Exčlen vedení TOP 09: Kalousek je přisluhovač Evropského svazu. Chci volit Zemana. Kdyby lidovce vedl Čunek, nemuseli by dělat nečestné manévry, Herman a Gabal je zavedli...

15.08.2017 16:15

ROZHOVOR Kontrarevoluční reakční filozof Jiří Hejlek a bývalý člen vedení středočeské TOP 09 říká, že pánové Gabal a Herman jsou „parašutisté“, kteří zavedli lidovce na scestí. „TOP 09 je pro všechny skutečné (tedy ne takzvané moderní) konzervativce hlubokým zklamáním. I já doufal, že po ústupu vyloženého liberála pana Schwarzenberga do ústraní bude mít pan Kalousek možnost uplatnit svá konzervativní stanoviska, jimiž se vždy chlubil,“ říká Hejlek.

Exčlen vedení TOP 09: Kalousek je přisluhovač Evropského svazu. Chci volit Zemana. Kdyby lidovce vedl Čunek, nemuseli by dělat nečestné manévry, Herman a Gabal je zavedli...
Foto: Hans Štembera
Popisek: Jiří Hejlek
reklama

Senátor Jiří Čunek z KDU-ČSL nazval pochod homosexuálů Prague Pride „pochodem smrti této civilizace“, jestliže stát bude tyto skupiny podporovat a uznávat jako rodiny. Podle něj bychom homosexuálům do soukromí neměli mluvit a je třeba je tolerovat, ale je to styl života, který nemá stát podporovat. Stát má podporovat rodiny, které tím, že mají děti, vytvářejí budoucnost národa… Co si myslíte o jeho slovech? Také je zajímavé, že z oficiálního vedení strany se mu nedostalo podpory v této věci…

Víte, že detaily české vnitřní politiky většinou nesleduji, ale tento zajímavý detail jsem zachytil. Samo stanovisko pana Čunka, s nímž nelze než souhlasit, mě nezaujalo tolik jako reakce některých politiků. Člověk přemýšlí, zda se jedná o zbabělost říci svůj názor, o naivní taktiku, nebo o prostou podlézavost vůči Evropskému svazu (Evropskou unii překládám do češtiny), jak u nás bývá již desetiletí zvykem. Tím spíše všechna čest těm, kteří veřejně s panem Čunkem souhlasili.

Zvláště mě zaujal směšný názor, který vytýkal panu Čunkovi postoj odpovídající polovině devatenáctého století. Dokud nepřestaneme názory měřit jejich „zastaralostí“, nedostaneme se z civilizačního útlumu, v němž se nacházíme. Jedná se o typickou ukázku rozporu mezi dvěma základními postoji dnešní doby. Progresivismu by mělo být odzvoněno, ukázal se jako neúnosný. Naopak my, tradicionalisté, se snažíme opírat právě o prověřené hodnoty, názory a postoje bez ohledu na jejich stáří.

Jak vy jako konzervativec vlastně hodnotíte KDU-ČSL? Hájí konzervativní a křesťanské hodnoty? Co politici typu Gabala či Hermana?

Je to strana, v níž mám několik přátel. O to víc mě mrzí, jakou cestou se její vedení v posledních letech vydalo. Kdyby zůstala pod vedením pana Čunka, jistě by dnes měla ve volbách větší naději a nemusela se uchylovat k nečestným manévrům, jaké nyní předvedla okolo koalice – nekoalice s bezbarvým uskupením ctižádostivých jedinců zvaným STAN. Abych použil oblíbeného obratu kolegy Trombika, stala se obětí „výsadku“ osob, které s KDU-ČSL neměly co do činění.

Pánové Gabal a Herman jsou „parašutisté“, kteří zavedli lidovce na scestí. Pevně doufám, že už v těchto volbách voliči svými hlasy a preferencemi ukážou, že tito pánové nemají v KDU-ČSL co dělat. Pod jejich vedením ta strana nejen není konzervativní, ale dá se úspěšně pochybovat i o zastávání křesťanských postojů, které jsou nuceny ustoupit globálnímu humanismu.

Konzervativní“ TOP 09 bere na svou kandidátku LES Martina Bursíka. Bude za ni kandidovat Olga Sommerová. TOP 09 podpoří ale i Konzervativní strana, KAN, Koruna česká… Co tomu jako konzervativní křesťan říkáte?

