Podepsat „reverz“ a přenést negativní dopady očkování na sebe? To ne! Odbojář přináší argument proti

24.07.2021 18:30 | Rozhovor

„Opatření měla být cílená na ohrožené občany, nikoliv plošná. Státní moc se povýšila nad zákon. Všude tam, kde rozhoduje byrokrat, se kroutí i beztak zkroucené paragrafy,“ říká politický vězeň minulého režimu a oceněný účastník třetího odboje Otto Černý (Trikolóra). Pro ParlamentníListy.cz také shrnul práva očkovaného – pokud se očkuje látkou, kde výrobce přenáší zodpovědnost za vedlejší účinky na stát, stát zase na občana podpisem dokumentu, má být rozhodnutí pouze na lidech. Černý tvrdí, že zvýhodnit direktivním rozhodováním jednu skupinu obyvatel vůči druhé je čistá diskriminace a nemá s občanskou svobodou co dělat. Podle něj se vracíme do dob minulých.

Podepsat „reverz“ a přenést negativní dopady očkování na sebe? To ne! Odbojář přináší argument proti
Foto: archiv
Popisek: Otto Černý

S přibývajícím počtem naočkovaných Čechů se objevuje diskuse, jak přimět další, aby se nechali naočkovat. Společně s tím můžeme číst a slyšet různé úvahy včetně očkování povinného, aby se zabránilo další vlně koronaviru, případně mutacím. Co si o tom myslíte?

Teď jsem se dočetl, že Saúdská Arábie zvažuje zakázat vstup do obchodů, kaváren a veřejných budov neočkovaným, či dokonce jim zakázat opustit stát. Podle toho, jak sílí tlak na očkování a zahušťuje se rétorika proti těm, co o očkování nejeví zájem, nedivil bych se, kdyby se podobná omezení neobjevila i tady. Příklad hodný k následování, ne? Paradoxně by to bylo od země, která je vzorem v dodržování lidských práv. Zakrývání obličeje už tady bylo. Vnucuje se mi příklad z dob minulých, kdy členství ve straně bylo vstupenkou mezi plnohodnotné občany. Také jsme si byli před zákonem všichni rovni, jen někteří si byli rovnější.

Rovněž editor Seznam Zpráv Jan Stránský odkázal na slova biochemika Jana Konvalinky pro Český rozhlas, který řekl: „A teď je tady otázka. Etická, možná zčásti právní, určitě morální: Jestli kvůli lidem, kteří se vědomě a svobodně rozhodli, že se nenechají naočkovat, celou zemi zastavíme, protože se nám budou plnit nemocnice a budou umírat lidé. Lékaři musejí poskytovat péči hlupákům, ignorantům i lidem, kteří jsou nezodpovědní.“ Sdílíte tyto obavy?

Lékařka Iveta Křížová byla v minulých dnech obviněná ze šíření poplašné zprávy, když veřejně projevila svůj názor v reakci na tlak k hromadnému očkování, že jde o „očkovací holokaust“. Udání mělo přijít od známého alarmisty a profesionálního udavače Jana Cempera. Tento člověk, který se pasoval na arbitra pravdy, za státní peníze školí státní úředníky, jak nakládat s dezinformacemi. Tento stát je na tom hodně špatně, když si nedokáže utvořit vlastní oficiální názor a spoléhá se na podivné postavy typu Cempera, který byl evidován ve zprávě Ministerstva vnitra coby extremista. Tím samým speciálním protiextremistickým odborem, kterým je nyní vyšetřovaná lékařka Iveta Křížová.

Bude asi těžké pro policii dokazovat, jaké škody paní doktorka způsobila, kolik lidí odradila od očkování a co tím zapříčinila. Či jak se prokáže, že úmyslně způsobila nebezpečí vážného znepokojení alespoň části obyvatelstva, jak se praví v citaci zákona? Jak se prokazuje hranice mezi projevením vlastního názoru a poplašnou zprávou?

Jak vnímáte výzvy k očkování dětí nebo skutečnost, že se mohou nechat lidé od 16 let očkovat bez souhlasu rodičů?

Jednou je deklarované a v zákoně dané, že děti do 18 let nejsou právně způsobilé, tudíž jsou v mnoha závažných věcech, které mohou ovlivnit jejich budoucnost, závislí na souhlasu rodičů. Toto by se mělo respektovat i v tomto případě.

S ubývajícími čísly nově nakažených na koronavirus a klesajícími počty hospitalizovaných v nemocnicích přibývá diskusí, nakolik jsou omezení nebo například potvrzení o testech ještě nutná. Velká Británie rozvolňuje navzdory mutaci, Singapur zaujal nový postoj – s koronavirem se musí žít jako s chřipkou. Jaký je váš názor na tento přístup?

Anketa

Je nutné nařídit očkování proti covidu-19 v Česku jakožto povinné?

