Třetí dávka, a stejně se nakazíte. Zeman jako důkaz. Vina se svaluje na neočkované, varuje Karla Maříková

30.11.2021 21:17 | Rozhovor

Z neočkovaných vláda dělá občany druhé kategorie. Přitom vůbec nevíme, jak se pandemie šíří mezi očkovanými, poznamenává poslankyně SPD, původně zdravotnice Karla Maříková. Každý, kdo si dnes dovolí mít jiný názor, je okamžitě antivaxer nebo dezinformátor.

Třetí dávka, a stejně se nakazíte. Zeman jako důkaz. Vina se svaluje na neočkované, varuje Karla Maříková
Foto: Archiv Karly Maříkové
Popisek: Karla Maříková, poslankyně SPD a kandidátka na hejtmanku Karlovarského kraje

Anketa

Bude nakonec od března 2022 povinné očkování? Třeba i jen vybraných skupin.

11%
86%
hlasovalo: 11559 lidí

Co říkáte na nová vládní opatření proti pandemii? Jedni říkají, že byla moc přísná, jiní naopak že přišla moc pozdě…

Opatření jsou hlavně diskriminační a mnohdy překračují rámec zákona a ústavy. Pokud jsou nastavena tak, že jsou určena jen pro některou skupinu občanů jako donucovací prostředek k očkování, nebudou fungovat. Musíme si uvědomit, že také očkovaní se mohou nakazit a nemoc šířit. Jediný jejich benefit je ten, že mohou snížit riziko vážného průběhu onemocnění, ale nemůžou být zvýhodňováni například při vstupu do služeb, proto také SPD podalo prostřednictvím svého zástupce správní žalobu. Očkování je dobrovolné, a proto tady musí být varianta také pro neočkované, ale vláda variantu testů neakceptuje. Na druhou stranu se dokonce antigenními testy můžete prokazovat při vstupu do sociálních služeb nebo zdravotnických zařízení, což už vůbec nedává logiku, jelikož zde jsou právě ty nejohroženější skupiny lidí. Pokud je cílem opatření ochrana zdraví občanů, nesmějí být diskriminační a pojata jako donucovací prostředek k očkování. Co je dobrovolné, nesmí být vynucováno.

Další z opatření, které postrádá logiku, je uzavření vánočních trhů. Tak lidé nemohou nakupovat pod širým nebem, ale v obchodních centrech, kde je jediným přívodem kyslíku vzduchotechnika, korzovat a nakupovat mohou. Vláda by totiž neměla kde aplikovat tu svou marketingovou Tečku, která není žádným koncem za koronavirem a byla jen klamavou reklamou.

Zdeněk Svěrák v reklamě na očkování

Proč podle vás došlo k tomu, že se pandemie opět takto „rozjela“? Stojí za tím chyby vlády, nebo nezodpovědnost lidí, jak také někteří tvrdí?

No nedivme se, když opatření jsou nasměrována jen proti neočkovaným, na které se svaluje vina. Vždyť my vůbec nevíme, jak se infekce šíří mezi očkovanými, sama ze svého okolí vidím řadu z nich, kteří mají dlouhodobě kašel a rýmu, ale otestovat se nemusejí, jelikož jsou přece očkovaní. Z neočkovaných vláda dělá občany druhé kategorie. Vláda opakuje stále ten samý scénář od samého začátku, ale vidíme, že to nefunguje. Normální je se z chyb poučit a zkusit rady těch odborníků, kteří upozorňují na chyby vlády. Vláda však jiný názor nepřipustí a každý, kdo si dovolí nesouhlasit a mít jiný názor, je dezinformátor nebo antivaxer.

Krásným příkladem toho je, jak udělali z našeho nejuznávanějšího epidemiologa profesora Berana dezinformátora, místo aby ho přizvali a nechali si poradit. Sama jsem nikdy neřekla neočkujte se, jen upozorňuji, že se zde vůbec neberou v potaz možné dlouhodobé vedlejší účinky vakcín, a vždy doporučuji konzultaci s praktickým lékařem, který pacienta zná nejlépe a je schopen zhodnotit jak benefity, tak možná rizika pro konkrétního pacienta, ale tady jsme jako za dob normalizace, pokud nevoláte očkujte se, tak jste nepřítelem státu. Napadají mě jen tři myšlenky, proč tomu tak je, že buď je vláda hloupá, nebo jí to vyhovuje, anebo v tom jsou vyšší zájmy.