TOP 09 je pro všechny skutečné (tedy ne takzvané moderní) konzervativce hlubokým zklamáním. I já doufal, že po ústupu vyloženého liberála pana Schwarzenberga do ústraní bude mít pan Kalousek možnost uplatnit svá konzervativní stanoviska, jimiž se vždy chlubil. Místo toho kromě liberálních stanovisek v oblasti ekonomiky, která zastával i dříve, se přiklonil k ostře liberálním stanoviskům i v oblastech ostatních. Nevím, zda kromě „parašutistů“ Gabala a Hermana jsou u nás větší přisluhovači Evropského svazu.

Takovými jsou i „politici“ ze skupinky LES. Důvod, který vedl Konzervativní stranu, KAN a Korunu českou k podpoře TOP 09, spatřuji v tom, že se jedná o oboustranně výhodnou dohodu. TOP 09 to pomůže pokračovat v předstíraní konzervativnosti a pro ty malé skupiny je to poněkud zoufalý pokus dostat své lidi do politiky. Zřejmě manželství (polygamní?) z čistého rozumu.

Vždy se v politice používalo dělení na levici a pravici na základě ekonomických témat – výše daní, volný trh a podobně. Nevzniká dnes ve skutečnosti spíše dělení na linii globalismu a supranacionalismu proti linii patriotismu a antiglobalismu? Marine Le Penová, která je označována za pravicovou, je proti globalizaci, podporuje sociální stát. Máme zde nominálně levicového Miloše Zemana, který podpořil Donalda Trumpa a Norberta Hofera, jenž vystupuje proti imigraci. Donald Trump podporuje protekcionismus. Orbán též není ekonomickým liberálem. Mnoho členů KSČM mnohdy hájí více národní identitu, suverenitu a staví se proti imigraci než takzvaně pravicová TOP 09 nebo takzvaně pravicová Angela Merkelová…

Už jsem několikrát v ParlamentníchListech.cz hovořil o tom, že politické strany a síly nedělím na levici a pravici, nýbrž na systémové, proglobalistické, a antisystémové, tedy antiglobalistické. Jde jasně o postupné hroucení politického myšlenkového komplexu, jak jej známe asi čtvrt tisíciletí. Podle mě je to symptom ještě závažnějšího úpadku, a to úpadku celé atlantické civilizace. Arnold Toynbee ukázal, že předzvěstí konce každé civilizace je „univerzální stát“, jinými slovy globalistická expanze. Globalismus není nic nového, jak si většinou myslíme, je to pradávný nárok, který si uzurpují prakticky všechny zpychlé civilizační útvary v dějinách před svým zánikem. Myslím, že nejdokonalejším vyjádřením tohoto děje je mýtus o Babylónské věži, jehož nejpřesvědčivější verzi zná ze Starého zákona skoro každý. Rozpoznáváme tedy znaky rozpadu celkem jasně, ale počátkem jakého uspořádání jsme svědky, to ještě říci nemůžeme.

Historik Aleš Valenta z Institutu Václava Klause řekl, že „kulturní marxismus se doplňuje s globálním neoliberalismem, což vidíme typicky u George Sorose. Obojí napadá národní stát a přirozenou soudržnost národních komunit, protože nadnárodní obří firmy potřebují volnou pracovní sílu, která nebude vázána na nějaké místo, kde ráda žije. Potřebují pracovní sílu, které nebude vadit, že se přestěhuje třeba ze Španělska někam na pět let a pak zase jinam.“ Co o tom soudíte? A když to trochu rozšířím, nezažíváme nadvládu tří ideologických „N“, která se navzájem doplňují: neomarxismu, neoliberalismu a neokonzervatismu?

Souhlasím s názorem, že současná plutokracie má zájem na likvidaci přirozených komunit, jako jsou například národy a rodiny, a na volnější manipulaci s lidmi redukovanými na pracovní sílu. V žádném případě bych to ale takto neformuloval. Obecně řečeno, každé myšlení, které si vypomáhá prefixy post- a neo- prokazuje vlastní slabost.

Proč?

Často kritizuji globalistické propagandisty za to, že vytvářejí ideologické nálepky typu „populismus“ nebo „extremismus“. Ani my bychom si neměli vypomáhat ideologickými nálepkami bez obsahu, jimž se tato označení blíží. Asi půl století se používá pojmenování „neoliberalismus“ jako odlišení od klasického liberalismu. Toto pojmenování bych asi vzal na milost.

