Primátor Liberce: Hnutí ANO se odklonilo od svých původních ideálů

08.02.2018 15:52

Nebál jsem se své názory prezentovat veřejně nebo panu Babišovi přímo do očí. To ale bohužel nesnáší moc dobře, komentuje Tibor Batthyány (BPP) důvody, proč se s hnutím ANO rozešel. A jak prozradil pro ParlamentníListy.cz, do komunálních voleb by chtěl jít s novým projektem. O co by se rád v krátkodobém, ale i dlouhodobějším horizontu zasadil? Zhodnotil také, co se mu podařilo prosadit z programového prohlášení, a proč se jej nepodaří splnit stoprocentně.

Primátor Liberce: Hnutí ANO se odklonilo od svých původních ideálů
Foto: archiv primátora
Popisek: primátor Liberce Tibor Batthyány

Pane primátore, byl pro město rok 2017, po stránce rozvoje, rokem úspěšným?

Jde o úhel pohledu a přísnost měřítek. Já se snažím být k sobě přísný, a proto si umím představit, že jsme mohli zvládnout víc. Nazačátku jsem měl poněkud naivní představu, že pokud je chuť, stačí se pustit do práce a všechno poběží rychle, jak jsem byl zvyklý z komerční sféry. Bohužel jsme v politice a někdy mám pocit, že nad zájmy města převládá politikaření, a pak se i sebelepší projekt nesmyslně brzdí jen proto, aby nám nepřinesl body. S tím se stále nedokážu smířit a osobně s tím stále bojuji.

Ale určitě je, čím se pochlubit a máme projekty, které se nám podařilo dokončit, nebo alespoň rozjet. Mám radost z toho, že se podařilo najít a získat strategického partnera Ski areálu Ještěd a přes všechny peripetie jsme areál pronajali renomované společnosti TMR, která, jak věřím, vybuduje na Ještědu lyžařský a sportovní areál evropských parametrů. Velkou pozornost jsem věnoval také zefektivňování chodu magistrátu a myslím, že i zde máme dobré výsledky. Titul Přívětivý úřad za rok 2016 a druhé místo za rok 2017 v celostátní soutěži, kterou každý rok vypisuje a hodnotí Ministerstvo vnitra, jsou pro nás důkazem, že jdeme dobrou cestou a je to i motivací v tomto směru dále pokračovat. Podařilo se i výrazně zlepšit podmínky přefinancování dluhu města, což pomůže rozvoji města lepší kondicí městského rozpočtu. Rád bych vyzdvihl i započatý projekt LVT (Liberecký veřejný technopark), kde by kromě Technického muzea měla být i dílenská akademie, která pomůže přivést mládež opět k technickým oborům. Tento projekt velmi vítají a podporují firmy z celého regionu, které mají dnes velký problém se získáváním technických kádrů. Čeká nás ale ještě hodně práce. Největším projektem je jistě kompletní rekonstrukce plaveckého stadionu v Liberci, ale i projekt energetických úspor a modernizace ve školách, rekonstrukce Divadla F. X. Šaldy, revitalizace liberecké přehrady a řada dalších projektů. Při této příležitosti musím zmínit i to, že bych uvítal lepší spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj, aby například dotační programy byly vypisovány v užší spolupráci s městy a na základě skutečných potřeb pro rozvoj měst, a aby města měla větší možnost ovlivňovat témata dotačních programů.

Ptala jsem se i proto, že se loni rozpadla radniční koalice. Jak se krize na magistrátě projevila na jeho fungování? A jak byste hodnotil atmosféru, která zde nyní panuje?

Ano, náš koaliční partner vypověděl koaliční smlouvu. Od té doby tím padla dohoda, že žádné usnesení rady města nebude přijato, pokud jej neodsouhlasí minimálně dvoutřetinová většina. To byl hlavní důvod rozpadu koalice. Zástupci bývalého koaličního partnera zůstali na svých postech a ani jinak se jejich odstoupení od koaliční smlouvy z jejich strany neprojevilo.  V naší dvoubarevné radě města a rozložení 5/4 to znamenalo, že nás koaliční partner mohl takzvaně válcovat převahou jednoho hlasu. V některých extrémních případech jsem pak musel použít práva primátora pozastavit usnesení a o platnosti rozhodovalo zastupitelstvo. Nedávno se tento nepříjemný stav změnil k lepšímu tím, že z klubu zastupitelů bývalého koaličního partnera vystoupil pan náměstek Langr, jelikož už ani on se nedokázal podílet na některých věcech z dílny pana Korytáře, a tím se poměr sil minimálně vyrovnal.

