Nevěřím mu. Antifa a sledování občanů... pan Bartoš. A s ním ruku v ruce... Docent Ševčík nakládal: Piráti, LGBT, elektroauta

25.08.2021 17:04 | Rozhovor

„Pokud se Piráti domohou vyššího volebního výsledku a stali by se součástí budoucí vlády, tak s sebou bezesporu přinesou významnou změnu,“ říká ekonom Miroslav Ševčík. Podle něj ale půjde o změnu výrazně negativní, kterou by pocítily zejména sociálně slabší skupiny obyvatel. Poměrně obsáhle se Ševčík vyjádřil i k pandemii covidu-19, respektive k tomu, jaké škody v české společnosti napáchala. Tvrdě zkritizoval poradní sbor MeSES, kterému prý premiér Babiš naslouchal až příliš. Došlo i na nové „zelené“ plány. A to se raději něčeho podržte.

Nevěřím mu. Antifa a sledování občanů... pan Bartoš. A s ním ruku v ruce... Docent Ševčík nakládal: Piráti, LGBT, elektroauta
Foto: Daniela Černá
Popisek: Miroslav Ševčík, vysokoškolský pedagog a ekonomický expert hnutí Trikolóra

Kam se podle vás Česko posunulo od roku 2017? V jakém stavu je nyní naše země? V čem se nám daří, v čem zaostáváme?

Mám-li odpovědět jako ekonom, tak se ČR díky celosvětové hysterii a blamáži s covidem-19 bohužel nikam k lepšímu neposunula. Částečně spokojené mohou být snad pouze skupiny učitelů mateřských, základních a středních škol s tím, že došlo k podstatnému navýšení jejich průměrných (zdůrazňuji slovo průměrných) platů. Zvyšování platů se v takové míře netýkalo vysokoškolských pedagogů. Částečně spokojeny mohou být i skupiny seniorů, u nichž docházelo k valorizaci důchodů nad zákonný rámec. Přesto mohu konstatovat, že ČR je ekonomicky nejlépe se vyvíjející zemí tzv. transformačních ekonomik. Nutno podotknout, že to je výsledek výborně položených základů transformačního procesu tehdy ještě Československa na počátku 90. let. Více se o tom můžeme dočíst v knize tvůrce tohoto procesu Václava Klause „Transformace ČR – cesta ke svobodě a prosperitě“, kterou vydala VŠE v Praze.

Anketa

Mají Piráti kvalitní program pro seniory?

3%
95%
hlasovalo: 13261 lidí

Zanechal covid-19 v české společnosti hluboké rány? Pokud ano, půjde je podle vás zacelit? A jak?

Bezpochyby ano, přinejmenším u velké části společnosti. Rozdělil jak odbornou společnost lékařskou a společensko-vědní, tak mnohdy i rodiny. A to nejenom mezigeneračně, ale i v rámci jedné generace. Čím dál jasněji se ukazuje, že celosvětově byla covid hysterie vyvolaná nezodpovědnou a mnohdy úplatnou mediokracií. Bohužel byla globálně akceptovaná i politiky, vesměs žijícími ve virtuální realitě a mnohdy podléhající mediokratickým nářkům. Covidovou blamáž považuji za největší podvod za období kapitalistické společnosti. Ten datujeme do poloviny 18. století. Veřejné rozpočty naprosté většiny dříve kapitalistických a dnes se dá již říci veskrze přeregulovaných socialistických ekonomik začínají připomínat „nedostatkové ekonomiky“ 70. a 80. let minulého století v zemích, kde se snažily budovat komunismus. Samotný nedostatek se začíná projevovat narušením dodavatelsko-odběratelských vztahů v oblasti výroby a dodávek služeb (tu chybějí čipy do aut, tu strojní zařízení pro výrobu, stavební materiály, ale i spotřební zboží). V některých kapitalistických zemích včetně USA se čas od času objevuje i přídělové hospodářství.

