Spolek Šalamoun: Pojďme společně najít cestu, jak institut milostí správně nastavit

23.05.2024 14:57 | Komentář

Dopis prezidentu republiky k (ne)udílení milostí

Spolek Šalamoun: Pojďme společně najít cestu, jak institut milostí správně nastavit
Foto: Hans Štembera
Popisek: John Bok, šéf spolku Šalamoun

Vážený pane prezidente,

Spolek Šalamoun je spolek zabývající se již tři desetiletí bezplatně řadou případů, kdy je zřejmé, že ze strany státu a jeho orgánů došlo k porušení lidských a občanských práv, zejména pak práva na spravedlivý proces v trestním řízení. Problematice justice a justičních omylů se spolek (dříve: občanské sdružení) skutečně věnuje již 30 let a během této dlouhé doby dokázal pomoci desítkám obětí zvůle a/nebo nedbalosti orgánů činných v trestním řízení.

Jsme silně znepokojeni stavem a úrovní jednání Vaší kanceláře a způsoby, jakými reaguje na podněty od zástupců občanské společnosti.

Ve svém předvolebním, ale zejména povolebním, projevu jste národu slíbil, že se budete věnovat stavu české justice a napravování omylů, které byly při hledání spravedlnosti učiněny.

S radostí a očekáváním jsme proto sledovali převzetí rozhodování o Vašem prerogativu milosti zpět pod Vaši kancelář (od Ministerstva spravedlnosti), avšak způsob, jakým je nyní při vyřizování agendy milostí postupováno, v nás vyvolává silné obavy o objektivnosti tohoto rozhodování.

Konzultovali jsme s Vaší předchozí vedoucí kanceláře, paní Janou Vohralíkovou, způsoby, jakými postupovali v těchto záležitostech předchozí prezidenti (mimo Ing. Miloše Zemana – zde bez komentáře), kteří transparentně komunikovali důvody pro, ale hlavně proti, udílení milostí.

Naše připomínky však zůstaly nevyslyšeny, kdy z následujícího postupu Vašich podřízených jsme nejen rozčarováni a znechuceni, ale doslova ohromeni (samozřejmě v negativním slova smyslu).

Na žádosti o udělení milosti je totiž z KPR odpovídáno doslova formulářovým sdělením, ve kterém se mění pouze jména žadatelů o milost a/nebo odsouzených a který je pouze upravenou verzí toho, co bylo kdysi dříve vypravováno ze strany Ministerstva spravedlnosti, před čímž jsme důrazně a opakovaně Vás i KPR varovali. Zcela se vytratil Váš předvolební slib a také příslib ohledně napravování případných justičních omylů. Zřejmě jste již zapomněl, že i nespravedlivě odsouzení občané spadají do Vašich prohlášení, že budete prezidentem všech občanů ČR.

Institut milosti je prerogativem hlavy státu podle Ústavy, který byl v posledních deseti letech značně deformován, a proto jsme navrhovali, aby nově rozhodování nebylo svěřeno stejným osobám, které již déle, nežli deset let připravují totožné odmítavé odpovědi. Leč nestalo se tak.

Obdrželi jsme pozvání na setkání s novým vedoucím Vaší kanceláře, panem Milanem Vašinou, který nás v průběhu tohoto setkání přesvědčoval, abychom upustili od vykonávání našich práv jakožto „organizace veřejné kontroly“. Vyloženě nás žádal o stažení (zpětvzetí) rozkladu proti jeho rozhodnutí o zamítnutí naší žádosti o poskytnutí informace, kdo (jmenovitě) je nyní odpovědný za rozhodování ve věcech milostí, tedy, které osoby konkrétně připravují podklady, analyzují obsah spisu, a dávají doporučení ke konečnému rozhodnutí o způsobu vyřízení žádostí o milost.

Ačkoliv jde ze strany Spolku Šalamoun o zcela legitimní požadavek, jsme nyní od něj odrazováni vrcholným představitelem státní moci, což je jednání nedůstojné a nehodné postavení vedoucího Kanceláře prezidenta republiky.

V žádném případě nezpochybňujeme, jistě velmi bohaté, manažerské schopnosti vedoucího Kanceláře prezidenta republiky, ale v průběhu našeho setkání nám Váš vedoucí kanceláře předestíral informace, ze kterých je část přímo nepravdivá, část zkreslená, ale především je zcela zjevné, že se vedoucí Vaší kanceláře v problematice trestního řízení vůbec neorientuje.

Nadto bylo stažením (zpětvzetím) naší žádosti o informace (potažmo rozkladu) podmiňováno setkání s vedoucím legislativního odboru KPR, který nově agendu milostí má ve své gesci, panem JUDr. Vítem Šťastným, který po absolvování studia na právnické fakultě Západočeské univerzity v Plzni nastoupil na Ministerstvo vnitra do sekce správního odboru, který následně vedl. Po 20 letech úspěšné praxe na Ministerstvu vnitra je jeho dalším zaměstnavatelem právě příslušný odbor Kanceláře prezidenta republiky. Samozřejmě nezpochybňujeme znalosti v oblasti správního práva vedoucího legislativního odboru JUDr. Víta Štastného. Ale bohužel jsme měli možnost v minulosti se některými jeho praktikami (v době jeho působení na MV ČR) seznámit a některé dokonce žalovat (a to i skrze řízení o kasační stížnosti u Nejvyššího správního soudu). Máme však zásadní pochybnosti, zda byl vedoucí legislativního odboru KPR Vít Šťastný přítomen alespoň jednomu trestnímu řízení při jednání u soudu (natož, jaké si z toho odnesl poznání o úrovni trestního procesu a dodržování práva na spravedlivý proces v České republice).

