivňovali a více pronikali zpravodajsky. „Zaznamenal jsem dvě zásadně odlišné reakce na tento pozoruhodný výkon BIS. Jedna byla až hysterická, a to ze strany zřejmě se nudících poslanců Sněmovny PČR. Její typickou reprezentací byla slova paní poslankyně Langšádlové, která volala po vytvoření vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny, která by se zájmem Ruské federace a Čínské lidové republiky o dění v ČR měla zabývat a zasadila se o vznik legislativní úpravy, která by umožnila tyto snahy našich nepřátel, kteří jimi jsou, ačkoli s oběma zeměmi stále ještě udržujeme diplomatické styky, nově definovat a zabránit nebezpečí, které v sobě potenciálně obsahují,“ reagoval politolog Zdeněk Zbořil.

Fotogalerie: - Sto let Hradní stráže

Slavnostní akt k 100. výročí vzniku Hradní stráže
Slavnostní akt k 100. výročí vzniku Hradní stráže
Slavnostní akt k 100. výročí vzniku Hradní stráže
Slavnostní akt k 100. výročí vzniku Hradní stráže
Slavnostní akt k 100. výročí vzniku Hradní stráže
Slavnostní akt k 100. výročí vzniku Hradní stráže

Anketa

Je Miloš Zeman vlastizrádce?

5%
95%
hlasovalo: 19393 lidí

„Ta druhá reakce byla spíše lidová, až vulgární, jejímiž reprezentanty byli občané ČR, kteří podle čl. 2 Ústavy jsou stále ještě zdrojem veškeré státní moci, a podle případného ústavního zákona může být stanoveno, že tuto moc budou vykonávat přímo,“ dodal. Ta první reakce podle Zbořila předpokládá, že nejen BIS, ale i ostatní orgány státní moci nedostály svým povinnostem, a je proto třeba je k tomu donutit zákonodárnou silou Poslanecké sněmovny. „Panuje-li ale taková nedůvěra, jurodivými poslanci popíraná ještě rychleji, než nám byla oznámena, existuje vážný problém, který jsme dosud buď neviděli, nebo nechtěli vidět, anebo dělali, že jej nevidíme,“ dodává politolog. 

„Nevím, zda tajná část výroční zprávy BIS uvádí počty čínských a ruských zpravodajců a také, zda se nejedná o Rusy, rusky mluvící občany postsovětských republik, anebo Číňany nejen z ČLR, z Čínské republiky na Tchajwanu, ale i ze Singapuru, z celé jihovýchodní Asie, nebo dokonce ze Spojených států, ze zemí, kde jako houby po dešti rostou čínské obchodní organizace, které by mohly mít zájem na tajnostech české ekonomiky nebo dokonce politiky. Nejsem si ale vůbec jistý, zda v BIS nepřišli na to, zda mimořádné aktivní korejské obchodní organizace se nezajímají o naše tajemství, protože zatím to vypadá, že v ČR a na Slovensku je více korejských agentů než čínských nebo dokonce těch nápadně nenápadných z Vietnamu,“ doplňuje Zbořil.

Abychom mohli klidně spát a neprobouzet se v hrůze, „že po nás jdou…“

Problémem zůstává ruský diplomatický sbor, ve kterém se nacházejí nedeklarovaní zpravodajští důstojníci. Diplomatický sbor má být také „nátlakovou pákou na Ministerstvo zahraničních věcí České republiky, potažmo o poznání slabší misi v Rusku“. BIS má za to, že kvůli tomu, jak lehkovážně se v Česku nakládá s interními, ale neutajovanými informacemi, už Rusové nemusejí zjišťovat informace utajované. Konkrétně se ve zprávě píše: „Velikost ruské diplomatické mise a její vysoká promořenost osobami s afiliací na ruské zpravodajské služby dlouhodobě způsobuje nárůst rizik spojených s lehkovážným přístupem českých občanů, zejména politiků a státních zaměstnanců, k neutajovaným, ale interním, neveřejným informacím. Je vhodné akceptovat skutečnost, že pokud protistrana získá dostatek neutajovaných interních informací od většího počtu zdrojů, již akutně nepotřebuje krást informace utajované, a to, že si o někom myslíme, že je pouze diplomat, neznamená, že nepředstavuje riziko či problém.“

