Žádní dva otcové. Nepohrávejte si s osudem dětí. Čunek má pravdu, udeřil menšinový předák, který také vyplísnil ČT za lásku k Prague Pride

27.07.2017 11:12

ROZHOVOR Mít v rodném listě zapsané dva otce je nesmysl, člověk musí být někde ukotven, aby mohl navazovat na předchozí generace. Říká a s rozhodnutím Ústavního soudu nesouhlasí Václav Krása, předseda Národní rady osob se zdravotním postižením České republiky. Tvrdí, že jde o útok na klasickou rodinu a hrozí nám rozklad společnosti s jedinci, kteří nevědí, odkud pocházejí a nemají k ničemu vztah. V rozhovoru pro ParlamentníListy.cz řekl, že umělé oplodnění by mělo být dostupné jen párům, kde je muž i žena a mají problémy s reprodukcí.

Žádní dva otcové. Nepohrávejte si s osudem dětí. Čunek má pravdu, udeřil menšinový předák, který také vyplísnil ČT za lásku k Prague Pride
Foto: Hans Štembera
Popisek: Pochod hrdosti gayů a leseb Prague Pride. Účastnili se i zástupci velvyslanectví USA nebo primátorka Adriana Krnáčová

Ústavní soud rozhodl, že dva homosexuálové, kteří společně vychovávají syna odnošeného náhradní matkou, budou v rodném listě dítěte zapsáni jako rodiče. Proč se vám nelíbí toto rozhodnutí? 

Především justice upřednostňuje zájem těchto lidí, ale nikdo si nepokládá otázku, co bude dítě prožívat, jak bude dětským současníkům vysvětlovat, že má dva tatínky, a hlavně takové dítě nemá žádnou kontinuitu, minulost. Neví, kdo je jeho tatínek, protože tito dva muži, kteří spolu žijí a nechali si od neznámé matky porodit dítě, vše záměrně učinili tak, aby nebylo zřejmé, kdo je vlastně otcem. Takže nemá otce ani matku, nemá kontinuitu s předchozími generacemi, je bez minulosti. Je to velmi nebezpečné, protože člověk musí být někde ukotven, aby mohl navazovat na generace, které před ním něco dělaly. Já se bojím, že nebudou umět zakládat řádné rodiny.
Domnívám se také, že rodina je muž a žena a mají spolu dítě. Nejsem proti partnerství homosexuálů, ale nemohou si v zásadě nechat vyrobit dítě jako hračku pro sebe. Dítě není hračka, dítě je nový člověk, který bude prožívat svůj život, nikoliv jejich; a nikdo z nich si to neuvědomuje. Na rozhodnutí Ústavního soudu mě překvapilo, jak může být do rodného listu zapsáno, že dítě má dva otce. Jde o nesmysl, všichni víme, že to není možné. Myslím si, že i právo musí vycházet z přirozeného práva, nějakých vazeb; a přirozené je dítě s rodiči – mužem a ženou. Musíme si uvědomit, že jde o útok na klasickou rodinu. Dnes na umělém oplodnění profitují všechny společnosti bez zábran. Původně bylo určeno pro páry, muže a ženu, kteří nemohou mít dítě, ale dnes se z toho stal obrovský byznys bez hranic, kdy si dospělí lidé, dvě ženy, dva muži nechají vyrobit dítě jako hračku, a dokonce takovým způsobem, aby dítě nikdy nevědělo, kdo je jeho matka a otec a nemělo minulost. Obávám, že se jedná o rozklad společnosti a není možné to dále tolerovat.

Anketa

Pojedete na dovolenou do Egypta, když je to tam teď tak krásně levné?

7%
93%
hlasovalo: 7330 lidí

Narození dítěte v bolesti má pro matku význam, aby měla neopakovatelný vztah k dítěti. Někdy k tomu nedojde, ale to jsou spíše výjimky. Pravdou je, že matka má k dítěti jiný vztah, kojí ho, předává mu mnoho nejen výživou, ale v nejranějším věku do něj vštěpuje lásku a příjemné pocity, které prostě dítě nemůže u dvou mužů zažít. A když bude spousta jedinců bez minulosti, dokonce může docházet k incestům. Mohou se potkat dva lidé, kteří mají společné předky a klidně blízké. Již nebude zřejmé, jaký je mezi nimi vztah, kdo kde koho zplodil. Absolutní rozklad společnosti. Dnes se potýkáme s tím, že mladí lidé žijí o samotě. Těch důvodů je celá řada a myslím si, že Ústavní soud – dovoluji si něco, co se asi nedělá, kritizovat Ústavní soud – ale měl by se přidržet přirozené zásady a ctít, že dítě nemůže mít dva otce. Všichni víme, že je to hloupost.