Situace se na fungování města samozřejmě projevuje negativně a vedení města tak není jednoduché. Především v pohledu na priority rozvoje města i způsobu řízení projektů se vážně rozcházíme a je paradoxní, že mnohdy nacházím podporu v opozičních řadách.

Atmosféra není dobrá a nejvíce mne trápí, kolik času proto musím zbytečně věnovat kontrole, abych zabránil některým špatným věcem, namísto toho, abych se soustředil na práci pro rozvoj města.

Jaké významné investiční akce připravujete na rok 2018?

Jak jsem již zmínil, čeká nás důležitá a nezbytná investice do rekonstrukce plaveckého stadionu, velkou investici potřebuje také Divadlo F. X. Šaldy, ale i objekt budovy Uranu, kde sídlí Městská policie Liberec a několik odborů magistrátu. Pracujeme také na nové tramvajové trati a určitě se budeme věnovat projektu energetických úspor ve školách i jejich modernizaci. Důležitý projekt je i revitalizace liberecké přehrady, kde je v první řadě potřeba vyřešit problém s odpadní vodou z lokalit v okolí přehrady. Poté bych rád z přehrady a jejího okolí vytvořil příjemné místo pro trávení volného času a sport. Proto mne těší, že mohu Liberečanům sdělit, že na jaře 2019 začne kompletní rekonstrukce vodního díla, dojde rovněž na odstranění nánosů bahna a zodolnění hráze přehrady.

Liberec je nejzadluženějším statutárním městem. O kolik se dluh snížil za vašeho působení? A podařilo se vám také nějak zlevnit celkový chod magistrátu?

Městský dluh se snížil o 250 milionů Kč a podařilo se nám výrazně zlevnit celkové náklady dluhové služby.

Zefektivnění chodu magistrátu je jedno z témat, kterému jsem se začal věnovat hned od začátku. Nejedná se pouze o zlevnění, ale také o zefektivnění fungování úřadu, zjednodušení práce zaměstnancům a zlepšení služeb pro občany. Úpravou smluvních vztahů jsme ušetřili více než 100 milionů Kč. Například výběrem nového dodavatele Libereckého zpravodaje šetříme kolem 1 milionu Kč a díky vyššímu rozsahu stran i vyššímu nákladu se nám podařilo výrazně zvýšit příjmy za inzerci. Pronájmem Ski areálu Ještěd společnosti TMR ušetříme městu celkově v řádu stamilionů Kč.

Nejvíce obyvatel získal za posledních 15 let Liberec, a je tak pátým největším městem v zemi. To s sebou jistě přináší nemalé komplikace například s kapacitou MŠ a ZŠ, v dopravě apod. Jak se s tím snažíte vypořádat?

Kapacitu škol a školek řešíme průběžně s ohledem na požadavky a zatím situaci zvládáme. Není to jednoduchý problém, protože silné ročníky střídají slabší a neuvážené navyšování pak zbytečně zatěžuje rozpočet. S tím souvisí i otázka spádovosti škol, kterou jsme řešili v loňském roce. V Liberci máme několik velmi populárních škol, kde mají přetlak uchazečů, a pak máme školy, kde je zájem naopak menší. Řešení vidím mimo jiné i v motivaci ředitelů škol, aby se snažili svou školu zatraktivnit a zvyšovat její prestiž. Tím bychom nejen zlepšovali úroveň jednotlivých škol, ale také, jak věřím, se zvýšil počet těch populárních škol.
V dopravě je největší problém s parkováním. V tom Liberec není jistě výjimkou. Tuto problematiku řešíme. A řešení je hned několik. Od zřizování odstavných parkovišť, přes optimalizaci cen parkovného, až po smíšené parkovací zóny, kde je kombinace rezidenčního stání pro omezenou dobu s parkovacími místy s parkovacími automaty. Snažíme se dále ve vyšším měřítku opravovat městské komunikace. To jde však ruku v ruce s nutnými uzavírkami, což dopravní situaci ve městě zhoršuje a řidičům přináší nepříjemné komplikace. Proto se snažíme zapracovat na lepší koordinaci oprav komunikací a uzavírek a také na lepší informovanosti řidičů.