Zbořil k tomu přidává svůj komentář: „Promořenost osobami s afilací je slovní spojení, které by ocenil snad jen Václav Havel v době, kdy psal svoje Vyrozumění. Zda je to v ptydepe, chorukoru nebo v nějaké třetí variantě nesrozumitelnosti, která má zakrýt prázdnotu nebo absenci nějakého sdělení, ví snad jen někdo tam nahoře. Já sám se snažím nebýt lehkovážný, ale jak rozlišit mezi neutajovanými, ale interními, neveřejnými a mezi utajovanými by měla BIS vysvětlit každému občanu ČR zvlášť, abychom mohli klidně spát a neprobouzet se v hrůze, že po nás jdou. Že diplomati představují riziko a problém, víme odedávna a BIS by se mohla zeptat v mnoha zemích hned několika kontinentů, co to je za nebezpečí mít doma americké nebo britské diplomaty.“

Redaktor Respektu Ondřej Kundra se v rozhovoru s moderátorkou Emmou Smetana vyjádřil ke zprávě tajné služby. „Můžeme vyčíst jen informaci, že někteří politici se chovají neuváženě. Čeští představitelé se tak chovají v kontaktu s nedeklarovanými špiony ruského velvyslanectví. Na různých rautech jim čeští politici dobrovolně vyzrazují nějaké citlivé informace, které ohrožují naši bezpečnost,“ podotkl a rozhovořil se o tom, zda to dělají vědomě. „Někteří z nich to budou dělat, protože jsou to užiteční idioti, někteří proto, že to nebyli schopni domyslet, někteří proto, že jsou chvástalové, někteří chtějí další benefity,“ jmenoval příklady těch, kdo vyzrazují, Kundra. „Ještě před několika dny jsem viděl v Praze na tramvaji číslo 22 zřejmě reklamní plakát, na kterém byla slova: ‚Kundra: Putin dosadil Trumpa do Bílého domu.‘ – nebo tak nějak podobně,“ předeslal Zbořil. „Tramvaj mne minula dost rychle, ale smysl sdělení jsem pochopil. Jen nevím, zda to autor tohoto sloganu má z Bílého domu, chvástá se, nebo má za to nějaké benefity. Nebo dokonce už radí, nejen českým politikům a občanům, ale i Američanům, na koho si doma mají dát pozor. Až si zase jednou bude někdo klást otázku, proč lidé naslouchají raději někomu jinému než přispěvatelům Respektu, může si odvodit odpověď i z těchto koktavých slov. A důvod vyzrazování informací? Ten není jiný, než že jich je až příliš přísně tajných, tajných, důvěrných, vyhrazených a ani člověk s hlavou jako košířský starosta, jak se říkalo před léty u nás na periferii, by se nevyznal v tom, co je co a pro koho,“ dodal.

Dezinformační weby jsou podle zprávy BIS prý hlavně součástí kouřové clony, za níž se skrývají zásadnější aktivity. Zde jedna pasáž: „Drtivá většina dezinformačních webů v českém jazyce je dílem českých (ideologicky motivovaných a přesvědčených o škodlivosti NATO, EU, USA, liberální demokracie či prvoplánově proruských) občanů, které nepodporují ruské entity.“ Jinými slovy, čeští dezinformátoři podle BIS jednají v drtivé většině na vlastní pěst a šíří to, co považují za pravdivé. Co říkají, je prý věcí svobody slova, veřejného diskurzu a občanskoprávních sporů. Ale BIS dodává, že takové weby a občany ruská strana využívá. A co k tomu říci? „Snad jen to, aby tyto weby s pomocí paní Langšádlové, celé opozice v Poslanecké sněmovně a utajených vzdělanců v řadách BIS zakázaly. Hlavně aby nám tyto weby nejednaly na vlastní pěst. A také, aby nám čeští občané pochopili, které ruské entity máme na mysli. Co kdyby náhodou se někdo zašel podívat do Metropolitní opery v New Yorku a viděl tam zpívat a hrát ‚ruské entity‘, kterých je tam požehnaně. Také by se nám mohlo stát jako kdysi ve Spojených státech že při anonci filmu Rusové v New Yorku by mohl nějaký poslanec vyskočit hrůzou z okna. Možná by v Praze stačila jen ruská hokejová entita nebo nápis v ruštině v nějaké směnárně blízko Staroměstského náměstí. A co entity v Karlových Varech? To abychom tam raději ani nejezdili,“ reagoval Zbořil.

