Zlý člověk Pekarová, záměrně šíří nenávist. Okamura popsal, co s novou předsedkyní zažil

27.11.2021 21:30 | Rozhovor

Rozděluje společnost, schválně používá nepravdivé argumenty a cíleně a promyšleně šíří nenávist, říká otevřeně o nové šéfce Poslanecké sněmovny Markétě Pekarové Adamové předseda SPD Tomio Okamura. Ten se pozastavil i nad tím, že nechala do sálu přinést vlajku Evropské unie. Signalizuje to podle něho jen to, že nejedná v zájmu České republiky, ale Bruselu, cizích zájmů.

Zlý člověk Pekarová, záměrně šíří nenávist. Okamura popsal, co s novou předsedkyní zažil
Foto: Hans Štembera
Popisek: Markéta Pekarová Adamová

V pátek jste ve Sněmovně jménem SPD navrhl zrušení nouzového stavu. Sněmovna Váš návrh hlasy poslanců všech ostatních stran zamítla. Proč myslíte, že byla právě taková reakce?

Potvrdilo se, že je SPD jedinou opoziční stranou ve Sněmovně. To, že poslanci hnutí ANO hlasovali proti zrušení nouzového stavu, chápu, protože jejich vláda nouzový stav navrhla. Ale to, že se všichni poslanci nově vznikající vládní pětikolalice (ODS, STAN, KDU-ČSL, TOP09 a Piráti) při hlasování alibisticky zdrželi, to považuji za absolutní selhání. To nemá nově vznikajicí vládní koalice jasný názor na tak zásadní věc jako je vyhlášení či zrušení nouzového stavu? Oni neví, jak se k tomu postavit? Tihle chtějí vládnout? Způsobem, že lavírují u nejzásadnějších témat, která zajímají a ovlivňují životy všech občanů? To je opravdu velmi negativní zpráva pro další vývoj v naší republice... Myslím, že tímto přístupem nově vznikající vládní koalice musí být zklamaní i jejich voliči. Nečekají nás světlé zítřky. Tyto strany nejsou připraveny vládnout, když se alibisticky bojí zásadních rozhodnutí.

Hnutí SPD ve středu prostřednictvím svého zástupce podalo správní žalobu proti nejnovějším vládním opatřením, konkrétně proti tomu, že vláda diskriminuje zdravé neočkované lidi, kteří nejsou infekční, protože mají například negativní PCR test. Přesto tito lidé nemůžou chodit například do restaurací či se účastnit dalších oblastí společenského života.

Vzhledem k tomu, že je SPD jedinou stranou v Parlamentu, která prosazuje zrušení nouzového stavu a výše uvedená řešení, tak jsem veřejně vyzval organizátora demonstrací z iniciativy ChcíplPes a vedení dalších mimoparlametních politických stran, které se těchto akcí účastní, jako je Trikolóra, Volný blok atd., aby veřejně podpořili SPD a aby vyzvali jejich voliče a občany na jejich demonstracích k podpoře SPD, aby nám tím pomohli vytvořit ve Sněmovně větší tlak na vládu a na ostatní strany. Stejně tak vyzývám Roberta Šlachtu z Přísahy. A velmi mě zklamalo, že vedení těchto stran a iniciativ odmítá SPD v našem úsilí veřejně podpořit. Proč v takto těžké době politikaří a tříští nadále síly? Přitom teď po volbách není na další čtyři roky nikdo jiný v Parlamentu než SPD, kdo hají podobné zájmy. Teď po volbách už je zbytečné podporovat Trikolóru, Volný blok nebo Přísahu, protože nejsou v Parlamentu a nemají tím pádem na nic vliv. Znovu tedy vyzývám vedení těchto stran, aby na jejich demonstaci 28.11. i na dalších jejich veřejných akcích a na jejich sociálních sítích veřejně a hlasitě vyzvali všechny občany k podpoře SPD, abychom zatáhli za jeden provaz. Sjednocení tohoto proudu formou podpory SPD je ten první a zásadní krok, který je nutné udělat. Čas běží, občané mají velké problémy, a nesmíme ztrácet čas. Musíme být na jedné lodi a tou jedinou lodí v tomto názorovém spektru je v Parlamentu po volbách SPD, to je prostě fakt, tak rozhodli voliči.

Pane předsedo, proč jste vlastně chtěli rušit nouzový stav? Je zřejmé, že situace s pandemií je velmi vážná...