Zamyslet se musíme také nad tím, že běžně se ve vrcholu epidemie neočkuje, jelikož virus ještě více mutuje, ale my tady děláme přesný opak. Média nás tady každý den masírují čísly pozitivních, ale dnes už víme, že pozitivní neznamená infekční. Z dat, která jsou zveřejňována, nevíme, zda u těchto pacientů nebyla zanedbána primární péče, neznáme, zda se jedná o polymorbidní pacienty, kde se nakazili, zda leží v nemocnici kvůli covidu nebo s covidem. Neznáme ani příčinu úmrtí. Vezměme si, že zemře pacient, který byl v posledním stadiu rakoviny a byl zároveň covid pozitivní, tak už automaticky bude zařazen mezi covidová úmrtí. Z dat není ani vidět, kolik lidí skončilo v nemocnici po aplikaci vakcíny v důsledku nežádoucích účinků, nebo dokonce zemřelo, a dnes už víme, že mnoho těchto reakcí nejsou lékaři ani zaznamenávány.

Opatření měla být od samého začátku lokálního charakteru a měly je řešit KHS a cílit opatření, kde jsou potřeba. Je nutné se zaměřit na rizikové skupiny, pro které může být infekce fatální. To, co vidíme, je selhání primární péče, kdy pacienti nejsou od počátku léčeni, a když už se dostávají do nemocnice, jsou ve vážném stavu. Očkování by se mělo přesunout z obchodních center do ordinací praktických lékařů, kteří své pacienty znají nejlépe a mají jejich zdravotní dokumentaci a mohou zhodnotit jak benefity, tak rizika očkování. Zdraví nejsou boty nebo oblečení.

Pandemie zcela nečekaně zasahuje i do jmenování nové vlády, když se kvůli pozitivně testovanému prezidentu Zemanovi komplikuje pověření Petra Fialy. Hlavní hygienička uvedla, že prezident má mít čtrnáctidenní karanténu a neexistují výjimky, jiní protestují, že to ohrožuje chod státu. Jak se na to díváte vy, zkušeností zdravotní sestra a současnou profesí ústavní činitelka?

Prezident je živým důkazem, že také po třetí dávce se můžete nakazit. Pan prezident, který je covid pozitivní, jmenoval sice Petra Fialu za přísných hygienických opatření, ale i to je trnem v oku občanům a je to pro ně signál, že to, co platí pro ně, neplatí pro politiky. Určitě všichni chceme, aby zde už byla vláda, která bude zodpovědná za svá rozhodnutí, ale tento postup ve značné části veřejnosti vzbudí hněv a ještě větší nenávist.

V posledních dnech se začíná hovořit o povinnosti očkování, přinejmenším v některých sektorech, jako jsou zdravotnictví nebo sociální služby. Souhlasíte s takovým řešením?

Nemohu souhlasit s povinným očkováním proti onemocnění covid-19, a to ani pro osoby důležité pro chod státu, jako jsou policisté nebo zdravotníci. Vakcíny jsou ve třetí fázi klinické studie, neznáme dlouhodobé vedlejší účinky a také očkovaný se může nakazit a nemoc šířit dál a vidíme, že účinnost vakcín s novými mutacemi klesá. Uvědomme si, že se stále očkuje vakcínami, které jsou vyrobené podle toho původního wuchanského viru. Očkování proti onemocnění covid-19 by muselo také zamezit vzniku a šíření tohoto onemocnění, což nyní víme, že tomu tak není. V potaz musíme vzít také existenci mezinárodní úmluvy o právech a biomedicíně, konkrétně článek 5.

Z těchto důvodů by určitě povinné očkování nemělo být zavedeno pro žádnou skupinu obyvatel, bylo by to de facto nedobrovolné nucení, aby se lidé zapojili do určité fáze studie. To mi přijde nepřípustné. Každý, kdo se chce nechat očkovat, by to měl konzultovat se svým praktickým lékařem a ten by měl zhodnotit, zda je přínos pro pacienta větší než rizika. Očkování určitě nepatří do obchodních center nebo na nádraží, jelikož zdraví není na prodej. Pro toho, kdo se očkovat chce, musejí být dostupné všechny vakcíny.

V případě povinného očkování je nutné si také položit otázku, kdo ponese zodpovědnost za případné vážné vedlejší účinky spojené s kontraindikacemi? Budou to lékaři, kteří rozhodnou o aplikaci vakcíny konkrétnímu pacientovi, a to ač o vakcínách mnohé nevíme. Lékaři by se tak stali rukojmími vlády, která by povinné očkování zavedla. Dále vláda bude muset řešit, jak odškodnit pacienty, kteří budou mít prokazatelně dlouhodobé vedlejší účinky. Dokážu si představit v případě zavedení povinného očkování řadu hromadných žalob proti státu a sama bych se k některé určitě přidala.

