Rektor VUT Rais: Kvalitních lidí není nikdy dost. Své pracovníky si snažíme vychovat

07.11.2013 8:38

Rektor Vysokého učení technického v Brně Karel Rais v rozhovoru přibližuje situaci kolem čerpání ze strukturálních fondů EU, popisuje možnosti, jak motivovat mladé vědce a v neposlední řadě rozebírá i kroky, které škola podniká pro zvyšování kvality vzdělávání.

Rektor VUT Rais: Kvalitních lidí není nikdy dost. Své pracovníky si snažíme vychovat
Foto: Hans Štembera
Popisek: Studenti, ilustrační foto

Jak bylo VUT v posledních letech úspěšné v čerpání ze strukturálních fondů EU a jak jste případné finanční prostředky využili?

VUT v Brně patří mezi úspěšné univerzity v oblasti čerpání Evropských strukturálních fondů, protože jsme získali 9 mld. Kč, které můžeme čerpat do roku 2015. Jen vloni jsme vyčerpali cca 3 mld. Kč, převážně na stavební a přístrojovou infrastrukturu. Tyto prostředky byly určeny zejména na budování evropských a regionálních center vědecké excelence. Neuznatelné výdaje nám činily pouze řádově desetitisíce. Neuznatelnými výdaji rozumíme ty výdaje, které měly být hrazeny z dotací strukturálních fondů, ale v reálu je musela zaplatit univerzita. O tomto úspěchu se málo ví, protože média vyhledávají projekty spojené s nedovolenými finančními transakcemi, tudíž v tomto směru jsme pro ně „nezajímaví“.

Ve spolupráci s VUT vznikla, jak jste uvedl, řada vědeckovýzkumných center jako CEITEC apod. Mají tyto organizace problém s hledáním zaměstnanců?

Kvalitních lidí není v žádné firmě nikdy dost a „neválejí se“ jen tak na ulici. A zcela obdobná situace je i při náboru pracovníků do center regionální či evropské excelence. VUT v Brně chce jednak vychovat svoje pracovníky, zejména z řad stávajících mladých doktorandů a postdoktorandů, pro které nabídka práce v centru evropské, popř. regionální excelence může být životní příležitostí. Dále získáváme špičkové evropské vědce tím, že jim nabízíme práci s přístroji a v laboratořích světové třídy a parametrů, a dále také tím, že máme možnost jim vyrovnat rozdíl mezi jejich „tabulkovým“ platem tady a platem, který by obdrželi v zahraničí. Umožnil nám to grant, resp. finanční podpora, kterou jsme získali od jihomoravského hejtmanství, a která je určena právě na dorovnání platů zahraničních vědců v nově vznikajících centrech excelence. Co je sympatické – vznikají tak postupně mezinárodní týmy, jejichž členy jsou i mladí čeští vědci. Také oslovujeme naše bývalé špičkové studenty, kteří pracují v obdobných vědeckých zahraničních centrech. Řada z nich se z „vandru“ po evropských vědeckých laboratořích ráda vrací do Jihomoravského kraje, zpět ke svým rodinám.

Co dělá MŠMT a VUT v Brně pro zvýšení kvality absolventů technických univerzit?

Management VUT velmi pozorně vnímá názory zaměstnavatelů, kteří hodnotí naše absolventy. Máme zpětnou vazbu jak přímou, tak na základě dotazníkových šetření. Hodnocení ze strany zaměstnavatelů je lichotivé, pokud se týče technických disciplín. Tam oceňují solidní přípravu a kvalitní systém vědomostí. Méně lichotivé pro absolventy a tedy i naši univerzitu je skutečnost, že zaměstnavetelé jsou už méně spokojeni s úrovní tzv. měkkých dovedností (soft skills), například jazykové vybavení, právní a ekonomické vědomí. Samozřejmě, že mezi našimi absolventy je celá řada těch, kteří tyto nedostatky nemají.

