Starosta Prahy 9: ODS je jedinou smysluplnou alternativou současnému vedení magistrátu

30.04.2018 13:35

ANO a hlavně politika Zelených ve stylu „zabij bobra, zachráníš strom“ ve spolupráci s ČSSD přivedly Prahu do současného stavu, míní starosty Prahy 9 Jan Jarolím (ODS). Proč považuje za nejslabší článek koalice náměstka primátorky Petra Dolínka? A jak hodnotí Adrianu Krnáčovou? Praha 9 se dynamicky rozvíjí. Daří se radnici na demografický vývoj dostatečně reagovat? Jaké jsou její nejbližší záměry? Zajímalo nás také, zda se pokusí již počtvrté obhájit mandát. A nejen to…

Starosta Prahy 9: ODS je jedinou smysluplnou alternativou současnému vedení magistrátu
Foto: archiv starosty
Popisek: starosta Prahy 9 Jan Jarolím (ODS)

Poprvé jste byl zvolen zastupitelem Prahy 9 již v roce 1994 a třetí volební období stojíte v čele radnice. Na co jste jako starosta nejvíce hrdý a s čím naopak příliš spokojený nejste?

Jednoduchá otázka, složitá odpověď. Vzhledem k tomu, že za dobu, co „sloužím“ na radnici uplynulo již mnoho let, zmínil bych vývoj, jakým si Praha 9 za toto období prošla. Poté, co v 90. letech utichl hluk a usadil se prach z vysočanských továren, zůstalo na Praze 9 mnoho opuštěných továrních areálů. Je hezké být u toho, jak se do těchto míst v podobě rodin s malými dětmi nyní opět vrací život. Obdobně se proměnil i Prosek a Střížkov. Z šedého sídliště je místo plné zeleně a vzrostlých stromů. Navíc se nám podařilo získat pozemky nutné k prodloužení parku Přátelství od metra Prosek až ke stanici Střížkov, čímž toto území získá svůj „Central park“.

No a tím, co nás na Praze 9 v současnosti nejvíce trápí, je pravděpodobně doprava, a to zejména absence jak vnitřního městského, tak vnějšího pražského okruhu. A z velké části nefunkčnost celopražského parkovacího systému a absence parkovišť P+R. Zde však jako městská část taháme za kratší konec provazu a iniciativa by měla být na straně hlavního města a v případě pražského okruhu i státu.

Budete se letos znovu ucházet o obhajobu mandátu?

U každého rozhodnutí člověk zvažuje pro a proti. Na jedné misce vah jsou např. vnoučata, ale také to, že jako politik jste v očích mnoha á priori „sprostým podezřelým“. Na té druhé naopak nedokončená práce a podpora občanů. Právě podpora spoluobčanů mě přesvědčila o tom, že mám Praze 9 ještě co dát a přiznám se, že ta práce mě i baví.

Podle vašeho vyjádření je Praha 9 dlouhodobě ostrůvkem klidu v jinak rozbouřených pražských vodách. Čím si to vysvětlujete?

Možná tím, že si uvědomujeme, že jsme volenými zástupci občanů, a tak bychom měli spravovat Prahu 9 v jejich prospěch. Víte, lidé nejsou hloupí a nedají se koupit tím, že jim někdo slíbí akvapark nebo koblihy zdarma. Lidé chtějí, aby Praha a jejich městská část fungovala. Aby fungovaly školy, školky, aby byly čisté ulice a nemuseli se bát za tmy vyjít ven. A proto, že tu nasloucháme občanům a nevymýšlíme žádné „lumpárny“, tak předpokládám, že nemají příliš důvodů ke změně.

Poliklinice Prosek se daří za pomoci radnice rozšiřovat léčebné kapacity tak, aby ještě více uspokojila zejména občany z Prahy 9. Co ale rozvoj dalších poliklinik a zdravotnických zařízení na území městské části? Domníváte se, že jsou jejich kapacity dostatečné?

Stěžejní zdravotnická zařízení na území městské části jsou Poliklinika Prosek a Poliklinika Vysočany. Tato zdravotnická zařízení doplňuje síť menších zdravotnických zařízení jako např. Zdravotní středisko Kytlická a další jednotlivé ordinace umístěné v různých objektech na Praze 9. S výjimkou Polikliniky Prosek, kterou vlastní Městská část Praha 9, jsou ostatní zdravotnická zařízení provozována soukromými subjekty. Narůstající počet obyvatel městské části vyvolává potřebu rozšíření zdravotnických služeb, vytvořit nové prostory pro další lékaře by nebyl zásadní problém, neboť městská část má zpracovaný plán pro rozšíření kapacit ordinací na Poliklinice Prosek.

