Okamura k Volnému a spol.: Připravená akce. K oslabení ČR! Jde i o Le Penovou. Vrátíme jim úder

19.03.2019 11:52

ROZHOVOR „Je to lež, žádného rasistu ani nacistu jsme do hnutí SPD nepřijali. Lubomír Volný a vedení Moravskoslezského kraje i přes výzvy vedení porušovalo stanovy hnutí,“ brání se nařčení bývalého člena hnutí SPD jeho předseda Tomio Okamura. V souvislosti s dalšími událostmi tvrdí, že jde o záměr zlikvidovat vlasteneckou scénu v České republice. Trvale odmítá nařčení, že by někdo chtěl z SPD vyvádět finance, a lživé výroky bývalých členů předsednictvo prý řeší a bude řešit právními kroky.

Okamura k Volnému a spol.: Připravená akce. K oslabení ČR! Jde i o Le Penovou. Vrátíme jim úder
Foto: Daniela Černá
Popisek: Předseda SPD Tomio Okamura

Poslanci Lubomír Volný, Ivana Nevludová a Marian Bojko opustili hnutí SPD. Jejich důvody známe. Co je k tomu vedlo podle vás?

Od počátku bylo jejich záměrem oslabit volební výsledek SPD ve volbách do Evropského parlamentu a rozvrátit vlasteneckou scénu v České republice. Tyto jejich záměry se plně potvrdily v pátek, kdy všichni tři ukončili členství v SPD, to znamená, že dezertovali a zradili stranu, za kterou byli zvoleni do Poslanecké sněmovny a zároveň ve stejný den vstoupili do jiné politické strany...

Anketa

Kdo v posledních letech nejvíc uškodil ODS?

23%
71%
2%
hlasovalo: 14214 lidí

… do hnutí Jednotní Alternativa pro Patrioty.

Do jiné politické strany, kterou si se svými kolegy založili a následně hned v pondělí oznámili, že budou za jiný politický subjekt kandidovat do Evropského parlamentu. Jen bych chtěl zdůraznit, že registrace nové politické strany trvá přibližně dva měsíce. Tedy od počátku šlo z jejich strany o připravenou věc s jediným cílem: oslabit SPD. Všichni tři mohli se svými podněty k práci SPD kdykoliv vystoupit na celostátní konferenci.

Lubomír Volný tvrdí, že se problémy pokoušeli řešit vnitrostranicky i na konferencích. Dále, že nikdy nevystoupili proti vedení hnutí SPD ani předsednictvu v médiích. V médiích podle nich celou věc otevřelo vedení SPD e-mailem rozeslaným i starým členům… a potom v rádiu.

Jak Lubomír Volný, tak Ivana Nevludová a Marian Bojko mohli kdykoli vystoupit na celostátní konferenci, která se konala loni v červenci, a také na další, která se koná letos. Ale nevystoupili před všemi delegáty konference z celé republiky a nežádali členskou základnu o podporu. Ani jedno z toho neudělali.

Jako poslední příslovečnou kapku označil Volný přijetí Milana Kuchára, Adama Rykaly a Martina Dědice s tím, že Kuchár je „usvědčený rasista a nacista“. Přijala ho SPD do svých řad?

Exposlanec SPD Lubomír Volný opět veřejně zalhal, když svůj odchod z SPD zdůvodnil tím, že SPD přijala jakéhosi usvědčeného rasistu a neonacistu Milana Kuchára. Tuto lež cíleně převzala všechna média s tím, že jsou v SPD nějací rasisti a neonacisti. Toho pána sice neznám, ale nechal jsem vše prověřit a žádný Milan Kuchár není ani členem SPD, ani čekatelem na členství. Žádní neofašisté, ani neonacisté mezi členy SPD nejsou a nebudou, protože by byli ihned vyloučeni. Lživé výroky Lubomíra Volného jsme předali právníkům, aby podnikli právní kroky.

Znovu opakuji, že toto jeho tvrzení je jedním z mnoha důkazů, protože Kuchár není ani členem, ani čekatelem. Znovu se ukazuje, že cílem této trojice bylo pouze poškodit co nejvíce vlastenecké hnutí před klíčovými volbami do Evropského parlamentu. Já se jen ptám, cui bono? Pro čí prospěch?

Tomio Okamura

  • SPD
  • Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)
  • místopředseda PS PČR

Klára Samková je v čele kandidátky Alternativa pro Českou republiku. Pokud vím, před lety měla být v čele kandidátky hnutí Úsvit Tomia Okamury do evropských voleb. Alternativa pro Českou republiku, Jednotní Alternativa pro Patrioty... jsou tu i další uskupení, která v podstatě míří na voliče SPD, jak to může ohrozit hnutí?

