Totalita vždy přichází v novém kabátě. Skutečné cíle projektu COVID? Očkování je spíše akt víry, všiml si analytik Kuchař

18.06.2021 9:35 | Rozhovor

Totalita vždy přichází v novém kabátě a společnost nemá na její novou verzi vybudovanou imunitu. V souvislosti s koronavirovým děním ve světě na to upozorňuje Jaroslav Kuchař, strategický konzultant a spoluzakladatel hnutí Cesta odpovědné společnosti. Podle něj je rozhodnutí nechat se očkovat aktem víry. Kdo se pro něj rozhodne, musí věřit globálním elitám, farmakologickým korporacím, zdravotnímu systému, vědcům v oblasti zdravotnictví, vládě i mainstreamovým médiím a jejich novinářům.

Totalita vždy přichází v novém kabátě. Skutečné cíle projektu COVID? Očkování je spíše akt víry, všiml si analytik Kuchař
Foto: Hans Štembera
Popisek: Jaroslav Kuchař

Anketa

Vadí vám, že se Jaromír Jágr nechce nechat naočkovat proti covidu-19, protože prý má dostatek protilátek?

5%
88%
hlasovalo: 13317 lidí

Svého času jste byl u založení a realizace projektů iniciativy Vyměňte politiky.cz. Měl byste po roce a čtvrt života s koronavirem v Česku chuť politiky vyměnit?

Vyměnit politiky nestačí, je potřeba změnit systém. V globálu jsou politici jen loutky korporací. Jsme svědky přechodu od plutokracie ke korporátnímu fašismu. Koronavirus není náhoda, je to globální projekt, jehož cílem je nastolení celosvětové diktatury. K tomu je potřeba dostat na dno Evropu a severní Ameriku – především její střední třídu, která je, a vždy byla, nositelem touhy po svobodě, pracovitosti, vynalézavosti... Proč to nevidíme? Protože totalita vždy přichází v novém kabátě a společnost nemá na její novou verzi vybudovanou imunitu.

Pokud vám to připadá přitažené za vlasy, přemýšlejte o těchto slovech George Orwella: „Války jsou vedeny elitami proti svým vlastním poddaným... s cílem udržet a přetvořit hierarchickou společnost tak, aby sloužila jejich vlastním zájmům.“ „Diktatura se nenastoluje proto, aby se zabezpečila revoluce. Revoluce se dělá, aby se zabezpečila diktatura.“

Čekal jsem od vás kritiku vládní garnitury, ta ale nepřišla. Co opoziční politici, nepřispěli i oni výraznou měrou k podzimní kruté vlně pandemie, když si v čele s Miroslavou Němcovou z ODS a Dominikem Ferim z TOP 09 uspořádali na Karlově mostě hostinu a slavili konec koronaviru, čímž inspirovali spoustu lidí k tomu, aby ochranná opatření už nebrali vážně?

Nejspíše šlo o obyčejné sbírání volebních bodů a vymezování se vůči Babišovi. Možná k tomu i byly třeba nevědomky přijaty „notičky“ shora.

Přes dvě desítky let se pohybujete v oblasti strategického poradenství a netajíte se základní myšlenkou, kterou se řídíte, že prioritní je dělat „správné věci“. Dal by se tenhle přístup aplikovat i na to, co nás postihlo, a pokud ano, jaké „správné věci“ se daly na ochranu společnosti během pandemie dělat? Bylo nutné natolik přiškrtit ekonomiku, jak se stalo?

Je to zajímavá otázka, ale vzhledem k výše uvedenému čistě hypotetická. Loutky – vláda i opozice – nemají možnost rozhodovat. Nastíním bez ambice dotknout se všech podstatných témat jen několik myšlenek, co by skutečně svéprávná vláda mohla řešit:

Existující pandemický zákon předpokládal decentralizované řešení, teoreticky až na úroveň obcí; nebyl ale vůbec využit a vše se dělo přísně centrálně a celoplošně.

Decentralizované řešení by přitom vtáhlo občany do spolupráce a mnohdy by pak stačila doporučení a zdravý rozum, ne vynucovaná, často nesmyslná opatření.

Nebyl vůbec brán v potaz sociologický, sociální a psychologický dopad lockdownu. Kolaterální ztráty na životech, zdraví, kvalitě vztahů, pracovní morálky, vzdělání a výchově dětí jsou a asi i zůstanou tabu.

Pozitivně testování lidé a lidé s příznaky byli posíláni domů bez jakékoli rady a lékařské péče; do nemocnice se ti méně šťastní dostávali ve vážném stavu, v mnoha případech už nebylo možno pomoci. Ten týden bez podpůrné léčby byl pro mnoho lidí osudný... Schovávání se za lege artis považuji za obrovské selhání lékařů. Neskládají už Hippokratovu přísahu?