Hnutí SPD nepodporuje vyhlášení nouzového stavu, protože ho vláda v minulosti zneužila pro plošná opatření a lockdowny, které podle našeho názoru nevedou k cíli. Nesouhlasíme ani se zákazem vánočních trhů. Opatření lze realizovat bez nouzového stavu na základě zákona o ochraně veřejného zdraví a krizového zákona. Je nutné vrátit možnost bezplatného testování a především soustředit úsilí na ochranu rizikových skupin. Především rizikovým skupinám je nutné umožnit testování na protilátky. Pracovat s touto skupinou musí praktičtí lékaři, kterým je nutné dát možnost rychle aplikovat dostupné léky na covid. Když je někdo negativní při testování, tak by měl být na stejné úrovni jako očkovaný. Odmítáme segregaci neočkovaných a říkáme jasné NE diskriminaci zdravých neočkovaných lidí. Vláda tímto hrubě porušuje práva občanů. Nechat se očkovat či neočkovat má být svobodnou volbou každého občana. Vláda ANO v demisi přijímá další nesystémová protiepidemická opatření. Není žádný důvod pro ukončení testování a pro konec používání antigenních testů, a naopak je potřeba uznávání protilátek a negativních testů jako dokladu bezinfekčnosti.

V poslední době se čím dál častěji diskutuje v souvislosti s nepříznivým vývojem pandemie o zavedení povinného očkování, přinejmenším pro některé obory jako je zdravotnictví nebo sociální služby. Jaký je váš postoj k zavedení této povinnosti?

Anketa

Půjdete na třetí dávku očkování proti covidu?

37%
hlasovalo: 40627 lidí
Povinné očkování je podle našeho právního názoru jasně v rozporu s Úmluvou o lidských právech a biomedicíně, jíž je Česká republika signatářem. Podle čl. 5 této úmluvy je totiž možné provést jakýkoli zákrok v oblasti péče o zdraví, pouze pokud k němu dá daná osoba svobodný a informovaný souhlas. „Jakýkoli zákrok v oblasti péče o zdraví je možno provést pouze za podmínky, že k němu dotčená osoba poskytla svobodný a informovaný souhlas. Tato osoba musí být předem řádně informována o účelu a povaze zákroku, jakož i o jeho důsledcích a rizicích. Dotčená osoba může kdykoli svobodně svůj souhlas odvolat,“ píše se v článku 5. Na to již mimochodem před lety upozornil prezident České lékařské komory Milan Kubek, který řekl: „Můžu uklidnit všechny lékaře, že pokud by je někdo nutil a oni se nechtěli nechat oočkovat a pokud by jim někdo chtěl vyměřit nějakou pokutu, tak se mohou odvolat, podat správní žalobu, můžeme se obrátit na Nejvyšší správní soud, a i kdybychom to měli dotáhnout k Evropskému nejvyššímu soudu pro lidská práva, tak Lékařská komora lékaře na holičkách nenechá. Ať se každý rozhodne podle svého svobodného rozhodnutí, podle svých informací a nepodléhá žádnému nátlaku.“

My odmítáme diskriminaci neočkovaných. Ať se každý rozhodne dle svého uvážení. Podle nás nelze nikoho nutit, aby riskoval své zdraví a ztrátu života proti své vůli. Nové léky a očkování prochází dlouhodobým zkoumáním a testováním, to u vakcín proti covid-19 není. Navíc Státní úřad pro kontrolu léčiv (SÚKL) ohlásil 8 684 nežádoucích reakcí na očkování včetně 122 možných úmrtí. Řada lidí může mít i dostatek protilátek a očkování pak může poškodit jejich zdraví. Také je zajímavé, že ti, kteří varovali před povinným očkováním, byli označováni za konspirátory a šiřitele dezinformací a fake news, a to i na stránkách ministerstva zdravotnictví.

Ve středu jste také ve sněmovně navrhovali mimořádný bod „Diskuze o nepřijatelných opatřeních souvisejících s covidovou situací, která jsou neúčinná a hrubě porušují práva občanů“, který na jednání hlasy ostatních stran neprošel. Pojďme si tedy, když to nejde v parlamentu, alespoň v Parlamentních listech říci, o jaká všechna nepřijatelná opatření se jednalo.

Hovoříme o tom stále. Pro nás je naprosto nepřijatelná diskriminace neočkovaných. Proč je diskriminován zdravý neočkovaný člověk s negativním PCR testem? Takový člověk je přece prokazatelně bezinfekční. Taková vládní opatření přeci nemají žádnou logiku a je to hrubé porušení ústavou zaručených práv a svobod. Navíc, jak už všichni víme, i očkovaní mohou přenášet a šířit virus. Je také nesmysl, že stát přestal proplácet a uznávat testy. Testování neinvazivním způsobem je cesta, jak zjistit šíření nákazy. Dále je nesmyslné, že stát neuznává protilátky pro potvrzení bezinfekčnosti. Naopak uznává prodělání covidu, což ale nedává úplně logiku, protože někdo může mít těsně pro prodělání covidu relativně málo protilátek a někdo i po delší době jich může mít hodně.