Sovětský pohled v českém školství?

Zpravodajci BIS také tvrdí, že Češi, Moravané a Slezané jsou náchylní k tomu, ruskému tlaku podléhat. Vinu na tom podle zpravodajců nese i české školství, které žákům stále vštěpuje zastaralý sovětský pohled na dějiny. „Moderní dějiny prezentované ve školách jsou de facto sovětskou verzí moderních dějin a proruským panslovanstvím je do jisté míry zasažena i výuka českého jazyka, resp. literatury (národní obrození). Trvající vliv sovětské propagandy a fakt, že Rusové ovládají moderní dějiny (Orwell: Kdo ovládá minulost, ovládá budoucnost. Kdo ovládá současnost, ovládá minulost.), tvoří základ pro současné ruské vlivové operace všeho druhu a tedy i hybridní strategie,“ píší analytici BIS v poznámce pod čarou. Informaci více rozebrali na idnes.cz, kde oslovili učitele, kteří si stěžovali spíš na to, že nedostatek času vůbec moderní dějiny neumožní probírat. „To je sice jen z poznámky pod čarou, ale tuposti autora těchto slov je nadmíru. Předpokládejme, že četl alespoň úvodní kapitolu Jiráskova F. L. Věka a všiml si, že se tam píše o příchodu ruské armády pod velením Suvorova do Prahy v roce 1794. Potom jsme ve zdraví přežili spor mezi rusofily (Čelakovský, Šafařík) a rusomany (Hanka), přečetli si Havlíčkovy Obrazy z Ruska, přežili panslavismus Alfonse Muchy a Karla Kramáře a vyrovnali se s legionářskou anabází, osvobozením Československa sovětskou armádou a dovolím si tvrdit, že i s politickým sloganem ‚Se Sovětským svazem na věčné časy!‘,“ uvedl Zbořil.

„Snad by se i v BIS našel člověk (jako ostatně mezi mnoha českými politiky), který dlouho aplaudoval tomuto heslu, aby jej v době docela nedávné nahradil úklonou ‚pochválen buď Ježíš Kristus‘. Přežili jsme i ruskou a ukrajinskou emigraci a o jménech Romancov, Mitrofanov, Petrov snad proboha už neuvažujeme jako o součásti ruských vlivových operací. Jako bývalý učitel se ale musím ptát, kdo si zase vybral české učitele, tu nejzranitelnější skupinu občanů ČR a snadný terč jakéhokoli ignoranta, za předmět demonstrace své nevzdělanosti?“ dodal.

Mluvčí BIS Ladislav Šticha jde v kritice ještě dál. Současné děti se podle něj učí historii podobně jako jejich prarodiče v době, kdy bylo Československo okupováno Sovětským svazem. „Jsou tady samozřejmě inovativní a progresivnější učitelé, kterých není málo, ale pořád to nestačí,“ říká Šticha v už zmiňovaném článku pro idnes.cz. „Ve společnosti se výklad dějin různí a u méně vzdělané části starší generace dnes vnímáme, že se více kloní například k panslovanství. Vidíme, že jde o lidi, kteří prošli socialistickou výukou. Dneska jsou náchylnější důvěřovat informacím, které jim připomínají něco, co je jakoby správně. A chceme předejít tomu, aby dnešní mladá generace nedopadla stejně a my pak nebyli překvapení, jak věci vidí,“ vysvětlil.

„Nevím, kde získal své vzdělání pan Šticha, ale předpokládám, že vzhledem k jeho věku, to bylo v době, kterou svými slovy odsuzuje. A co ví o té ‚méně vzdělané části starší generace‘? Já jsem se, dokonce i na vysokých školách, setkával spíše s nevzdělanou mladší částí populace, která sice neprošla socialistickou výukou, a možná by byl překvapen už dnes, jak tito mladí lidé věci vidí, respektive nevidí a jak jim nerozumějí. A pokud BIS nepronikla do porozumění generaci mladých (dvaceti, třiceti, čtyřicetiletých etc.), ať si přečtou některou ze studií Petra Saka, které obsahují odkazy na bohatou sociologickou literaturu a neplácají hlouposti,“ reagoval politolog.