Veškerá pozornost byla od začátku směrována k očkování, jakékoli pokusy a zmínky o užitečnosti běžných léků a preventivních krocích byly potlačovány. To nebyla náhoda.

Co se týče ekonomiky, je velký rozdíl mezi omezením provozu a zavřením provozovny. Je těžké to v celkovém kontextu vnímat jinak než jako snahu o likvidaci střední třídy.

Při pohledu za hranice však bylo zřejmé, že podobný postup jako u nás volily vládnoucí garnitury i v ostatních zemích. Dalo se z těch mála výjimek, které volily jinou cestu, jak čelit koronaviru, v něčem inspirovat?

Mě by spíš zajímalo, proč tyto výjimky existují. Že by tam „chobotnice“ nedosahovala? Nějaké chyby v Matrixu?

V Česku se už vícero dnů v řadě počítají počty nakažených za den na nízké stovky nebo dokonce jen na desítky. Máme koronavirovou dobu definitivně za sebou, nebo je třeba naslouchat těm, co varují, že s podzimem přijde pokračování?

Pokud si přiznáme nejen to, že vir je umělého původu, ale že je i úmyslně šířen – viz například důkazy existence druhů virů, které se nemohly přirozeně vyvinout mutováním, je třeba otázku přeformulovat: Jaké jsou skutečné cíle projektu COVID a byly již naplněny? Odpověď v takovém případě zní ne.

Pak je zřejmé, že někdy v intervalu srpen – listopad přijde další mutace na marketingovém nosiči „my jsme vás varovali“. Rozsah restrikcí bude značný, vyvolá ještě větší strach a cílem bude obhájit povinné vakcinování, ještě vyšší omezení občanských svobod, možná nebudou volby.

Kvůli pandemii jsme se museli podřizovat mnoha opatřením a omezením, očkování má být příslibem toho, že by se tato doba už vrátit neměla. Považujete očkování za rozhodující faktor, který by měl do budoucna umožnit, abychom žili normálním životem a v obvyklém režimu? Vadí vám, že není povinné a dá se proto odmítnout?

Především bych rád řekl, že rozhodnutí nechat se očkovat je aktem víry. Musíte věřit těmto aktérům: globálním elitám, farma korporacím, zdravotnímu systému, vědcům v oblasti zdravotnictví, vládě a mainstreamovým médiím a jejich novinářům. A nebrat v potaz mnoho varovných signálů – namátkou:

mRNA technologie – ve skutečnosti to nejsou vakcíny – jsou vyvíjeny více jak dvacet let a nikdy až do této doby nebyly schváleny pro humánní medicínu z důvodu vysokých známých i neznámých rizik.

Vývoj běžné vakcíny trvá od nápadu ke schválení mnoho let, třeba 8 až 10, ne 8 až 10 měsíců. Nejsou a logicky nemohou být známy střednědobé, natož dlouhodobé vedlejší účinky.

Potlačování informací kritických k očkování.

Nehorázný marketing spojený s kampaní na očkování.

Snaha připravit půdu pro očkování dětí.

Dnes je společnost v tomto tématu rozdělena do třech skupin: ne, ano, nevím. Ti z poslední skupiny by měli hodně přemýšlet o tom, zda skutečně věří výše uvedeným aktérům, jaké riziko pro ně přináší očkování versus onemocnění covidem. Co takhle alespoň nejdříve test na protilátky? Někteří odborníci říkají a matematické modely to potvrzují, že nemocí v České republice již prošlo 6 až 7 milionů lidí.

Nikoho nepřesvědčuji, ale za sebe říkám jasné a kategorické NE. Věřím svému imunitnímu systému, zdravému stylu života a dobré náladě: „Je načase přestat svěřovat své peníze bankéřům, duši farářům a zdraví jen doktorům… tato péče je především naší odpovědností.“

Nedá mi to, abych se nezeptal, co říkáte na zprávy kolující po internetu, že za tím stojí Bill Gates a spol. Má být očkování prostředkem k ovládnutí lidstva?

Pokud chcete ovládnout lidi, musíte z nich vytvořit vystrašená, s nikým nespolupracující a okolí se bojící individua, bez kořenů, identity, žitých hodnot a smyslu existence.

Dejte si do této souvislosti prosazující se kulturní marxismus, genderismus, rasismus naruby, rozbíjení institutu rodiny, pohlavní identity, konec hotovosti, rozklad národních států, přesun moci k nadnárodním nedemokratickým institucím a další „vymoženosti“ moderní doby. Přidejte faktické hrozby: řízení politiky korporacemi, migraci, hrozbu války s Ruskem a COVID agendu.