Americké centrum pro kontrolu a prevenci nemocí, což je přední národní institut Spojených států amerických pro veřejné zdraví, a je to federální agentura Spojených států pod Ministerstvem zdravotnictví a sociální péče, už jasně konstatovalo – byť nerado a v uniklé utajované zprávě – že očkovaní lidé šíří vir covidu naprosto stejně jako neočkovaní. Takže lhát o tom, že očkováním zabráníme šíření viru, je zbytečné. A je naprosto neomluvitelné a neodůvodnitelné říkat, že se omezením pohybu neočkovaných zabrání šíření infekce. Je neomluvitelné omezovat na právech a svobodách ty, kdo jsou zdraví, kdo mají dobrou imunitu, ty, kteří nejsou nijak ohroženi a nikoho také neohrožují.

Co tedy v této otázce jako opoziční strana chystáte dále?

Chceme zrušit pandemický zákon a odmítáme vyhlášení nouzového stavu. Jak jsem již uvedl, opatření lze realizovat bez nouzového stavu na základě zákona o ochraně veřejného zdraví a krizového zákona. Zároveň sbíráme podpisy pod "Petici proti nepřijatelným opatřením souvisejícím s covidovou situací, která jsou neúčinná a hrubě porušují práva občanů", ke stažení na www.spd.cz A připravujeme také podání správní žaloby proti konkrétním vládním opatřením, která popírají základní práva a svobody občanů.

Jen v letošním roce jsme zaznamenali 37 rozsudků Nejvyššího správního soudu, které označily opatření Ministerstva zdravotnictví za nezákonná. V rozsudcích se donekonečna opakuje, že vydáním mimořádného opatření, Ministerstvo zdravotnictví překročilo meze své působnosti. A že opatření obecné povahy vydal v rozporu se zákonem a v rozporu se zákonem stanoveným způsobem.

Soudy opakovaně konstatují, že vládní restrikce, omezující občanské svobody, nejsou dostatečně odůvodněné zdravotními riziky, na které se ministerstvo odvolává. Konstatují také, že mnohá opatření jsou diskriminační a bezdůvodně diskriminují část občanů. Já osobně k tomu dodávám, že omezování svobody, omezování pohybu, šikanování podnikatelů a občanů navíc poškozuje občany i na jejich zdraví.

Jak prosím opatření poškozují zdraví občanů?

Stres přímo poškozuje imunitu. Pokud části občanů brání sportovat, plavat, tančit anebo se bavit s přáteli v restauraci, prostě zakazují jim relaxaci, tak opět poškozují jejich imunitu. Nadváhu nebo obezitu měly loni podle průzkumu dvě třetiny české populace. Jejich počet od posledního zjištění z roku 2013 výrazně vzrostl. Tehdy mělo nadváhu nebo obezitu 55 % lidí. Výsledky průzkumu novinářům představili zástupci lékařů z České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně a konstatují, že mnozí lidé přibrali na váze především v důsledku vládních opatření v souvislosti s epidemií covidu-19, během kterých se méně hýbali a více jedli. Lékaři upozorňují na to, že kvůli nárůstu obezity v populaci vzroste v příštích letech také výskyt přidružených onemocnění a komplikací, což bude mít velké dopady na výdaje zdravotního systému. Mezi klienty Všeobecné zdravotní pojišťovny VZP přibylo 7 % lidí, kteří se léčí s duševními chorobami. Podle odborných odhadů ale psychické problémy mohla pandemie způsobit až u třetiny populace. Dalším faktem je, že kvůli covidové hysterii byla odkládána zdravotní péče o tisíce těžce nemocných pacientů s onkologickými či kardiovaskulárními chorobami, kteří kvůli zanedbané péči následně zemřeli.

Vrátím se ještě k vašemu středečnímu návrhu. Zaujalo mě totiž, jak si předsedkyně sněmovny Markéta Pekarová Adamová při návrhu tohoto bodu s vámi vyjasňovala základní termíny. Pak nijak nereagovala na výzvy k omluvě za výroky o tom, že vláda schválně zhoršuje pandemii. Zato ale nechala nad předsednický stůl přinést vlajku Evropské unie. Jakým dojmem na vás zatím působí její předsednictví?

Anketa

Zvládne Fialova vláda covid lépe než Babišova?

3%
94%
hlasovalo: 35858 lidí
Paní Pekarovou Adamovou znám ze Sněmovny osm let, a na základě mnoha osobních zkušeností a nejen podle mého názoru musím bohužel konstatovat - a je mi to líto říct to vůči ženě - že je to velmi zlý člověk, který záměrně rozděluje společnost, schválně používá nepravdivé argumenty a cíleně a promyšleně šíří nenávist. Zaznamenal jsem, že si toho už všímá čím dál více lidí.