Uvedu celou záležitost do kontextu. My v SPD v těchto dnech, a já osobně, jednáme s Marine Le Pen, s Geertem Wildersem a s Matteem Salvinim o tom, abychom po volbách do Evropského parlamentu vytvořili co nejsilnější vlasteneckou frakci. A protože jsme všichni dlouholetí kolegové, připravujeme naše hlavní předvolební setkání 25. dubna od 17 hodin na Václavském náměstí. Jednáme na celoevropské úrovni, abychom prosadili konec Evropské unie a novou spolupráci evropských národů na základě suverenity států.

Teď se podívejme na subjekty, které jste zmínila, a které blíže neznám. Jejich jediným programem je špinění SPD a cílem je rozmělnit a oslabit vlasteneckou scénu. Já myslím, že je na každém čtenáři Parlamentních listů, aby si udělal obrázek o tom, co směřuje k našemu kýženému cíli – zachovat sílu a suverenitu České republiky. Zda je to spolupráce SPD s největšími evropskými stranami, z nichž mnohé jsou ve vládě, a podle průzkumu samotného Evropského parlamentu máme šanci, aby se naše frakce Evropa národů a Svobody EN stala druhou nejsilnější frakcí v Evropském parlamentu. Máme zcela reálné šance provést zásadní změny v Evropě směrem k ukončení současné Evropské unie a k návratu před Maastrichtskou a Lisabonskou smlouvu, tedy ke spolupráci suverénních evropských zemí bez diktátu Bruselu. A jakou alternativu tedy nabízí tyto nové vznikající strany? Já myslím, že je zcela jasné, že jejích programem je pouze špinit SPD a oslabit vlasteneckou scénu.

Chtěl bych tedy vyzvat, aby všichni, kdo mají vlastenecké smýšlení a chtějí svobodnou a suverénní Českou republiku, abychom táhli za jeden provaz, nerozmělňovali síly proti eurofilním a probruselským stranám, a abychom všichni jednoznačně přišli k volbám.

Jak vnímáte nařčení, že jde o to vyvést z hnutí SPD finance, či ho případně dokonce úplně zrušit kvůli finančním zájmům?

Nemá smysl komentovat každou pomluvu od odpadlíků, kteří si založili jinou stranu. Oni tvrdili, že by se mohli vyvést peníze, kdyby hnutí SPD skončilo. Počty členů SPD neustále rostou, máme necelých sedm tisíc členů a registrujeme přes pět tisíc přihlášek do hnutí. Spekulace o našem konci jsou opravdu scestné. Navíc přesně v souladu se zákonem probíhá veškeré financování přes transparentní účty, stejně jako u všech ostatních parlamentních stran, a na vše dohlíží státní Úřad pro kontrolu hospodaření politických stran. Plus podléháme ze zákona řádnému ročnímu auditu, takže veškeré hospodaření hnutí musí být v naprostém pořádku, jinak hnutí ani nemůže čerpat státní příspěvek.

Je jen mrzuté, že programem jiných, nové vzniklých stran kolem odpadlíků a dezertérů Lubomíra Volného, Ivany Nevludové a Mariana Bojka, je špinění SPD. A co se týká nás, naše advokátní kancelář velmi podrobně monitoruje všechny výroky a některé jsou již předány k právnímu řešení.

V poslední době byly zrušeny dvě krajské organizace SPD – v Královéhradeckém a v Moravskoslezském kraji. Když jsme se o tom spolu bavili, zaznívalo jako důvod porušení stanov hnutí. O co šlo ale konkrétně?

Právo odejmout licenci regionálnímu klubu politické strany mají ukotveno ve stanovách i jiné parlamentní strany, například i ODS. Politická strana vždy musí postupovat v souladu se stanovami. Těch porušení byla celá řada a máme na to právní analýzu.

Předsednictvo politické strany má mimo jiné jeden základní úkol, a to dbát na dodržování stanov, protože v případě, že se jakýmkoli způsobem nedodržují stanovy, tak hrozí zrušení politické strany. Proto jako předseda hnutí a kolegové z předsednictva, i kdybychom měli někoho sebevíce rádi, tak nemáme jinou možnost, než skutečně dbát na dodržování stanov. Pakliže někdo stanovy nedodržoval, a v případě Moravskoslezského kraje to bylo v několika případech, tak předsednictvo nemá jinou možnost, než vyzvat a trvat na tom, aby se stanovy dodržovaly. Dokonce v případě, že máme jakýkoliv podnět na nedodržování stanov, využíváme služeb advokátní kanceláře, aby zkušení advokáti porovnali jednání se stanovami, aby z žádné úrovně hnutí – ani revizní komise – nedošlo k pochybení a nemohlo být zpochybňováno. To je způsob práce SPD a tím bez jakýchkoliv emocí postupujeme.