Lidem, kteří používají zdravý selský rozum, je jasné, že virus covid-19 je uměle vytvořená „biologická zbraň“, na což od počátku covidismu řada vědců a odborníků upozorňovala. Byli umlčováni, ostrakizováni a často nazýváni dezinformátory. Je až s podivem, že velká část světové populace se nechala zastrašit a začala se chovat naprosto stádně. Přestože farmaceutické firmy přenesly zodpovědnost za případné poškození zdraví a za vedlejší účinky očkování na jednotlivé státy, tak lidé buďto z hlouposti, nebo neinformovanosti podlehli mediální masáži a nechají do sebe a svých dětí píchat látky, které neprošly dlouhodobým testováním. Opět jsou umlčovány vědecké kapacity, které se stádně nepřidaly k vakcinační doktríně. Jak se teď ukazuje, pár měsíců po rozjetí vakcinačního šílenství tyto látky nejsou schopny zabránit ani po dvojím očkování nakažení virem způsobujícím onemocnění covid-19. Ukazuje se, že platí colombovský vtip: „Promiňte, chtěl jsem se ještě zeptat. Říkáte opravdu, že neočkovaný člověk ohrožuje očkovaného tím, že by ho mohl nakazit nemocí, proti které je očkovaný očkován ???“ Na základě nejnovějších výzkumů je zjištěno, že nově infikovanými mohou být ze tří čtvrtin již naočkovaní jedinci (viz výzkum v USA na datech ze státu Massachusetts, které provádělo Centrum pro kontrolu nemocí – CDC).

Řada lékařských odborníků poukazuje na to, že testování prostřednictvím PCR testů je nesprávné. Že takzvaná pozitivita není infekčnost. Objevují se i zprávy, že lékaři ve světě byli nuceni nebo případně motivováni označovat úmrtí na „comorbidity“ jako úmrtí na covid-19. Koneckonců toto nám poprvé sdělil i bývalý ministr zdravotnictví Jan Blatný dne 24. 1. 2021, kdy připustil, že z celkového počtu vykazovaných úmrtí na covid-19 ve skutečnosti na covid-19 zemřela zhruba jedna třetina osob. Podobný názor vyslovila i profesorka Adámková, významná kardioložka a epidemioložka, která 20. 8. 2021 sdělila, že: „… těch 30 000 úmrtí je velmi spekulativní číslo. Po přepočítání se nám zdá reálná více než polovina, tedy zhruba 17 000 úmrtí. A to jsme stále vše hodnotili velmi přísně.“ Dále připouští, že: „V minulém roce (2020) vláda rozhodla, že kdokoliv bude pozitivní, tak ať zemře na cokoliv, bude to na covid. Tím jsme se dostali ve srovnávacích tabulkách na dost špatné místo. Hlavně šlo o metodiku. Dánsko a jiné země do takových úmrtí vůbec neuvádějí lidi, kteří mají v daném roce dvě onkologická onemocnění nebo úrazy. Tím se dostávají na jiná čísla.“ Hluboké rány po covidu jsou, zůstanou velmi dlouho a jejich úplné zacelení není možné.  

Anketa

Je dobře, že BIS podle tvrzení prezidenta Zemana odposlouchává jeho okolí?

hlasovalo: 12721 lidí

Co osoba Andreje Babiše? Selhal? Byl dotlačen k selhání? Je osobností, která má po zralé úvaze být nadále premiérem?

Andrej Babiš bohužel podlehl podle mého názoru svému málo kompetentnímu až nekompetentnímu poradnímu sboru. Ten jsem si já osobně přejmenoval na MeNNSES („Mezioborová neprofesionální normalizační skupina pro epidemické situace“). Ten navrhoval tak absurdní plošná opatření, která velmi silně poškodila početné sociální skupiny v ČR. Nejvíce se plošná opatření negativně podepsala na žácích a studentech, a to jak základních, středních i vysokých škol. Koneckonců to připouští nejnověji i ministr zdravotnictví Adam Vojtěch, který požaduje posílení svého rozpočtu především na dofinancování enormně se zvyšující zátěže dětských psychologů a psychiatrů. Doporučit tak hloupé opatření, jako je například to, že i po testování ve školách, kdy výsledky byly negativní, musejí děti sedět šest, sedm ale i osm hodin ten samý den v respirátorech, mohou pouze lidé, kteří nemají ani ponětí o realitě. Takových nesmyslných opatření by se dalo vyjmenovat několik desítek. To považuji za největší chybu současného premiéra. O tom, jestli má být i v budoucnu premiérem, budou rozhodovat voliči. Ale nedovedu si na tom postu představit ani pana profesora Fialu, ani pana Hamáčka nebo pana Filipa, ani pana Jurečku, už vůbec ne Markétu Pekarovou Adamovou či pana Bartoše nebo pana Rakušana. A myslím si, že ani pan Okamura na tento post nedosáhne.

Piráti jsou často prezentováni jako nová síla. Přinesli by s sebou do vlády výraznou změnu?