Ze strany pana Víta Šťastného jsme však byli posléze telefonicky vyrozuměni, že naší již domluvenou schůzku v KPR ruší, a to z důvodu (údajného) porušení dohody o stažení naší žádosti o informace (sic!). Jakoby snaha o jednání ohledně možnosti napravování pochybení státu a selhání justice, měla být jakýmsi „handlem a odměnou“ za hrbení se před vrchností, neboť tak nám jednání pana Šťastného přinejmenším připadá.

Takováto dohoda však nebyla nikým z našeho spolku uzavřena. Odvolávání se úředníka KPR na neexistující dohody považujeme za nemístné a znevažující důvěru v řádné fungování Kanceláře prezidenta republiky.

Další záminkou ke zrušení sjednané schůzky s panem Vítem Šťastným, jak nám bylo z jeho strany telefonicky sděleno, je skutečnost, že jsme na webových stránkách Spolku Šalamoun informovali o již uskutečněné schůzce s vedoucím Vaší kanceláře, panem Milanem Vašinou. Jako kdyby přijetí k jednání voluntaristické organizace, která se již více jak třicet let zabývá lidskými právy (vedoucím KPR), měla být z jakýchsi neznámých důvodů utajovaná, přestože jde o informaci o fungování KPR jakožto orgánu veřejné moci.

Pane prezidente, Vaše funkce, stejně jako funkce pana Vašiny, či pana Šťastného, je funkcí veřejnou, a jako taková má být co nejvíce transparentní, což, pokud se nemýlíme, byl jeden z Vašich předvolebních slibů.

Nerozumíme tomu, jak může osoba ve veřejné funkci chtít tajit obsah a účastníky schůzek, které vykonává v rámci této funkce. Takovýto postup je zcela neakceptovatelný a na podobné „vnitrácké“ hry rozhodně a zcela kategoricky nemůžeme přistoupit.

Institut milostí u předchozích vážených prezidentů Václava Havla a Václava Klause byl vždy transparentní. Jména a funkce osob, které se podílely na přípravě rozhodnutí o udělení či neudělení milosti, byla veřejně známá a tyto osoby měly také bohaté zkušenosti s fungováním české justice. Není bez zajímavosti, že v minulosti v mnoha desítkách případů oba prezidenti argumentům Spolku Šalamoun, který podal celou řadu žádostí o milost, vyhověli a milosti udělili.

Situace je o to tristnější, že zakladatel Spolku Šalamoun a jeho dlouholetý předseda John Bok, signatář Charty 77, držitel osvědčení účastníka odboje a odporu proti komunismu, byl i přes výhrady svých přátel Vaším velkým podporovatelem a voličem. Nyní se ale v souvislosti s tím, co předvádí Vaše kancelář ukazuje, že jen naplnil roli „užitečného idiota“, což pro nás, též Vaše voliče, je hlubokým zklamáním.

Hodnocení činnosti Vašich podřízených ponecháváme na Vašem uvážení, avšak máme za to, že osoby postupující tímto způsobem nedisponují odbornými ani morálními kvalitami nezbytnými pro výkon takto odpovědné funkce.

Závěrem bychom uvítali schůzku přímo s Vámi, jelikož tuto problematiku považujeme (a to nejen my) za velmi závažnou a vyžadující Vaši pozornost. Prosím uvědomte si, že se na Vás opravdu obrátili a obracejí lidé, kteří jsou odsouzeni a uvězněni na dlouhé roky a u nichž (u mnohých z nich a nejenom my) můžeme prokázat, že došlo k pochybení a nespravedlnosti v rámci trestního řízení. Avšak tito lidé, kteří Vás oslovili ve svém obrovském zoufalství, obdrželi jenom předpřipravenou (doslova formulářovou) odpověď z KPR, ve které se jenom změnila jména. Opravdu Vám to s ohledem na Vaše povolební sliby přijde v pořádku?

Zdvořile Vás proto žádáme a navrhujeme: Pojďme to napravit a společně najít cestu, jak institut milostí správně procesně nastavit.

S úctou

John Bok
čestný předseda

za výbor Spolku Šalamoun:
Václav Peričevič
JUDr. PhDr. Miroslav Špadrna, Ph.D.

Tento článek je staršího data a je dostupný pouze pro předplatitele. Předplatné můžete vyzkoušet zdarma, nebo zakoupit, zde:

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

reklama

autor: PV

Tomio Okamura byl položen dotaz

Co je podle vás příčinou vašeho neúspěchu?

Podle mě to souvisí i s tím, že se jste chytli papalášské manýry. Už jsem to třeba psala panu Fialovi, když tvrdil, jak je neetické někomu odebrat náhrady, když nepracuje a co myslíte, odpověděl mi alespoň? Ne. Vám už také většina z nás nestojí ani za odpověď. Dřív jste byli mnohem otevřenější. Naví...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

Petr Hampl: O českém národním obrození

12:27 Petr Hampl: O českém národním obrození

Denní glosy Petra Hampla.