Letošní je rok je vaším posledním rokem ve funkci primátora v tomto volebním období. Co byste rád do voleb ještě stihl?

Jak jsem již zmínil, chci nadále pokračovat v zefektivňování fungování úřadu, a jak to jen půjde přinést i na náš magistrát technologie 21. století, kde zatím v mnohých věcech bohužel nejsme. Zavádění nových, především digitálních technologií, a s tím i nových systémů, není levná, ani jednoduchá záležitost, ale považuji to za nezbytné a věřím, že se tím fungování magistrátu nejen zlevní, ale především se zlepší kvalita služeb směrem k občanům. Dalším projektem je plavecký stadion a jeho kompletní rekonstrukce, rekultivace liberecké přehrady, rekonstrukce administrativní budovy Uran, rekonstrukce Divadla F. X. Šaldy. Doufám, že se nám podaří alespoň částečně dokončit projekt Liberecký veřejný technopark. Byl bych rád také za dokončení nové hasičské zbrojnice v krásné Studánce a velmi rádi bychom s kolegou Tomášem Kyselou dokončili projekt parkovacího informačního a navigačního systému.

Domníváte se, že splníte vše, co jste občanům slíbil nebo již nyní víte o nějaké vaší prioritě, kterou se vám splnit nepodaří?

Pokusím se vyjmenovat z našeho volebního programu hlavní priority.