Pokud se Piráti domohou vyššího volebního výsledku a stali by se součástí budoucí vlády, tak s sebou bezesporu přinesou významnou změnu. A to z mnoha pohledů jenom negativní. Piráty můžeme charakterizovat jako marxistickou, příp. neomarxistickou skupinu lidí, která je ochotná omezovat individuální svobodu a je připravená přímým i nepřímým způsobem zasahovat do vlastnických vztahů. Jejich nápady jsou velmi blízké nápadům politiků Gottwaldova období. Zároveň jsou velmi nebezpeční, protože útočí na již tak okleštěnou samostatnost České republiky v rámci EU prostřednictvím prosazování eurohujerských návrhů. Naposledy to byla např. snaha zrušit právo veta při hlasování o rozhodnutích, která mohou blokovat samostatnost jednotlivých států. Požadují, aby tato hlasování napříště byla pouze většinová. Piráti jsou velmi nebezpeční pro skupiny sociálně slabšího obyvatelstva a jejich nápady by vedly k ožebračování i střední třídy. Proto opakuji, pokud se Piráti do vlády dostanou, změnu přinesou, ale tato změna bude jen a pouze k horšímu.

Klimatická změna, práva homosexuálů, elektromobilita. Jsou tato „nová“ témata tím, kde budou v příštích letech probíhat nejzásadnější politické střety?

Dá se připustit, že by to mohla být nová témata, za předpokladu, že se jim nevzepře racionálně uvažující obyvatelstvo v rámci EU. Jsou to témata, která jsou uměle vytvořena a i k nám dovezena právě z EU. Nutno podotknout a připomenout, že zeměkoule prochází klimatickými změnami od nepaměti. Že se střídají doby ledové s dobami, které jsou teplejší. Střídají se sušší období s obdobími hojnými na srážky. A to ještě odlišně na různých kontinentech. Proto je klimatický alarmismus nebezpečný, protože se stává ideologií. Je to podobně jako v případě covidové hysterie. Mnozí lidé uvěřili, že jim z proklamované klimatické změny hrozí bezprostřední nebezpečí. A kvůli tomuto strachu se z nich stalo ovladatelné stádo. Přitom je to snaha určitých finančních a vládnoucích skupin o zvyšování svého bohatství prostřednictvím nesmyslných programů, které mají údajně změnit současný klimatický vývoj.

Práva homosexuálů – jsem přesvědčen, že každý jednotlivec by měl mít své individuální právo přijmout veřejně svou sexuální orientaci. Ale zavádět příšerné výukové programy do škol, které se týkají tohoto tématu, považuji za nerozumné. Nerad bych se dožil osobních tragédií, kdy by některé děti byly případně navedeny ke snaze změnit si pohlaví, čímž by mohlo dojít k jejich zdravotnímu poškození.

Elektromobilita sama o sobě je velmi nebezpečná, protože samozřejmě s sebou přináší vážné problémy. Chtěl bych zdůraznit, že rozhodně není konečným řešením ve snaze snížit emise CO2. Ve svých důsledcích může být dokonce daleko méně prospěšná životnímu prostředí, než když budou lépe využívány nové poznatky při používání spalovacích motorů. Navíc je důležité si uvědomit, že elektromobilita je hrozbou i z hlediska bezpečnosti. V neposlední řadě naráží i na problém, který nastává v souvislosti s velmi dynamickým zvyšováním cen elektrické energie. To je mimo jiné způsobeno i extrémně rychlým tempem růstu cen emisních povolenek. Jejich ceny od počátku roku 2021 vzrostly o 80 % a další růst se očekává i v budoucích měsících. To přinese problém opět spíše pro sociálně slabší občany, kteří musejí počítat s tím, že se bude zdražovat nejenom elektrická energie, ale i výroba tepla. U výroby tepla se bude narážet na bariéry spojené s tím, že některé tepelné zdroje nebudou schopny produkovat za současné ceny kvůli nákladům na emisní povolenky. Nutno taktéž zdůraznit, že dalším problémem elektromobility je těžba nezbytných surovin, jako jsou kobalt, grafit, nikl, měď a bauxit. Kromě vysokých nákladů se tyto suroviny nacházejí především na území Číny nebo Čínou ovládaných teritorií (Afrika).