Problematické to je s neokonzervativismem, který je v podstatě čistě americkým jevem a svůj zenit má zřejmě za sebou. Největší potíže mám s pojmem neomarxismu. Ten považuji za jasnou nálepku. Buď se nějaký myslitel drží marxismu (třeba Žižek) a pak není žádný NEOmarxista, nebo s Marxem nemá mnoho společného a pak není marxistou vůbec.

Četl jsem, že jako neomarxisté bývají nazýváni někteří ekologisté. S tím nesouhlasím. Držím se evropské kontinentální tradice, v níž je marxismus chápán jako myšlenkový směr. Anglosasové, hlavně Američané, měli vždy tendenci výraz marxismus používat v politickém smyslu, například hovořili o „marxistických režimech v Africe“. K tomuto úzu nemáme zapotřebí se snižovat.

Do hry o prezidentský úřad nakročil senátor a primátor Teplic Jaroslav Kubera. Ten například dlouhodobě tvrdí, že západní svět je tak předlužený, že to vyřeší jen válka: „Tuším, jak to skončí, a jsem rád, že jsem tak starý, že už mi to nebude tak strašně vadit. Světovou válkou to skončí.“ Na adresu kritiků Vladimira Putina uvedl, že nikdo neví, zda by po něm v Rusku nepřišel někdo ještě horší. Platí též za obhájce kouření a kritika EU. Zamlouvá se vám tento uchazeč? Jak se nám pole uchazečů o Hrad nakonec porovná a kdo bude mít největší šanci? Který kandidát by se zamlouval vám?

Nemám na pana Kuberu vyhraněný názor. Pokud bude opravdu kandidovat, bude se moci předvést a poskytnout nám více možností k hodnocení. Maličko se zastavím u té války. Já se také domnívám, že válečné vyústění současné situace je možné, snad i pravděpodobné. Zato nechápu, proč by měla být světová. Tento názor znám i od jiných. Podle mě se jedná o typickou ukázku toho, jak jsou lidé uzavřeni do myšlenkových schémat vypracovaných na základě minulých dějů, která však vůbec nemusejí být platná pro budoucnost. Výrok o Vladimiru Putinovi je podivný, ale nemusel jste ho citovat přesně. Jak se nakonec kandidáti sešikují, to netuším. Až se tak stane, můžeme si o nich popovídat. Zakončeme dnešní rozhovor něčím jednoduchým a jednoznačným. Za sebe doufám, že pan prezident Zeman bude znovu kandidovat. Chci ho opět volit.

 

PhDr. Jiří Hejlek (nar. 1952 v Praze) vystudoval filozofii, bohemistiku a klasickou řečtinu na FF UK. Pro svůj „kádrový profil“ se nemohl ani pokusit o akademickou kariéru. Měl různá zaměstnání. Převážně se živil jazyky. Učil a překládal. Mj. se podílel na překladu Komenského „Všeobecné porady o nápravě věcí lidských“ z latiny do češtiny. Po listopadu 1989 byl politicky aktivní. Od února 1990 do března 1993 pracoval v  Koordinačním centru OF, na ministerstvech zahraničí a kultury, na němž působil jako náměstek ministra. Tehdy byl také členem širšího vedení ODA, v níž setrval do roku 2001.

Od roku 1994 pracoval v průmyslu. Zpočátku jako manažer, od konce 90. let jako podnikatel. V posledních letech se opět věnuje svému původně vystudovanému oboru, překládá a příležitostně přednáší. Je jedním ze zakladatelů Akce D.O.S.T. Jiří Hejlek je praktikující evangelík. Je 31 let ženatý a má dvě dospělé děti. Byl členem vedení středočeské TOP 09.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama
autor: Lukáš Petřík
reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Ursula je mimo realitu! Placení kývači v Bruselu nám zavaří... Z Trikolóry zní zděšení, jde i o česká auta

21:18 Ursula je mimo realitu! Placení kývači v Bruselu nám zavaří... Z Trikolóry zní zděšení, jde i o česká auta

ROZHOVOR „Masivní začáteční vlnu pandemie ČR zvládla velice dobře, dokonce tak dobře, že drtivá větš…