9%
89%
hlasovalo: 18486 lidí
Osobně se domnívám, že to také tak je. Obecně se ví, že být očkovaný neznamená být stoprocentně imunní, a rovněž co se testů infekce týče, druhý den po negativním testu může být dotyčný rovněž šiřitelem bacilů. Nejsem proti některým opatřením, která brzdí šíření nakažení, ale byly i chřipkové vlny, které za sebou zanechávaly oběti, mnozí se s důsledky onemocnění vyrovnávali dosti dlouho a státní moc tomu nechávala volný průběh. I chřipka je zrádná. Dopady lockdownů jsou dlouhotrvající jak hospodářské, tak společenské. Opatření měla být cílená na ohrožené občany, nikoliv plošná. Státní moc se povýšila nad zákon. Všude tam, kde rozhoduje byrokrat, se kroutí i beztak zkroucené paragrafy. Výsledkem jsou rozhodnutí Nejvyššího správního soudu, který mnohá vládní opatření, na která upozornil garant pro právo hnutí Trikolora Svobodní Soukromníci, bývalý ústavní právník Zdeněk Koudelka, nachází jako nezákonná.

Sám jste v minulém režimu aktivně bojoval proti omezování svobody a socialistickému režimu. Co se svobody a práv týká, jedni tvrdí, že k omezování svobod nedochází, jen k nutným opatřením kvůli zdraví lidí a jejich ohrožení pandemií. Druzí zase, že o svobodu a práva přicházejí nejen Češi, a ještě si to nechávají líbit. Nevěří, že se věci v tomto smyslu vrátí do původního stavu. Jaký je váš názor?

Zdraví je v zásadě moje soukromá věc. Kdyby nebyla, tak budeme trestat otylé za to, že jsou otylí, silné kuřáky, že si způsobují rakovinu, pijáky za nadměrné pití a tak podobně. Kdyby v těchto na pohled obyčejných věcech měli odborníci stejný kvalifikovaný názor, jistě by se dalo říct, že se smí vykouřit jen tolik a tolik cigaret, vypít jen tolik panáků či mít tělesnou váhu, která se zdá podle odborníků být optimální. Anebo cigarety a alkohol rovnou zakázat, lidem s nadváhou nařídit, že smějí najet autem jen tolik a tolik kilometrů a ostatní zvládnout jen pěšky nebo na kole. Zní to absurdně, že? Jistě by šlo o nezákonné zasahování do občanských práv.

Názor na průběh a šíření nemoci covid-19 není mezi odborníky jednotný. Není ani jednotný v otázce úspěšnosti a nezávadnosti očkování. A pokud se očkuje látkou, kde výrobce přenáší zodpovědnost za možné vedlejší účinky na stát a ten na občana formou, že ho na jednu stranu nutí do očkování různými výhodami a na druhou stranu se tentýž stát zříkává zodpovědnosti tím, že očkovaný podepíše jakýsi reverz a svalí případné negativní důsledky sám na sebe, tak je to jen a jen na svobodném rozhodnutí občana sám rozhodovat o svém zdraví. A tím méně je na státu, aby občan různými vládními nařízeními na své svobodné rozhodnutí doplácel. Direktivním rozhodováním zvýhodnit jednu skupinu obyvatel vůči druhé je čistá diskriminace, to nemá s občanskou svobodou co dělat. Vracíme se zpět.

Poslanci schválili úpravu zákona, podle níž se budou pokuty za opakované přestupky strhávat ze sociálních dávek. Tedy „třikrát a dost“. Odpůrci se domnívají, že tento krok mohou nakonec odnést děti. Součástí je také nutnost docházky dětí do školy, s čímž jsou v některých městech problémy. Je to vhodné řešení?

Anketa

Souhlasíte, aby se pokuty za opakované přestupky odečítaly ze sociálních dávek?

97%
1%
hlasovalo: 17393 lidí
Předpokládám nevyřčené, tedy že tento zákon míří na takzvané nepřizpůsobivé. Vhodné řešení by to bylo, kdyby přišlo včas. Dnes už je pozdě, protože výsledek se dostaví v jen velmi omezené míře. Kolikátá generace se počítá od roku 1989, kdy začal systém uplácení dávkami s jakousi naivní představou, že dotyční se budou motivovat? Výsledkem jsou další a další abonenti sociálních dávek, parazitování na státu, vyloučené lokality bez zájmu o svoje prostředí, o budoucnost svých potomků, další generace občanů, kteří neznají pracovní návyky i z toho důvodu, že je už neznali ani jejich rodiče. Je to rostoucí problém, který nemá řešení. Je více než pět minut po dvanácté. To, co byl problém jednoho desetitisíce před desetiletími, je dnes problém statisíců a roste. Represe přišla pozdě. Měla být uplatňovaná zavčas.

Disciplinární režim polských soudů odporuje právům Evropské unie. Tak rozhodl Evropský soudní dvůr. Polské soudy tedy nyní řeší, zda je právo Evropské unie nadřazeno právům země. Je nadřazeno a mělo by být?