Mimo jiné je elektromobilita proti zájmům českého průmyslu a proti zájmům většiny obyvatelstva ČR. Tak, jak si v současné době část rodin ve střední třídě může dovolit dvě auta, případně dospělé dítě samostatné auto, tak v budoucnu většina z nich o tuto možnost z finančních důvodů přijde. Samozřejmě státy sice mohou použít různé dotační programy, ale všechny dotace jsou zhoubou pro tržní mechanismus, protože pokřivují tržní ceny a způsobují potom další poruchy v tržním mechanismu. Celý Green Deal se dá shrnout, že to je ideologický, centralistický, státně paternalistický projekt, který je nebezpečný samotnému životnímu prostředí a který životnímu prostředí vůbec nebude nápomocen. Bude sloužit jenom určitým finančním skupinám a určitému establishmentu EU. Většina lidí, kteří jsou součástí střední třídy, tak zchudne právě díky těmto nesmyslným programům, které se snaží eurokracie EU vyvézt do jednotlivých zemí EU.

Který z lídrů parlamentních stran je pro vás nejméně důvěryhodným? Jaké důvody vás k tomuto závěru vedou?

Nejméně důvěryhodný je pro mě člověk, který je spojený s myšlenkami Antify, přináší neomarxistické pohledy a chce všechny občany v ČR sledovat prostřednictvím digitálních technologií, a to je předseda Pirátů pan Bartoš. S ním jde ruku v ruce člověk, který má k neomarxistickým myšlenkám také blízko a reprezentuje stranu Starostové. Znám desítky starostů, kteří s ním ani s jeho stranou nechtějí mít nic společného. Je to pan Rakušan.

Anketa

Má naše účast v NATO smysl?

4%
94%
hlasovalo: 26249 lidí

Sledujeme vysoký nárůst inflace, zdražují potraviny, stavební materiál, drahé jsou pohonné hmoty a extrémní situace panuje na trhu s bydlením. Nyní se dokonce začalo hovořit o možnosti padesátiletých hypoték. Jedná se o začátek nepěkného problému, nebo jen o přechodnou záležitost?

Samozřejmě celá covidová hysterie a celý tento uměle vytvořený problém přináší vážnou hrozbu pro vývoj ekonomiky. Bohužel si myslím, že to není jenom přechodná záležitost, ale že to bude mít dlouhodobý a trvalý dopad na životní úroveň velké části obyvatelstva. K tomu přispívá i chybná politika ze strany Evropské centrální banky, která pokračuje v dalším kvantitativním uvolňováním peněz. Nafukují se tak spekulační bubliny na trzích s cennými papíry a akciemi. Mimo jiné dochází i k cenové expanzi, ke zdražování nemovitostí, zvláště pak bytů, a to i v ČR, přestože my euro u nás nepoužíváme. Jsme svědky bezprecedentně rychlého růstu jednak indexu cen výrobců, zvláště pak některých komodit. Jejich zdražení mimo jiné již v současné době limituje např. stavebnictví. Zdražuje i elektrická energie, což se posléze dotkne s určitým časovým zpožděním i plynu. Zvyšování těchto cen s sebou přinese zdražování i v ostatních oblastech výroby, což se s určitým časovým prodlením projeví u spotřebitelských cen. Můžeme očekávat výrazné zdražení cen elektřiny, plynu, tepla a dalších služeb, které jsou spojeny s bydlením, jako je vodné, stočné. Výrazně rostou ceny stavebních materiálů, a to nejenom železa, ale i vápna, sádry, stavebních výrobků z jílovitých materiálů a celé řady dalších stavebních komponentů. Můžeme očekávat i poměrně významný nárůst cen kovodělných výrobků a samozřejmě se to nakonec projeví i v růstu cen mimo jiné automobilů. Znatelným způsobem rostou ceny strojů a strojních zařízení, kdy se dá hovořit o meziročně třetinovém nárůstu cen.

Může jakákoliv vláda slíbit, že v roce 2025 bude Čechům ekonomicky lépe? Co pro to může udělat?

Myslím, že vláda to slíbit může, ale splnit to půjde již o poznání hůř. Ano, nedá se vyloučit, že některým skupinám se povede lépe, ale byl bych velmi opatrný s touto predikcí. Např. i když se důchodcům budou penze zvyšovat nad valorizační schémata, spotřebitelské ceny porostou rychleji než jejich příjmy.