Chápu, že se Lubomíru Volnému, Marianu Bojkovi a Ivaně Nevludové nelíbilo, že jsme přišli na to, že porušují stanovy, ale kdyby kdokoliv jiný z krajů nebo ze stovek čekatelů členství, které odmítali přijmout, dal nějaký podnět k soudu, bohužel by to byl pro SPD problém. Neměli jsme jinou variantu, než odejmout licenci, i když jsme na to Lubomíra Volného interně již delší dobu upozorňovali.

Jak nyní vypadá postup SPD v těchto krajích, aby byly obnoveny krajské organizace?

Samozřejmě všichni členové, kteří chtěli zůstat členy, zůstali v členské základně. Čekatelů v Moravskoslezském kraji je na sedm set. Celkem si zde vyplnilo elektronickou přihlášku přibližně 1700 lidí. Dnes (úterý 19. března) bude předsednictvem přidělena licence novému regionálnímu klubu Moravskoslezského kraje a v nejbližší době si tento klub složený z řádných členů zvolí své vedení. Vše funguje zcela bez problémů. Po odchodu Lubomíra Volného, Ivany Nevludové a Mariana Bojka přibyly přihlášky. Celá řada našich členů a členů čekatelů měla velký problém s jednáním Lubomíra Volného a s jeho přístupem.

Stejná situace byla i v Královéhradeckém kraji, kde opět se blížíme k tomu, kdy si nový regionální klub bude demokraticky volit své krajské vedení a vše postupuje v souladu se stanovami. Pokud určitá sestava zklame například ve fotbale, tak se vymění, ale tým pokračuje dál, rozšiřuje se. Je to normální stav, kdo poruší samosprávu nebo pravidla, tak musí z kola ven a nahradí ho další.

Stanovisko SPD k porušení stanov

V Praze, dne 12. 2. 2019

1.    Předsednictvo hnutí SPD hodnotí návrh a prohlášení RK SPD MSK vydaný předsednictvem RK SPD MSK 10. 2. 2019 jako pokus vynutit si postup při sestavení kandidátky ve volbách do Evropského parlamentu, který by byl v hrubém rozporu se stanovami hnutí SPD.

2.     Ve stanovách politického hnutí Svoboda a přímá demokracie – Tomio Okamura (SPD) je v části VI, bod 4, písmeno b,  jasně uvedeno, že jediným orgánem hnutí schvalujícím a sestavujícím kandidátky pro jakékoliv volby je předsednictvo hnutí. Týká se to i voleb do Evropského parlamentu. Předsednictvo hnutí tak učiní v souladu s vnitřním usnesením k těmto volbám na základě nominací kandidátů z regionálních konferencí. Schválení navrženého kandidáta a jeho případné pořadí je plně v kompetenci předsednictva hnutí dle výše uvedeného článku stanov. Veřejná prezentace člena SPD Lubomíra Volného na sociálních sítích jako kandidáta ve volbách do Evropského parlamentu před schválením kandidátky předsednictvem hnutí je nedodržením tohoto článku stanov.

3.     Každý člen SPD má právo podávat návrhy orgánům hnutí. To platí i pro členy předsednictva RK SPD MSK. V tomto případě jde ovšem o výzvu ke konkrétnímu porušení stanov. Článek IV. stanov, bod 3, písmeno b, ukládá všem členům SPD řídit se stanovami hnutí. Předsednictvo RK SPD MSK evidentně ve svém jednání ignoruje tuto základní povinnost členů SPD.

4.     Článek V. stanov, bod 7, jasně uvádí, že Regionální kluby plní úkoly na regionální úrovni v souladu s pokyny předsednictva hnutí. Činnost předsednictva RK SPD MSK  je dlouhodobě v rozporu s tímto ustanovením stanov. Opakovaně se neplní úkoly v  práci s uchazeči o členství. Ignoruje se usnesení předsednictva, které bylo vydáno v souvislosti s přípravou voleb do Evropského parlamentu. Návrhy a výzvy předsednictva RK SPD MSK  by mohly vést k rozkladu SPD, neboť ignorují platné stanovy a zpochybňují práva zvolených orgánů. V tomto případě zvoleného předsednictva hnutí.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Zuzana Koulová

Bety.cz - magazín nejen pro mámy - horoskopy, recepty, diskuse, soutěže

Bety.cz TESTOVÁNÍ - Testujte s námi nové produkty či služby a o své názory a doporučení se podělte s ostatními čtenářkami Bety.cz.

Prostřeno.cz - recepty on-line - vaření, recepty, gastronomie

reklama
Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Chartista Václav Vlk zcela upřímně: Oslové z pražské kavárny. Vlezdoprdelky, roky žijí z mrtvého Havla. Paní Fridrichová není žádná novinářka

20:05 Chartista Václav Vlk zcela upřímně: Oslové z pražské kavárny. Vlezdoprdelky, roky žijí z mrtvého Havla. Paní Fridrichová není žádná novinářka

30 LET OD LISTOPADU 89 Za Nové pověsti Listopadové považuje publicista a chartista Václav Vlk mnohé …