Idnes.cz přinesl i reakci předsedkyně Učitelské platformy Petry Mazancové: „Proruská propaganda rozhodně nezasahuje výuku systémově skrz učebnice či vysokoškolskou přípravu. To ale neznamená, že nejsou učitelé, kteří sledují Sputnik a nepropadají propagandě jako jednotlivci,“ uvedla. „To jsou polopravdy nehodné předsedkyně Učitelské platformy. Podle jejích slov je to vlastně tak, nebo jinak. Před rokem 1989 jsme měli dokonce v tzv. socialistické ústavě odkaz na vědeckou teorii marxismu-leninismu a vědeckého komunismu, a přesto to neznamenalo, že všichni četli Rudé právo a poslouchali ČsTV,“ uvedl Zbořil.

A co strážmistr Flanderka?

Ve veřejném prostoru se objevily i reakce, které neberou varování BIS zcela vážně. Někteří lidé upozorňovali v kontextu zprávy na postavu strážmistra Flanderky, který měl spadeno na ruské špiony. „Snad si můžeme dovolit poradit BIS i předpokládané parlamentní širokospektrální vyšetřovací komisi, že rakousko-uherský reglement požadoval za první světové války, aby se ‚s nesmírně zvýšenou pozorností sledovaly všechny osobnosti procházející rajónem, protože nová situace umožnila ruským vyzvědačům vniknutí hlouběji do území našeho mocnářství, zejména do Slezska i Moravy, odkud dle důvěrných zpráv velké množství ruských vyzvědačů odebralo se do Čech. Je zjištěno, že mezi nimi jest mnoho ruských Čechů, vychovaných ve vysokých štábních vojenských školách Ruska, kteří ovládajíce dokonale český jazyk, jeví se býti zvláště nebezpečnými vyzvědači, neboť oni mohou a jistě provedou i mezi českým obyvatelstvem velezrádnou propagandu‘.“

Zbořil tak doporučuje: „Proto by se mohlo zahájit zkoušením vojenských, ale i civilních osob a zjistit, jak jsou na tom s ruštinou a kdo z nich prošel studiem na cit. vojenských školách Ruska. Také by mohlo dojít na ‚Tajná nařízení‘, ze kterých by mohla i dnes být použitelná: nařízení o kontrole smýšlení místního obyvatelstva, návod, jak sledovat v rozmluvách s místním obyvatelstvem, jaký vliv mají na jeho smýšlení zprávy z bojiště, dotazník o tom, jak se chová místní obyvatelstvo k vypsaným válečným půjčkám a sbírkám, dotazník o náladě mezi odvedenými a těmi, kteří mají být odvedeni, dotazník o náladě mezi členy místní samosprávy a inteligenty, nařízení o bezodkladném zjištění, z jakých politických stran se skládá místní obyvatelstvo, jak silné jsou jednotlivé politické strany, nařízení o kontrole činnosti předáků místních politických stran a zjištění stupně loajality určitých politických stran, zastoupených mezi místním obyvatelstvem, dotazník o tom, jaké noviny, časopisy a brožurky docházejí do rajónu četnické stanice, instrukce týkající se zjištění, s kým stýkají se osoby podezřelé z neloajálnosti, v čem jeví se jich neloajálnost, instrukce pro placené informátory z místního obyvatelstva, ‚začíslené‘ na službě při četnické stanici aj.“

V souvislosti se snahou poslanců opozičních stran v reakci na výroční zprávu BIS zřídit sněmovní vyšetřovací komisi, která by vyhodnocovala vliv autoritářských režimů, Zbořil ještě podotýká: „Považuji to za snahu opozice najít si alespoň nějaký předmět své činnosti, která se ukazuje být čitelná jen jako kritika předsedy vlády a prezidenta republiky. Podle mého názoru je to na konstruktivní opozici nevelký objem práce, ale pokud si myslí paní potenciální komisařky a komisaři, že díky tomu budou mít hezké Vánoce, pak si to mnoho jiných nemyslí,“ reagoval politolog. „Kromě toho předpokládám, že k ustavení této komise ani nedojde, protože ať už se to kamufluje jakýmikoli vznešenými slovy, je to v principu vyslovení nedůvěry nejen BIS, ale i všem ostatním zpravodajským institucím, a holedbání se vlastní důležitostí,“ dodal.