Nezávislé státy mají mít právo si své záležitosti řešit samy. Pokud je jim toto právo zvenčí odpíráno a hrozí se sankcemi v případě neuposlechnutí, je to vměšování se do vnitřních záležitostí. Stát, který se direktivě zvenčí podvolí, se nemůže pokládat za samostatný. Velmi jednoduchá rovnice. Neobstojí ani argument, že soudní dvůr Evropské unie je orgán, který byl schválený všemi členskými zeměmi Evropské unie. Ve schvalovacím systému, kde není místo pro právo veta, nelze mluvit o legitimitě rozhodnutí. A tak je to v Evropské unii se vším.

Konflikt s Unií má nyní i maďarský premiér Viktor Orbán, a to kvůli zákonu, který zakazuje propagaci homosexuality a operací pohlaví mladistvým do 18 let, v médiích a školách. Z úst zástupců ostatních členských států už zaznělo, že by Maďarsko, pokud nedokáže respektovat pravidla, mělo z Evropské unie vystoupit. Co na tento spor říkáte?

Za nezletilé, za jejich vývoj a jednání nesou odpovědnost jejich rodiče. Předpokládám, že více než 90 procent těchto rodičů jsou lidé heterosexuální, lidé z hlediska budoucnosti svých potomků uvážlivější než jejich potomci, kteří si zrovna tvoří svůj názor na svět a hledají v něm své místo. Hleděno tímto úhlem nevidím rozpor v tom, že zákon byl schválen na podporu této 90procentní většiny, aby se čelilo aktivistickým průnikům do školských osnov, a tak se ovlivňovala mladá generace, která si svůj názor na sebe sama a okolí právě utváří. Společnost nepotřebuje propagaci homosexuality či dalších sexuálně minoritních tendencí, které jsou z hlediska vývoje společnosti slepou uličkou. Je tedy logické, že se tomu brání, protože tendence ovlivnit tímto směrem mladou nevyzrálou generaci roste. Věřím, že v případě občanského referenda pro podporu tohoto zákona by zákon drtivá většina občanů podpořila. Ze strany těch členů Evropské unie se opět jedná o vměšování se do záležitostí, které jsou v kompetenci národního státu. Nehledě na to, že postoj některých členských států je zase naopak zdrženlivý.

Podle výročního hodnocení Evropské komise ve smyslu stavu právního státu napříč Unií si špatně vede právě Polsko a Maďarsko. Systém hodnocení byl navíc zaveden právě kvůli Maďarsku a Polsku, které si stěžovaly na zaujatost Bruselu. Nakolik je takové hodnocení důležité?

Validita systému hodnocení, v jakém stavu se nachází právní úroveň samostatných států, je silně pochybná, když systém hodnocení si vytvořil sám hodnotitel na základě svých představ o úrovni práva. Cokoliv si stát s odvoláním třeba na národní zvyklosti ve svém právním řádu změní, může být zpochybněno zvenčí, protože někdo v Evropské unii to vidí jinak. Takže mohou následovat sankce s dalšími důsledky. Nebo je druhá cesta, a to je podvolení se diktátu. Pak už nemluvíme o tom, že si svoje záležitosti spravujeme sami.

Trikolora Svobodní Soukromníci ve svém volebním programu zcela jasně deklarují: zájmy našich občanů budeme klást vždy nad zájmy byrokratů v Bruselu či kdekoliv jinde. V krajním případě jsme připraveni zvážit setrvání v Evropské unii, pokud to bude v zájmu našich občanů a pokud se pro to rozhodnou v referendu.

Měly by se členské země podřídit společným zákonům? Nakolik je podstatná rozmanitost členů? Tedy jednota v rozmanitosti?

Rozmanitost ve všech oblastech při vývoji civilizací, ale i vývoje v přírodě byla a je zárukou optimálního řešení. Jakákoliv nesmyslná byrokratická unifikace, která seshora zasahuje do každodenního života a formuje ho proti všem tradičním a ověřeným zvyklostem, směřuje k totalitním praktikám, k nesvobodnému životu. Nechme na lidech, potažmo na národních státech, ať si zachovávají svoji odlišnost, svoje tradice a zvyky. V zájmu silného společenství je mít volný obchod, jehož podmínkou je volný pohyb občanů, výměna zkušeností a myšlenek. Ten potřebuje to a ten zase tohle… a tak se všichni sami domluvíme bez protektora.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

autor: Zuzana Koulová

reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Nezatopíte. Romové, volte Piráty, padlo a lidé trpí, zní z SPD s konkrétním infem

19:49 Nezatopíte. Romové, volte Piráty, padlo a lidé trpí, zní z SPD s konkrétním infem

Vydavatel a dvojka kandidátky SPD v Praze Jan Čížek upozornil na šokující případ městské bytovky na …