Ve svém názorovém článku na toto téma jste zmínil: „Dobře si pamatuji, že při přijímání zákona o registrovaném partnerství gayové přísahali, že nebudou chtít vychovávat děti, dobře si pamatuji, že umělé oplodnění mělo sloužit manželským párům (ženy a muže), aby mohli mít děti, pokud jeden z nich měl nějakou poruchu plodnosti.“ Mělo by se tedy umělé oplodnění a výchova dítěte homosexuálům zakázat všude?

Uvědomuji si, že každý zákaz je problematický a bude vždy porušován, ale obecně si myslím, že umělé oplodnění by mělo být primárně určeno partnerským párům muže a ženy k tomu, aby společně vychovávali dítě, když ho nemohou mít. Jakou sankci nastavit, nevím, spíše by měly být sankcionovány firmy, když pravidlo poruší, než rodiče. Měli bychom se vrátit zpět a začít uvažovat v delších perspektivách. Co se stane se společností, jak bude vypadat s neukotvenými jedinci, kteří nebudou mít žádný vztah k ničemu? Nevěřím tomu, že se takové dítě, až vyroste, nezeptá, kdo je matka? Kdo je otec? Musí se zeptat, kdo je můj dědeček, moje babička, kde mám předky? Dnes je populární dělat si strom života, ale oni ho nikdy nakreslit nemohou.

Napsal jste zároveň, že pro dnešní dobu a média je příznačné, že nekladou podobné otázky o vývoji v souvislosti s tímto tématem, ale spíše pouze ukazují, jak se žije gay a lesbickým párům. Zmínil jste Českou televizi. Jde o schopnost médií o tom správně informovat?

Obecně se domnívám, že média jsou spíše na straně homosexuálních párů. Zda hledají pikantnost, nevím. Nikdo ve veřejném prostoru nevznáší vážné otázky, co se stane. Nemáme ještě zkušenosti, protože všechny takto narozené děti jsou dnes možná do věku deseti let, a nevíme, jak se budou chovat v dospělosti. Takové otázky bychom měli vznášet a překvapilo mne, že Česká televize věnovala tématu dost prostoru – a obrátila ho v obrázek, jak se žije lesbickým párům, jak mají možnost adoptovat děti, ale vůbec se nezabývala právem dítěte. V úmluvě OSN se říká, že dítě má právo znát své rodiče. Ani to Ústavní soud nevzal v potaz, což je velmi zvláštní. Úmluva OSN je mezinárodní úmluva, kterou podepsaly téměř všechny státy světa, ale jeho základní ustanovení je běžně porušováno, protože děti neznají rodiče; a v tomto případě je ani nemohou poznat. Řeší situaci dospělých, ale vůbec nemyslí na potřeby dítěte.

Senátor, hejtman a vlivný představitel KDU-ČSL Jiří Čunek uvedl na adresu blížící se Prague Pride: ,,Je to pochod smrti pro stát, pro Evropu, pro naši civilizaci, když stát bude tyto skupiny podporovat a uznávat jako rodiny.“ K problematice homosexuálů uvedl: „Sexuální orientace je v mnohých případech volba, říkají to odborníci. V mnohých případech je to vrozená danost. Jako se někdo narodí bez nohy, tak se někdo narodí s jinou sexuální orientací. Pochod LGBT, kteří prohlašují, že jsou úplně stejní jako rodiny, je v tomto smyslu stejný jako pochod jednonohých, kteří tvrdí, že mohou na ‚vojenskou přehlídku‘. Musíme přijmout zákony přírody a především přijmout každý sám sebe se svými přednostmi i handicapy. Neznamená to ale, že jsme tím vyřazeni ze společnosti. Každý z nás má jiný úkol a může společnost obohatit jiným způsobem. Nemůžeme ale říkat, že LGBT je také rodina. Stát má rodinu podporovat jako svou jedinou budoucnost a ostatní tolerovat.“ Podle toho, co jste říkal, s Čunkem souhlasíte? Homosexuální páry nejsou rodina?