V této souvislosti psal na sociální síti také ředitel think-tanku Evropské hodnoty Jakub Janda: „Není lepší důvod pro sněmovní vyšetřovací komisi na téma ruského a čínského vlivu v Česku, než je vlastizrádné chování prezidenta ČR. Spuštění této komise zatím brání poslanci ANO a ČSSD. Ptejme se jich, proč toho vlastizrádce tak kryjí.“ Zbořil k tomu podotýká: „Pan Janda považuje prezidenta ČR za vlastizrádce, já zase jeho za slouhu nejasným cizím zájmům. Tak ať si lidé vyberou a nevolí nebo nevolí ani ANO, ani ČSSD a vyberou si za svého korteše pana Jandu.“

„Čučkaři?“ To je názor pana prezidenta, který má důvěrnější informace

„BIS jsou čučkaři, kde mají najít teroristu, který existuje, nikoho nenajdou,“ uvedl prezident Miloš Zeman ve čtvrtek v TV Barrandov, když zkritizoval výroční zprávu BIS za rok 2017. Označil ji za „plácání“ a zpravodajce za „čučkaře“. Podle něj BIS naopak selhává v odhalování islámských teroristů na českém území. „To je názor pana prezidenta, který má podstatně důvěrnější informace než já nebo než mnozí občané ČR. Já zatím mohu usuzovat jen z dikce výroční zprávy a ta na mne stejně jako na řadu více zasvěcených odborníků než jsem já dobrý dojem nedělá. Zřejmě se také jedná o vedení BIS, k němuž má pan prezident výhrady už delší dobu, ale do tohoto vztahu vidí jen málokdo. Navíc si nejsme ani jisti, zda tento problém nemá nějaký vztah nadnárodní,“ reagoval politolog.

Ing. Miloš Zeman

  • BPP
  • První přímo zvolený prezident ČR
  • prezident České republiky

Na Forum24 se opět objevily komentáře o tom, že se Zeman chová jako ruský sluha, a také na jiných serverech je kritizován za to, že bojuje proti vlastní zpravodajské službě. Nesouhlasné reakce přišly od politiků snad ze všech stran. Někteří jako vicepremiér Jan Hamáček zdůrazňovali profesionalitu BIS, předseda STAN Petr Gazdík hovořil o tom, že se Zeman chová jako „přítel Kremlu“. „Forum24 má svou charakteristickou slovní zásobu, a tak je čtení tohoto webu zajímavé jen pro toho, kdo mluví a píše stejně. Naopak, pan Gazdík se zase chová jako nepřítel Kremlu, a pokud mluvíte o nesouhlasu snad ze všech stran, víme, že politických stran v Poslanecké sněmovně je hodně, ale s omezeným významem. A to, že některé politické strany a někteří politici se BISky obávají a vychvalují její tajnou činnost, je spíše zajímavé, než abychom věřili v její objektivitu,“ uvedl Zbořil.

BIS se vůči slovům prezidenta ohradila. Ředitel Michal Koudelka promluvil do médií a prozradil, že BIS letos rozbila ruskou zpravodajskou síť. Zmínil, že za posledních pět let zamezila BIS desítkám ruských a čínských zpravodajských důstojníků v jejich činnosti, buď nedoporučením udělení akreditace, nebo jejich odchodem tzv. tichou cestou. „Naše zákonné adresáty jsme například počátkem letošního roku informovali, že se nám podařilo úspěšně rozbít zpravodajskou síť jedné z ruských zpravodajských služeb působící na našem území a zcela tak ochromit její činnost,“ uvedl. „Já o rozbití sítě jedné z ruských zpravodajských služeb slyším poprvé. Kromě snížení počtu ruských diplomatů z ČR v souvislosti s akcí Novičok a agenta Skripala jsem o tom nic jiného nečetl ani neslyšel,“ reagoval Zbořil. „O jednom podezřelém muslimovi se teprve v posledních dnech mluví jako o patnácti islamistech, ale možná jich je víc a jen díky napětí mezi prezidentem a ředitelem BIS jsme se o tom něco dozvěděli. Třeba tomu tak je. Zpravodajské služby na území států, které jsou předmětem státního zájmu, existují na celém světě a většinou se o tom na veřejnosti nemluví. Snad se ale blýská na časy a nejen prezidenti, ministři, poslanci a senátoři, ale také občané budou takto otevřeněji informováni častěji,“ dodal.