Já to vidím jako plán, který se realizuje již několik desítek let a nyní přechází z přípravné do realizační fáze. Ovládnutí lidí má tedy aspekt psychologický, ideologický, technologický a institucionální. Jakou roli v tom celém má očkování, se můžeme pouze domnívat. Osobně si myslím, že podstatnou, ale nemám pro to žádné důkazy. To ukáže čas, myslím, že v řádu měsíců, ne let.

Cílem je plně kontrolovaná, v podstatě neo-feudální společnost: kontrolovaný pohyb, kontrolované chování, ale také, což je nejhorší, kontrolované – manipulované – myšlení a cítění. Čína je zatím velmi jemným předobrazem toho, co je v plánu.

Nikoli jen v plánu, ale už v běhu je zavádění covid pasů, které mají umožnit cestování po Evropě, a také různých potvrzení, co umožní návštěvy sportovních, kulturních a jiných akcí. Rozdělují tyto dokumenty společnost na lidi dvou kategorií, jak se často ozývá?

Ano, začíná to tímto „přijatelným“ apartheidem, který je přece „obhajitelný“. Další kolečko salámu odkrojeno. Že je to protiústavní? Vždyť mnohá opatření vlády byla Nejvyšším správním soudem označena jako nezákonná... A vláda vydává nová, i když si je jejich nezákonnosti vědoma.

Skoro všechny vaše odpovědi vyznívaly jako dost pochmurné vyhlídky naší budoucnosti. Vidíte i nějakou optimističtější variantu vývoje?

Vše výše zmíněné je pouhým plánem elit a každý plán, aby mohl být naplněn, vyžaduje slepou poslušnost, důvěru a spolupráci zapojených aktérů... Máme tedy obrovskou šanci společně říci NE postupnému zotročování a říci ANO svobodě. Cesta k tomu je chovat se jako svobodné bytosti. S tím přirozeně souvisí nutnost pokládat stále dokola nepříjemné otázky našim představitelům a požadovat plnou pravdu o původu a způsobu šíření viru. A neustávat v tom. Je to naše právo a povinnost vůči sobě.

S tím souvisí i ochota vidět věci takové, jaké jsou, a například si zjistit informace o tom, jak pečovat o své zdraví v případě další vlny na podzim. Například změnit stravu, začít se hýbat, dýchat na čerstvém vzduchu bez roušky, pečovat i o svou duši a zásobit se účinnými doplňky stravy a léky ideálně ve spolupráci s lékařem, který ví, jak efektivně léčit, a domluvit se s ním předem na případném dalším postupu. Připravenost je zde zásadní – umožní klid mysli, a tím zdraví našeho imunitního systému. K tomu je však potřebná odvaha k pravdě.

Jestliže se dokážeme sjednotit a společně jednat ve svobodě a sounáležitosti, může nakonec tento proces posloužit našemu rozvoji směrem ke skutečně svobodné a zároveň odpovědné společnosti a otevřít nás k nové epoše lidstva.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

koronavirus

Více aktuálních informací týkajících se COVID-19 naleznete na oficiálních stránkách MZ ČR. Přehled hlavních dezinformací o COVID-19 naleznete na oficiálních stránkách MV ČR. Pro aktuální informace o COVID-19 můžete také volat na Informační linku ke koronaviru 1221. Ta je vhodná zejména pro seniory a osoby se sluchovým postižením.

Zcela jiné informace o COVID-19 poskytuje například Přehled mýtů o COVID-19 zpracovaný týmem Iniciativy 21, nebo přehled Covid z druhé strany zpacovaný studentskou iniciativou Změna Matrixu, nebo výstupy Sdružení mikrobiologů, imunologů a statistiků.

COVID-19

Více aktuálních informací týkajících se COVID-19 naleznete na oficiálních stránkách MZ ČR. Přehled hlavních dezinformací o COVID-19 naleznete na oficiálních stránkách MV ČR. Pro aktuální informace o COVID-19 můžete také volat na Informační linku ke koronaviru 1221. Ta je vhodná zejména pro seniory a osoby se sluchovým postižením.

Zcela jiné informace o COVID-19 poskytuje například Přehled mýtů o COVID-19 zpracovaný týmem Iniciativy 21, nebo přehled Covid z druhé strany zpacovaný studentskou iniciativou Změna Matrixu, nebo výstupy Sdružení mikrobiologů, imunologů a statistiků.

autor: Jiří Hroník

Budete jen automat na podpisy?

Nebo jak jinak si vysvětlit, že podepisujete zákony, se kterými máte zároveň problém, a který hodnotíte jako protiústavní? Myslel jsem, že by člověk měl schvalovat věci - i v osobním životě, s kterými souhlasí

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

,,Pr*sárna.” I odvolání Pekarové. ANO má jasno

4:44 ,,Pr*sárna.” I odvolání Pekarové. ANO má jasno

I poslankyně Jana Pastuchová (ANO) připojila svůj podpis k podání návrhu na odvolání předsedkyně Pos…