Lepší hospodaření města – Podařilo se nám realizovat přefinancování městského dluhu a dovolím si říct, že jsme dokázali vyjednat nejlepší možné podmínky. Hospodaření a fungování městských společností jsme myslím výrazně zlepšili, ale stále je na čem pracovat. Snažíme se, aby ve vedení městských společností byli odborníci, nikoli politici, a aby manažerské pozice byly obsazovány dle schopností, nikoli jako trafiky. Zde to ale opět trochu komplikuje politika. Daně z nemovitostí jsme nezvyšovali.
Lepší čerpání dotací a jejich účelné využívání – Zde musím sebekriticky přiznat, že se nám slib bohužel nepodařilo splnit. Zásadně se rozcházím v názoru na strategii čerpání dotací s panem náměstkem Korytářem, který má odbor dotací v gesci. Dle mého názoru by město mělo využívat dotace na základě strategických priorit, jednoduše řečeno, nejdříve bychom měli definovat, co město potřebuje a jaké projekty jsou pro rozvoj města důležité a podle toho pak hledat a případně čerpat dotace. Nikoli připravovat dotační projekty a snažit se čerpat dotace bez rozmyslu za každou cenu a jen proto, že je na danou věc vypsaný dotační program, navíc bez ohledu na to, jestli takový projekt město opravdu potřebuje a jak jej takový projekt do budoucna zatíží. V této věci jsem bohužel neuspěl a nepodařilo se mi náš pohled na dotační strategii města prosadit.
Levnější teplo a voda – S majoritním vlastníkem liberecké teplárny, koncernem MVV, vedeme intenzivní jednání a pracujeme na projektu GreenNet, který má za cíl modernizovat tepelné rozvody a současně snížit cenu tepla díky snížení enormních ztrát při distribuci tepla. V rámci modernizace tepelných rozvodů by se současně „vyčistilo“ koryto řeky Nisa, které nyní hyzdí potrubí parovodu. Jako minoritní akcionář nemáme jednoduchou pozici, ale již se podařilo dosáhnout alespoň jistého snížení ceny tepla a doufám, že jednání povedou k úspěšné dohodě.
Liberec jako atraktivní místo pro život – V tomto bodě se myslím máme čím pochlubit. Věřím, že nejen Liberečané, ale i návštěvníci Liberce již brzy ocení rozvoj lyžařského a sportovního areálu Ještěd, který by, jak jsem již zmínil, měl vyrůst v moderní středisko evropských parametrů. Společnost TMR, které jsme náš areál pronajali, se zde chystá investovat až 700 milionů korun.
Myslím, že se nám daří oživit centrum města řadou atraktivních akcí a doufám, že se nám co nejdříve podaří zatraktivnit i zatím ne zcela využívaný areál ve Vesci, který má dle mého názoru obrovský potenciál. Připomenu i další projekty, na kterých pracujeme, a to jsou Liberecký veřejný technopark a rekultivace liberecké přehrady, kde bychom rádi vytvořili pěkné místo pro sport a volný čas.
Musím také zmínit naši chloubu, a tou je naše filmová kancelář. Tu sice primárně oceňují filmové štáby, a to i hollywoodská produkce, ale pro turisty i Liberečany je velmi zajímavý program „Po stopách filmu“, což je komentovaná prohlídka po místech natáčení filmů a seriálů, kde se můžete dozvědět zajímavosti ze zákulisí natáčení a také vidět filmové proměny například interiérů liberecké radnice. Výraznou proměnou prošly také vánoční trhy včetně doprovodného programu, který o svátcích potěší jak obyvatele Liberce, tak i turisty.
Doprava a infrastruktura ve městě – Podařilo se nám zlepšit parkování ve městě, a i nadále pracujeme na dalších opatřeních, ať už to je optimalizace parkovacích míst, navigační a informační sytém pro řidiče, nebo odstavná parkoviště. V rámci územního plánování, které jsem si převzal koncem roku 2016, se snažíme řešit lepší propustnost městem a zlepšit dopravní situaci v místech, která jsou problematická a neřešila se dlouhou dobu.
Dalším velkým projektem, na kterém pracujeme, je nová tramvajová trať do Rochlice.
Radnice jako partner občana – Úspěch v podobě ocenění Přívětivý úřad, které jsme získali již dva roky za sebou, jsem již zmiňoval. V naší snaze zjednodušovat občanům komunikaci a kontakt s úřadem ale neustáváme. Nedávno jsme například zavedli novinku „hlídač pořadí ve frontě“, díky které na mobilním telefonu můžete sledovat právě odbavované číslo a předpokládaný čas, kdy přijdete na řadu, a tak nemusíte trávit čas čekáním v dlouhé frontě, ale třeba v pohodlí nedaleké kavárny. Za zmínku jistě stojí i nové webové stránky města, které lépe odpovídají „myšlení návštěvníka“, namísto struktury z pohledu magistrátu, jak tomu bylo ve staré verzi. Trochu neformálnější, ale pro mnohé možná přitažlivější informace nabízejí facebookové stránky města, které jsme zřídili, nebo i fotobanka Flickr, kde si například novináři mohou vybírat a stahovat fotografie tiskového oddělení, tříděné dle měsíců a otagované dle klíčových slov. V současné době se chystáme spustit také nový online systém pro dotační fondy města, který by měl zjednodušit jak zadávání žádostí pro žadatele, tak i samotné hodnocení žádostí pro členy správní rady fondů i tajemníky fondů (administrátory), kteří žádosti zpracovávají. Přínos v novém sytému vidím také v tom, že hodnocení žádostí bude spravedlivější a transparentnější, protože hodnotitelé budou již „pouze“ hodnotit dle daných kritérií a rozdělování peněz bude již na základě exaktního výpočtu zadaného v systému.

Nabízí se také otázka, zda budete chtít obhájit svůj mandát? A pokud ano, za jaký z politických subjektů? Hnutí ANO totiž v prosinci 2016 svou libereckou a frýdlantskou buňku zrušilo, čímž vám zaniklo členství.