Vládní pětikoalice uspořádala v týdnu velkou tiskovou konferenci, kde devět koaličních zástupců společně představilo svou vizi řešení pandemie. Co jste jí říkala?

V receptu nové vlády na řešení pandemie není mnoho konkrétního. Určitě však musím ocenit, že v plánu pro boj s covidem je dobrovolné očkování, zohlednění protilátek, po kterém dlouhodobě v SPD voláme, nebo důraz na osobní zodpovědnost, zlepšení přednemocniční – primární péče a spojování společnosti. Nyní však už víme, že vše, co slibovali před volbami, až tak vážně nemysleli, jelikož jejich poslanci nepodpořili návrh SPD na zrušení nouzového stavu a alibisticky se zdrželi. Zda tedy dostojí vláda Petra Fialy slibům své vize, uvidíme, až začne vládnout, a doufejme, že nebudou chtít aplikovat myšlenky budoucího ministra zdravotnictví jako lockdown pro seniory nad 60 let.

Dnešní adept Vlastimil Válek mnohé šokoval hned na úvod, když kritizoval, že lidé chodí do nemocnice s každou hloupostí, která by šla vyřídit v ordinaci, a pronesl, že šest hodin v čekárně se „dá vydržet“. K tomu rozvíjel úvahy o širším uplatnění placeného nadstandardu. Co říkáte na takovou vizi českého zdravotnictví?

Pan profesor zřejmě nikdy nebyl nucen čekat v čekárně lékaře hodiny. Takový standard by byl určitě krok zpět v naší zdravotní péči, kterou máme na velmi vysoké úrovni. Řešením nadužívání zdravotní péče není rozšíření placeného standardu. Pravda je, že se najdou pacienti, kteří prostě raději přijdou v noci na pohotovost, než aby čekali v ordinaci obvodního lékaře. O tom, jak řešit tento problém a zároveň nesnížit zdravotní péči a neohrozit pacienty, jsme v minulém volebním období na zdravotním výboru vedli diskusi mnohokrát, ale nikdy nebyla odvaha to řešit a nenašel se způsob, jak tomu zamezit a zároveň pacienty neohrozit a nepoškodit.

Jak podle vás české zdravotnictví změní pandemie?

Pandemie  covidu-19 byla zatěžkávací zkouškou toho, co české zdravotnictví vydrží, a upozornila na závažné mezery zejména v oblasti plánování a využívání kapacit nemocničních lůžek a nemocničního personálu. Z toho se musíme poučit. Základem zdravotnictví jsou lidé a my musíme najít cestu, jak je přivést do zdravotnictví zpět. Povolání lékaře nebo sestřičky bylo kdysi prestižní a lidé si těchto profesí vážili, ale to už dnes není, co bývalo. Další cestou pro zlepšení našeho zdravotnictví je elektronizace a bude nutné zreformovat systém zdravotního pojištění.

Objevují se informace, že vláda chce výrazně navýšit příspěvky politickým neziskovým organizacím, jako jsou Evropské hodnoty. Je podle vás dnes právě toto nejpotřebnější oblast?

Politické neziskové organizace by neměly dostávat finanční podporu ani v době ekonomického růstu. Situace je však taková, že některé politické subjekty politické neziskové organizace potřebují, a proto je financují.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

autor: Jakub Vosáhlo

Ing. Patrik Nacher byl položen dotaz

Uvažujete kandidovat do vedení ANO?

Máte asi největší šanci oslovit nejen další voliče, ale i ostatní strany se s vámi ezdráhajíjednat jako třeba s Babišem. Nebo myslíte, že by s Schillerovou nebo Havlíčkem nastala nějaká změna? O nich se často jako o adeptech na nvé lídry mluví, ale podle mě to jsou jen cvičené opičky Babiše, nic ve...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

Dlouho jsem neviděl Gretu! Nová zjištění o „boji za klima“. Novinář Souček nastoluje

18:24 Dlouho jsem neviděl Gretu! Nová zjištění o „boji za klima“. Novinář Souček nastoluje

Klimatičtí aktivisté včetně Grety Thunbergové chtějí francouzskou revoluci i s gilotinou a dalšími t…