Co by vláda měla dělat, aby přece jenom rostla životní úroveň? Vláda především musí začít šetřit. Správné je nechat více peněz jednotlivcům, ať si o nich rozhodují sami. Vláda by měla také začít uvažovat, zdali naše členství v EU je opravdu přínosem pro většinu obyvatelstva. Já už si to dlouho nemyslím a v podstatě od doby, kdy jsem hlasoval proti vstupu do EU, jsem čím dál více přesvědčován samotnou činností institucí EU, že do tohoto souručenství jsme neměli vstupovat. EU je v současné době centralizovanější, než bylo dříve RVHP. Je více zbyrokratizovaná než to, co jsme tu zažívali v centralistických ekonomikách. Chce omezovat národní suverenitu a chce centralizovat v čím dál větší míře jak ekonomickou, tak politickou moc do rukou nikým nevolených úředníků v Bruselu, Štrasburku, Frankfurtu a jinde. Myslím, že nastává čas velmi hluboce zkoumat, zdali je naše členství v EU v současné podobě přínosné pro většinu obyvatel naší země. EU je v příštích dekádách nereformovatelná, našim dětem a vnukům bude lépe mimo její neefektivní struktury.

Jakou roli bude hrát v naší budoucí prosperitě Evropská unie? Co dobrého nám může Brusel nabídnout a čemu bychom se měli vyvarovat?

Co je potřeba posílit, je volný pohyb zboží, služeb, osob a kapitálu. Stále ještě existují bariéry a vnitřní trh není plně funkční. Brusel nám jinak nenabízí nic dobrého. Zdánlivě fakt, že můžeme čerpat dotace z fondů EU, může některým připadat jako dobrý počin. Ale zapomínají, že my odvádíme peníze do EU bez podmínek, ale čerpáme je naopak s podmínkami, které jsou nám naoktrojovány EU. Čerpáme je mnohdy na zbytečnosti. Velká část peněz je spotřebována na administraci projektů. Přitom o tom, kde bychom my ty peníze potřebovali, by měla rozhodovat naše vláda a náš Parlament. Přerozdělování z Bruselu považuji za scestné, neefektivní a někdy i prokorupční. Jsem zastáncem hesla: „Už ani korunu do Bruselu nazmar a euru trvale nazdar!“

Co byste si nejvíce přál od příštího volebního období?

Přál bych si návrat do normálu. Přál bych si, aby pominula covidová hysterie a naučili jsme se s tímto uměle vytvořeným virem žít. Přál bych si, aby byli potrestáni všichni, kteří tuto globální situaci způsobili. Bohužel, toho se asi jen tak brzy nedočkáme, protože tento problém nevznikl v ČR, vznikl někde jinde a byl k nám zavlečen. Přál bych si taky, aby lidé začali více používat zdravý selský rozum. Hlavně bych si přál, aby se vrátily do normálu naše veřejné finance, které před covidovou blamáží patřily k nejlepším v EU. Přál bych si, aby nerostl počet státních úředníků. Přál bych si, aby byla zrušena inkluze ve školství, a přál bych si, abychom se vrátili před období, které je spojováno s vývozem progresivismu ze Spojených států a některých dalších západních zemí.

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

reklama

COVID

Více aktuálních informací týkajících se COVID-19 naleznete na oficiálních stránkách MZ ČR. Přehled hlavních dezinformací o COVID-19 naleznete na oficiálních stránkách MV ČR. Pro aktuální informace o COVID-19 můžete také volat na Informační linku ke koronaviru 1221. Ta je vhodná zejména pro seniory a osoby se sluchovým postižením.

Zcela jiné informace o COVID-19 poskytuje například Přehled mýtů o COVID-19 zpracovaný týmem Iniciativy 21, nebo přehled Covid z druhé strany zpacovaný studentskou iniciativou Změna Matrixu, nebo výstupy Sdružení mikrobiologů, imunologů a statistiků.

autor: Marek Korejs

Mgr. Karel Krejza byl položen dotaz

dezinfománie

Dobrý den, zajímalo by mě, co si myslíte o tomto komentáři Zahradila -https://www.parlamentnilisty.cz/politika/politici-volicum/Zahradil-ODS-Zaznamenanihodne-vyrony-dezinfomanie-755567. Dále by mě zajímalo, co s těmi dezinformacemi pořád máte a co za ně vlastně považujete? Protože se zdá, že tato vl...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

Tak moc toužil být demokratem, až se stal diktátorem. Zbořilovo doporučené promítání pro Petra Fialu

20:31 Tak moc toužil být demokratem, až se stal diktátorem. Zbořilovo doporučené promítání pro Petra Fialu

ROZJEZD ZDEŇKA ZBOŘILA „Mirek Topolánek nám v Otázkách Václava Moravce tuto neděli vysvětlil, že za …