BIS vyjádřila podporu celá řada občanů, posílají BIS e-maily, v nichž vyjadřují podporu a děkují zpravodajcům za jejich práci i na sociálních sítích. Na Twitteru za to BIS poděkovala. „Děkujeme všem za obrovskou podporu, které se nám dostalo nejen na Twitteru. Díky za tisíce e-mailů a veřejnou podporu. Je to pro nás vzpruha i závazek. Jsme vaše Bezpečnostní informační služba!“ lze se dočíst na Twitteru. „Zatím o těch tisících mailů víme jen z oznámení samotné BIS. A také to, že BIS je moje bezpečnostní služba vím jen od nich samotných. Nedávný host ze Spojených států, Seymour Hersh, nás varoval slovy: nevěřil jsem ani své mamince. Možná by více kritické skepse neškodilo všem, kteří cit. záležitost komentují, aby se zase jednou někdo nemusel někomu omlouvat a vysvětlovat, jak to vlastně bylo doopravdy,“ uvedl Zbořil. „Dichotomie západ–východ, dobro–zlo, láska–nenávist jsou až příliš jednoduché a zdá se, že záměrně šířené. Boj za lidská práva a více než sto dní hladovějícího aktivisty Syncova je pro některé lidi zajímavější než probíhající boj za sociální jistoty (nebo dokonce evropské hodnoty) v Paříži, Nizozemsku a Belgii. Ale co když i to je jen mediální bublina připravená k novému útoku na lidské hodnoty a základní práva? A bude-li protiruská, někdy až rasistická propaganda vedena stejně primitivně jako probíhající antibabišiáda, možná se dočkáme nejen kritičtějších postojů vůči EU, ale může dojít i na zpochybnění vztahu západ–východ,“ dodal.

„Ještě bychom mohli počkat na další jeden nebo dva další podobné průzkumy“

Volby do Sněmovny by nyní prý vyhrálo hnutí ANO se ziskem 32,5 procenta hlasů. Navzdory kauze údajného únosu syna premiéra a předsedy ANO Andreje Babiše hnutí od října posílilo o 5,5 procentního bodu. Vyplývá to z průzkumu agentury Kantar CZ pro Českou televizi. To, že hnutí ANO posiluje, ukázal i průzkum SANEP, podle kterého by mělo ANO 30,1% voličských hlasů. „Ještě bychom snad mohli počkat na další jeden nebo dva další podobné průzkumy. Zatím se zdá, že trend posilování ANO se potvrzuje, ale při naší nedůvěře k domnělému opisování výsledků jedné agentury od druhé nemusíme spěchat. Stejně se zatím jedná jen o přeskupování se potenciálních voličů ve prospěch jedné nebo druhé strany a všichni se spoléhají na zázrak. Jedni na zestátnění nebo vyvlastnění Agrofertu, jiní na lenost a žvanivost svých politických oponentů,“ reagoval politolog.

Evropská komise zpracovává informace, které ohledně možného střetu zájmů premiéra získala od české strany. Babišův střet zájmů by se přitom mohl projednávat už tento týden na jednání Evropského parlamentu ve Štrasburku. „Předpokládám, že po přijetí lex Babiš se tento prý třetí největší producent potravin a umělých hnojiv v Evropě zařídil tak, aby vyhověl pro jeho firmu zvlášť vytvořenému zákonu. Nyní, v předvečer jednání EP, se tvrdí, že přijatá česká legislativa dnes pokulhává za evropskou, ale ta je mladší. Takže je na místě i pohled retrospektivní, ale v každém případě se celá věc bude táhnout a případné rozhodnutí bude šalamounské až nesrozumitelné. Konečně máme svoje zkušenosti s historickým lex Schwarzenberg a kompenzací díky jemu vzniklých škod téměř po čtyřiceti letech,“ uvedl politolog. „Navíc se dnes už tolik nemluví o nedotknutelnosti soukromého vlastnictví, ale přesto problematické rozhodnutí by mohlo vyvolat obavy i jiných vlastníků ekonomických subjektů v EU. Konečně ani zkušenost s Diag Human a ohrožením jeho investic není daleko od podobného uvažování, anebo si připomeňme, že střet zájmů je kategorie až příliš pružná z hlediska práva,“ dodal.