Tento názor jsem dal na svůj Facebook, protože s ním souhlasím. Stát by měl podporovat rodiny a i rodiny, kde dítě nemohou mít. Když má být Prague Pride, Česká televize tomu věnuje celý týden, ale když je pochod za rodinu, tak dají jen krátkou zprávu. Přitom rodina, a já jsem se to tak učil, je základ každého státu. Proč rodinu také nevyzdvihneme? Já s Čunkem souhlasím.

Jak se díváte na koupací oděv muslimek – burkiny? Odpůrci říkají, že jde o změny našich životních stylů a zavádění islámských představ do našeho života. Kam se přikláníte vy?

Já si myslím, že každá společnost má svoje zásady. Když pojedu do arabských zemí, musím se podvolit jejich zásadám, když přijedou oni k nám, musí respektovat naše zásady. Burkiny do naší společnosti nepatří a nemám problém to říci, přitom nejsem proti Arabům. U nás se burkiny nenosí, babky nosí sice šátky, ale burkiny mi vadí. Máme vidět lidem do obličeje, když je potkáváme. Ostatně, když je demonstrace lidí, kteří mají roušky přes ústa, tak ji policie rozpustí, protože nesmí mít zahalené obličeje. Nerozumím, proč na to přistupujeme. Jsme v Čechách, máme naše zvyky, naše pravidla, a když sem přijde cizinec, má se našim pravidlům podřídit tak, jako já se podřídím v jejich zemi.

Jak se díváte na neziskové organizace v Čechách? Prezident Miloš Zeman vyzval ministra financí Ivana Pilného, aby přehodnotil rozdělení 11 miliard korun, které jim putují do rozpočtů od státu.

Jde pro mne o složitou otázku, protože jsem předsedou jedné neziskové organizace. My samozřejmě neděláme žádnou politickou práci ve smyslu podpory nějaké další komunity. My říkáme, co potřebují lidé se zdravotním postižením, a snažíme se přesvědčit politiky, aby jim vyhověli. Prioritně bychom měli podporovat organizace, které poskytují služby občanům České republiky, jednotlivým skupinám, které vzdělávají děti s mentálním postižením, dělají chráněné dílny, připravují legislativu a poskytují poradenství.
Docela rychle a mám obavu, že účelově, vznikly organizace, které se zaměřily na utečeneckou vlnu, jež se u nás nakonec nekonala, a přitom získaly velké peníze. Zajímalo by mne, kde je získaly, protože vím, jak je pro naši organizaci velmi obtížné další peníze získat. Ať už na poskytování různých služeb pro děti, nebo pro lidi se zdravotním postižením, asistenci. Musíme mít z jiných zdrojů vždy třicet procent, jinak je nedostaneme. Chtěl bych vidět, jak se najednou stalo, že organizace dostaly takové sumy, protože se jedná o milionové částky. Musím říct, že tomu nerozumím. Proto je potřeba se na to podívat.

Co si myslíte o fungování neziskovek financovaných ze zahraničí? Model, že organizace musí takové financování deklarovat, už používají Spojené státy desítky let, ale když totéž před časem zavedlo Rusko, stalo se terčem kritiky...

My máme projekty financované z prostředků Evropské unie a nedovedu si představit, že by nás někdo financoval z jiných zdrojů. Připadá mi zvláštní, že USA a další státy financují neziskové organizace v konkrétní zemi. Velmi dobře vím, že když například dostaneme od nějakého donátora peníze, tak za ně musíme nabídnout odpovídající hodnotu, jako je propagace a tak dále. To znamená, že když státy dávají našim neziskovkám peníze, tak by je měly žádat o protislužbu.
 

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Zuzana Koulová
Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Zvrácenost! Novotný a plesnivá tykev? Tomáš Vyoral řekl věci, ze kterých v ODS zmodrají. Ale nejen oni. I Nora Fridrichová a Mikuláš Minář

16:06 Zvrácenost! Novotný a plesnivá tykev? Tomáš Vyoral řekl věci, ze kterých v ODS zmodrají. Ale nejen oni. I Nora Fridrichová a Mikuláš Minář

PÁTEČNÍ ZÚČTOVÁNÍ TOMÁŠE VYORALA Kauza Foldyna? To spíše ČSSD, stejně jako ODS, opustila své voliče,…