Co se týče toho, že nově jménem koalice SPOLU a PirSTAN postavila ve Sněmovně přímo do jednacího sálu vlajku EU, tak to jen dokresluje její postoje. Ona nedělá politiku pro Českou republiku, ona dělá politiku pro Brusel, tedy pro cizí zájmy. Je to smutné při vzpomínce na tisíce vlastenců, kteří položili životy v boji za naši samostanou republiku, například studenti, kteří byli popravení nacisty v roce 1939.

Zatímco nové vedení sněmovny už úřaduje, na jmenování vlády se stále ještě čeká. Vy jste podpořil prezidenta v jeho neochotě jmenovat jednoho z navrhovaných ministrů kvůli pochybnostem o jeho odbornosti. Současně ale říkáte, že „je potřeba, aby co nejdříve nastoupila vláda, která převezme plnou odpovědnost“. Tak jaké to tedy má řešení?

Má to jednoduché řešení. Aby premiér navrhl na místo ministra zahraničí ministra, který má v zahraniční politice kompetence. Nikoli nekompetentního Jana Lipavského z Pirátů, který ani neobhájil mandát poslance ve volbách, protože ani voliči už si nepřáli, aby pokračoval ve Sněmovně. A ano, pakliže se koalice SPOLU a PirSTAN domluvila na většině ve Sněmovně, tak je potřeba, aby urychleně převzali odpovědnost a aby vláda okamžitě vyřešila zdražování a situaci kolem covidu, jelikož Česká republika je kvůli chybným opatřením opět téměř nejhorší v Evropě a zdražování je pro řadu občanů zcela neúnosné. Občané už nemůžou čekat, když jim každý měsíc chodí složenky. Očekáváme od vlády, že situaci vyřeší.

Tomio Okamura

  • SPD
  • Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)
  • poslanec

Když jsme u té odbornosti, co říkáte na odborné kompetence členů navrhované vlády vy? Zmínil bych třeba Mikuláše Beka, muzikologa, který má mít odpovědnost za české předsednictví EU (a už vyzval, abychom si drželi od těla Maďarsko a Polsko a budovali přátelství hlavně s Německem)...

Ohledně jeho kompetence jste si odpověděl sám… Třeba bude hezky zpívat hymnu Evropské unie Óda na radost. (smích) Tato vláda nás chce dostat pod protektorát Čtvrté říše – tedy EU ovládané sluníčkářským islamizovaným Německem. Proti tomu se brání V4, kde jsou vlastenecké vlády Polska a Maďarska. My v SPD pojímáme Visegrád (V4) jako protiváhu velmocenským snahám Bruselu a Berlína a jako protiváhu proti vnucování imigrantů, islamizace a neomarxistických ideologií genderu a podobně.

Nová německá vláda socialistů, zelených a liberálů navíc prosazuje federální Evropu. Chtějí vzít národním států zbytky jejich suverenity. Tato vláda prosazuje také ještě šílenější závazky v "boji" proti změnám klimatu, což ještě brutálněji zdraží elektřinu. Připomínám, že cena emisní povolenky vzrostla za poslední rok zhruba o 60 procent, v pondělí poprvé překročila cenu 70 eur za tunu. Cena evropských emisních povolenek dále poroste, a to ze současných 70 eur (zhruba 1780 Kč) za tunu až na 100 eur (zhruba 2545 Kč) za tunu, shodují se analytici. Zdražení povolenek bude podle analytiků zvyšovat také ceny elektřiny a dopad bude dramatický. Mnoho a mnoho lidí spadne do chudoby a tyto šílené plány zruinují evropské státy a jejich občany. Proto SPD prosazuje, aby vláda odstoupila od šíleného plánu Zelený úděl EU, který likviduje peněženky našich občanů. Zdažování energií bude jinak pokračovat a tím se zdražují i potraviny a další komodity.

V opozici se nenudíte ani v tomto období. Zaznamenal jsem například, že poslanci hnutí SPD znovu do Sněmovny navrhli zestátnění exekutorů...

Exekuce by se podle našeho návrhu zákona měly vrátit do rukou státu. V minulém volebním období neprojednali tehdejší zákonodárci stejnou naši předlohu ani v úvodním kole a s volbami takzvaně spadla pod stůl. Je potřeba najít řešení ve formě pomoci zodpovědným dlužníkům, kteří se stali obětí exekutorských mafií.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

autor: Jakub Vosáhlo

reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

17 let hasičem, neočkovaný: Je nás dost, bude zle. Rakušan? Asi takto

4:44 17 let hasičem, neočkovaný: Je nás dost, bude zle. Rakušan? Asi takto

„Já půjdu až do konce, nechť rozhodne soud,“ říká k povinnému očkování vyšetřovatel hasičů Jakub Bar…