Redaktor Radek Kubala publikoval na webu referendum.cz nezvyklý text, který koloval po sociálních sítích. Jedná se o otevřený návod k občanským neposlušnostem proti Babišově vládě. A obsahuje řadu konkrétních návodů, včetně „zajištění podpory osobností“. Přidal „protestní manuál“, v němž popisuje, jak postupovat. Jednou z jeho navrhovaných variant je protest symbolickým obsazením Lidového domu, protože „klíč k porážce Babiše neleží v hnutí ANO, kde jsou jako ve správné firmě všichni loajální šéfovi, ale u jeho koaličních partnerů a podporovatelů“. Skupina lidí má podle instrukcí proniknout do sídla ČSSD, připoutat se tam řetězy, začít troubit na trubky a svůj odchod podmínit tím, že ČSSD odejde z vlády a začne reprezentovat svůj program. „Po svých zkušenostech s posuzováním veřejného ostouzení tzv. pravicových a levicových extremistů si myslím, že se jedná o něco velmi podobného, jen jsem zvědav, jak si s tím poradí zejména Policie ČR, která má ve svém výkaznictví zavedenou kolonku a tzv. extremismus zkoumá dlouhodobě a za pomoci všech možných i nemožných expertů. Zdá se mi, že alespoň podle těchto několika stručných poznámek se může jednat o navádění k trestnému činu. Na druhé straně by mohly občanskou neposlušnost PČR, státní zastupitelství nebo i soudy považovat za legitimní projev nesouhlasu,“ uvedl Zbořil. „Protože ale nemáme dobré zkušenosti s ochranou práva ze strany všech těchto zmíněných institucí, které jednou považují krádež prezidentské standarty, její zničení a zašantročení za zábavu happeningového typu, jindy namalování tykadel na plakát politické strany za trestný čin, měli bychom se ještě optat na radu paní dr. Langerové nebo na ty, kterým se nezdá ani veřejná propagace šibenice pro ministerského předsedu ničím jiným než přestupkem. Konečně i s projevy občanské neposlušnosti to je a bylo různé. Např. dnešní britští ochránci evropských hodnot a západní civilizace kdysi stříleli do indických ‚neposlušných‘ z kulometů a na počty obětí se nehledělo. A Chelčického nenásilné odporování zlému asi pan Kubala, domnívám se, neměl na mysli,“ dodal.

Ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová rozhodovala v roce 2016, kdy byla náměstkyní, o výdajích agentury CzechTourism ve prospěch „vyvolených osob“ zprostředkovaně a mimo standardní úřední postup, stojí v soudním příkazu k její domovní prohlídce. Podezřelé jsou smlouvy za 38 milionů korun. Takto informovala ČTK. Dostálová vinu odmítá. Jenže, objevily se námitky, že dřív ministři, kteří měli podobné problémy, odstupovali. Připomeňme ale i to, že místopředseda ANO Jaroslav Faltýnek před časem upozornil v souvislosti s Andrejem Babišem, že dřív sice politici odstupovali, ale na druhou stranu se kauzy nevyráběly na objednávku. „Vypadá to, že pravdu má pan Faltýnek a po zkušenostech s nadvýrobou kompro-materiálů na kdekoho bychom měli být opatrní. Je toho hodně a zdá se, že ani nejserióznější agentury nejsou imunní vůči různým podvrhům nebo naopak zastírání skutečnosti. Dokud nebude k dispozici jiná informace než agenturní zpráva ČTK, snad bychom nemuseli spěchat,“ reagoval politolog.

Tři týdny jsou dost dlouhá doba, abychom mohli mluvit o krizi

Na slavném bulváru Champs Élysées v Paříži se od sobotního rána opět scházeli stoupenci tzv. hnutí žlutých vest. Hlavní město Francie tak čelilo už třetí týden za sebou vlně demonstrací. Demonstrovalo se také v belgické metropoli Bruselu. „Tři týdny jsou dost dlouhá doba, abychom mohli mluvit o krizi. Ale tvrzení, že jde o největší bouře v celé Francii od roku 1968, se mi nezdá odpovídající realitě. 136 tis. demonstrantů v celé zemi není ohromující číslo a fotografie policií šikanovaných středoškoláků a snad i vysokoškoláků je stále ještě jen vizuální informace. Možná nabitá emocemi, ale třeba jí bylo trochu pomoženo. Porošenkovo vyhlášení výjimečného stavu je trochu vulgárnějším politickým projevem, ale možná že i ‚křehké‘ vlády v západní Evropě spoléhají na své provokace a provokatéry,“ reagoval Zbořil. „V každém případě bych doporučoval všem, kteří se chtějí podívat na Vánoce do Francie, aby necestovali do Paříže, obvykle tam mezi zraněnými nebo zatčenými bývají ti spíše nevinní. Zajímavé je, že ČT se intenzivně zabývá kdejakým projevem na půdě britského parlamentu, ale ta, alespoň podle některých obrazových reportáží, hořící Paříž je skoro tři týdny nezajímala. Snad až teď, kdy si někdo myslí, že může hořet celá EU. Anebo si někdo přeje, aby to tak vypadalo,“ dodal.