Je zarážející, že do jazykového vzdělání se na VUT v Brně investují velké mzdové prostředky, ale výsledky nejsou tak dobré, jak bychom si představovali. Možná to souvisí s celkovou neochotou studentů technických oborů zúčastnit se výměnných stáží. A to nejen na amerických či anglických univerzitách, o které je samozřejmě zájem, ale i na „obyčejných“ východoevropských univerzitách, kde se lze anglicky domluvit také. Tuto možnost bohužel část studentů nevyužívá.

Výraznou složkou v procesu zvyšování kvality jsou praxe a stáže studentů v podnicích. Jako velmi úspěšné v tomto směru se ukázaly ty programy v oblasti strukturálních fondů, které pomáhají přiblížit univerzitu praxi. Jeden z nich byl např. projekt operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost „Síť na podporu spolupráce technicky a podnikatelsky zaměřených univerzit s podniky v Jihomoravském kraji“. Cílem projektu bylo vytvořit síť zaměřenou na spolupráci brněnských univerzit a podniků v Jihomoravském kraji. Byla to podpora vzájemné vzdělávací a výzkumné aktivity, vedoucí ke zvýšení konkurenceschopnosti podniků a současně úkolem projektu bylo přiblížení vzdělávání a výzkumu potřebám praxe. Podnikatele zastupovala Regionální hospodářská komora Brno, největší hospodářská komora v České republice. Pozitivním výsledkem této spolupráce je pak to, že podniky jsou ochotny přijmout naše studenty, zadat jim konkrétní téma diplomových prací a na základě vypracování těchto prací mají možnost pak posoudit jejich schopnosti. Mohou si tak vybrat kvalitní zaměstnance možná lépe než za drahé peníze, které by musely zaplatit tzv. head hunterům.

V rámci výše zmíněného projektu OP VK je pak pro školu zajímavé to, že lidé z praxe oživí a doplní přednášky akademiků o praktické postřehy a řešení konkrétních problémů.

Mluvím-li o sepjetí univerzity s praxí, pak velmi dobrý příkladem takové spolupráce z poslední doby je Chytrý autopilot - zařízení, které vyvinuli studenti na Fakultě informačních technologií ve spolupráci s firmou Evektor a které bylo oceněno na Mezinárodním strojírenském veletrhu 2013 Zlatou medailí. Chytrý autopilot představuje inovativní automatický systém digitálního řízení letu poskytující výrazné zvýšení bezpečnosti letu, který přitom zachovává pro piloty velkou míru autonomie řízení. Ve spolupráci s firmou Evektor byl systém nainstalován do konceptu sportovního letounu budoucnosti SportStar EPOS.

Dalším cílem v oblasti zvyšování kvality absolventů je také náš kontinuální tlak na kvalitu pedagogického procesu např. tím, že škola standardizuje hodnocení studentů a pravidelně je vyhodnocuje na jednotlivých fakultách. Ideálem je, aby na škole přednášeli pouze profesoři a docenti, nikoliv mladí, začínající asistenti, ti by naopak měli chodit na náslechy na tyto přednášky a teprve po nějaké praxi a habilitaci začít sami přednášet.

VUT v Brně patří mezi školy, které se zapojily do projektu IPN KVALITA, což je národní projekt, který má zajišťovat a hodnotit kvalitu v systému terciárního vzdělávání, a je realizován v rámci MŠMT. Dlouhodobě na rektorátě budujeme oddělení kvality, které tak jako podobná oddělení na zahraničních univerzitách bude provádět hodnocení pedagogických procesů, ale současně také podávat návrhy na zvyšování kvality.

Ke zvýšení kvality dlouhodobě povede i samotná existence center vědecké excelence, protože přitahují špičkové vědecké odborníky, kteří pak přednášejí na jednotlivých fakultách VUT v Brně.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

autor: redTato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

„Pávek o všem věděl.“ Koudelka z BIS pod vlivem? Koho si to Pavel vzal na Hrad? Vladimír Hučín odhaluje

8:40 „Pávek o všem věděl.“ Koudelka z BIS pod vlivem? Koho si to Pavel vzal na Hrad? Vladimír Hučín odhaluje

"Divím se, že Pavel s manželkou něměli natolik soudnosti, že do toho šli. Vždyť oba vědí, co mají za…