Odpověď zní ano, chci pokračovat. I když jsem měl období, kdy jsem byl z toho všeho unavený a asi i znechucený. Myslím, že 4leté volební období je bohužel velmi krátké, aby člověk dokázal něco zásadního změnit a vytvořit. První rok se člověk učí a rozkoukává, dva roky se věnujete přípravám a samotné práci a poslední rok už je zase volební, kdy se v zastupitelstvu více politikaří, než pracuje, a i v zásadních věcech je rozhodování a hledání podpory obtížné. A bohužel tím rozvoj města trpí. Pokračovat chceme, a to v novém projektu. Více bych zatím ale neprozrazoval, již brzy vám rád povím více, ale teď je to ještě předčasné.
Ohledně zrušení liberecké a frýdlantské organizace jen tolik. Dle stanov nebylo možné nepohodlné členy vyloučit, protože jsme v ničem stanovy neporušili. Ke zrušení celé místní organizace však stačí pouze souhlas předsednictva. Pokud jsem byl pro Andreje Babiše trnem v oku já, pak nevím, proč to odnesli ostatní členové.

Proč jste se vlastně nepokusil do hnutí vstoupit v jiném okresu? Je to možné? Stojíte vůbec o návrat?

Vzhledem k odklonu od politiky slibované voličům v roce 2013 a okolnostem, za jakých bylo ukončeno členství všech členů liberecké a frýdlantské organizace, ale i k situaci v členské základně v Libereckém kraji, jsem já ani kolegové, kteří společně se mnou ANO v Liberci zakládali, o návratu ani trochu neuvažovali.

Tento týden se s hnutím ANO rozešel europoslanec Petr Ježek, který tak následoval Pavla Teličku. Své rozhodnutí zdůvodnil odlišným názorem na podporu prezidenta Miloše Zemana ve volbách a na vztah hnutí s komunisty a s extremisty. Vnímáte to jako problém i vy sám?

Nemyslím si, že volba prezidenta by měla nějak zasahovat do života politického hnutí nebo strany a jakkoli ovlivňovat jejich členy. Dle mého názoru je to osobní věc každého. Ve věci vztahu, nebo dokonce spolupráce, s komunisty a extremisty v Parlamentu je to samozřejmě už věc jiná a dle mého názoru zásadní. S tím bych já osobně měl problém také.

Změnil se podle vás profil či vnitřní politika hnutí ANO od dob jejího vzniku?

Ano, změnilo se toho myslím hodně, a to v podstatných věcech. V rámci fungování uvnitř hnutí vidím rozdíl v tom, že v počátcích, kdy nemělo vysoké preference, přitahovalo hnutí ANO lidi, kteří chtěli něco změnit a chtěli pracovat. Pokud mohu mluvit za Liberec, tak všichni, kteří jsme organizaci v Liberci zakládali, jsme to dělali z přesvědčení a určitě ne s jakoukoli ambicí a vidinou nějakého prospěchu. Naopak, do funkcí a na čela kandidátky jsme jeden druhého přemlouvali a nikdo z nás se do toho nehrnul. S nárůstem preferencí a úspěchem se začali do hnutí hlásit ti, kteří více než o práci stáli o funkce a o přední místa na kandidátkách. A došlo to tak daleko, že boj o moc rozložil organizaci v Liberci, což vyvrcholilo před krajskými volbami v roce 2016.
Ve věci současné politiky ANO a jejího odklonění od původních ideálů a proklamací bych mohl hovořit dlouho. Řadu věcí jsem vyjadřoval ještě jako člen ANO, a i to byl důvod pro mou nepopularitu u Andreje Babiše. Nebál jsem se své názory prezentovat veřejně, nebo panu Babišovi přímo do očí. To ale bohužel nesnáší moc dobře.   

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Kateřina Synková

Bety.cz - magazín nejen pro mámy - horoskopy, recepty, diskuse, soutěže

Bety.cz TESTOVÁNÍ - Testujte s námi nové produkty či služby a o své názory a doporučení se podělte s ostatními čtenářkami Bety.cz.

Prostřeno.cz - recepty on-line - vaření, recepty, gastronomie

reklama
Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Nikdy, nikdy, nikdy! Babiš je jako malý chlapeček, co se šprajcne a bouchá pěstičkou. Masaryk by se v hrobě obracel. Hejtman Netolický navrhuje zásadní změnu

20:39 Nikdy, nikdy, nikdy! Babiš je jako malý chlapeček, co se šprajcne a bouchá pěstičkou. Masaryk by se v hrobě obracel. Hejtman Netolický navrhuje zásadní změnu

ROZHOVOR Hejtman Pardubického kraje Martin Netolický poskytl ParlamentnímListům.cz svůj pohled na ka…