A budoucnost prezidenta Emmanuela Macrona, od kterého řada lidí očekávala změny na evropské úrovni? Mohou levicové sociální bouře svrhnout establishment a vše skončit tak, že pod tlakem ve volbách začnou vítězit tzv. extremisté? „Vůbec si netroufnu prorokovat. Těch 10 % popularity francouzského prezidenta může být stejně smrtelné jako mobilizační. Zatím se zdá, že státní represivní složky má zcela pod kontrolou. A nedělejme si iluze o pendrecích, vodních dělech a ostrostřelbě na francouzských ulicích. Ty jsou stejně bolestivé, jako by mohly být u nás, až pochopíme všechny výhody liberální demokracie a volného trhu,“ reagoval Zbořil.

Bývalý předseda Strany zelených Matěj Stropnický na Facebooku uvedl: „Protest francouzských Žlutých vest má, myslím, tuto pravdu: klimatická spravedlnost se nemůže uskutečňovat tak, že Macron zvedne spotřební daň na pohonné hmoty lidem, aniž zvedne daně byznysu, který z ropy profituje. Moudřejší mi přijde udělat dokonce jen to druhé: část zvýšení daně ropnému byznysu se promítne i do cen, ale sníží i marži, a když ne, obrátí se hněv lidí od státu k ropným koncernům, jimž má patřit především.“ Zbořil k jeho úvaze dodává: „Připadá mi to jako výzva ke světové revoluci v mezích zákona. Ale proč ne!  Ať to mladí, stále ještě zelení, zkusí. Já jim budu fandit, ale hrudí na střílnu už nenalehnu.“

Poslanec ODS Zbyněk Stanjura v rozhovoru pro SeznamZprávy.cz sdělil své názory na vládu a věnoval se i kritikům EU. „Názory pana Václava Klause ml. jsou ve straně vysoce minoritní. Píšou o něm média a novináři, ale tyto názory jdou proti oficiální linii strany,“ vyvrátil důrazně Stajnura, že by ODS byla proti EU. „Pan Stanjura sice není nejsympatičtější tváří ODS, ale má pravdu v tom, že dnešní ODS už dávno není ODS Václava Klause st. Snad se nikdo neurazí, když řekneme, že intelektuální úroveň a styl politického rozhodování pana exprezidenta, předsedy PS, vlády a zakladatele strany se nám zdají na vyšší úrovni než jeho politicky aktivního syna. A při všech svých ctnostech a nectnostech měl Klaus st. větší cit pro politické situace a jejich řešení než dnešní pan poslanec za ODS. Pokud jde o mediální úspěchy nebo neúspěchy, to je jen pěna dní,“ uzavírá dnešní Rozjezd Zdeněk Zbořil.

 


 

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Daniela Černá

Bety.cz - magazín nejen pro mámy - horoskopy, recepty, diskuse, soutěže

Bety.cz TESTOVÁNÍ - Testujte s námi nové produkty či služby a o své názory a doporučení se podělte s ostatními čtenářkami Bety.cz.

Prostřeno.cz - recepty on-line - vaření, recepty, gastronomie

reklama
Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

ČT? Bordel. V penězích ne, jinde. Štěpán Kotrba: Může to skončit zle. Moravec, zprávy a poslanci, co vědí hovno

4:42 ČT? Bordel. V penězích ne, jinde. Štěpán Kotrba: Může to skončit zle. Moravec, zprávy a poslanci, co vědí hovno

ROZHOVOR Česká televize. Začíná jít o nejskloňovanější téma v politickém i veřejném prostoru těchto …