Jako hlavní problém však vnímám, získání lékařů do nových ordinací. Nových lékařů je poskrovnu, velmi těžko se hledají, zvláště v Praze, kde je mezi zdravotnickými zařízeními velká konkurence. Současné kapacity jsou dostatečné, ale bez nových lékařů se může zdravotnictví, a to nejen v Praze 9, dostat v budoucnu do problémů.

Letos by měla být dokončena privatizace městských bytů. Kolik radnice z prodeje obdržela a zejména, víte již, do čeho budete finance investovat?

Městská část Praha 9 se dynamicky rozvíjí, a to jak zvyšováním počtu obyvatel, tak změnou jejich věkové skladby. Prostředky z privatizace proto budeme investovat zejména na základě požadavků, které nám vycházejí z demografických studií a každodenní reality. V novostavbách vznikajících v tzv. brownfieldech bydlí často rodiny s dětmi, což klade nemalé nároky na kapacity zejména ve školství (školy a školky), ale také pro volnočasové aktivity. Na druhou stranu se musíme nějakým způsobem popasovat s opačným problémem – stárnutím populace a s tím i spojenými civilizačními chorobami či ztrátou soběstačnosti.

Kolik vlastní radnice sociálních bytů, které byste mohli nabídnout lidem v bytové nouzi? A nakolik poptávka odpovídá nabídce?

Městská část Praha 9 nerozděluje byty na sociální a „nesociální“. V rámci transformace majetku podle schváleného harmonogramu nabízíme byty v domech svěřených do správy MČ jejich oprávněným nájemcům ke koupi. Byty, které si jejich nájemci nekoupí a ty, které se uvolní, zbydou Městské části (odhadem 500 bytů). S těmito byty bude MČ Praha 9 nakládat podle nových zásad, které jsou nyní ve fázi přípravy – předpokladem je uvolněné byty využívat z veřejného zájmu (profese pro obec prospěšné – policisti, učitelé apod.) a ze sociálních důvodů. Tomu odpovídá také výše nájemného stanovená v obecních bytech MČ Praha 9 částkou 80 Kč/m² měsíčně.

Bydlení je jedním z hlavních problémů Prahy. Bytů je málo a ceny stále rostou. Vzniknou v nejbližší době na devítce nějaké nové domy či byty?

Městská část Praha 9 se snaží o maximální rozvoj „brownfieldů“ při ulici Kolbenova, které mají velký potenciál, při minimálním zatížení stávajících rezidentů. V této oblasti se tedy v horizontu 3 let počítá s výstavbou nových, na trhu ještě „nenabízených“ cca 3.500 bytů hned v několika bytových souborech od různých investorů, ať už lokálních nebo zahraničních. Právě jako velké plus vnímáme to, že tyto byty nevznikají zahušťováním stávající zástavby, ani na úkor zeleně.

Aktuálně radnice plánuje modernizaci čtyř vnitrobloků v tzv. Severním městě. K projektu se mohli vyjádřit do poloviny dubna i občané. S jakými návrhy jste se nejčastěji setkal a na základě čeho vyberete ty, které budete realizovat?

Vždy se jedná o kompromis, a to často ne mezi tím co chce radnice a tím, co chtějí občané, ale spíše mezi tím, co chce jedna skupina obyvatel a tím, co chce jiná. Snažili jsme se tak vyjít vstříc všem věkovým skupinám tak, aby vnitrobloky obsahovaly jak relaxační a odpočinkové plochy, tak dětská hřiště, tak dostatek zeleně. Připomínky se také týkaly „legalizace“ v trávníku prošlapaných cestiček a zachování stávajících vzrostlých stromů. Z podobných principů jsme vycházeli i my.

Kdy by se s revitalizací mohlo začít a jaké předpokládáte náklady? Z čeho budou financovány?

Předpokládaný začátek revitalizace vnitrobloků je již v měsíci červnu s tím, že největší část prací by se měla realizovat během prázdnin, kdy bývají sídliště poloprázdná a obyvatele nebude tolik obtěžovat hluk a prašnost, kterým se nejde ani v tomto případě úplně vyhnout. Co se týče objemu finančních prostředků, budeme se pohybovat někde mezi 30-40 miliony Kč s tím, že by se mělo jednat o vícezdrojové financování, tedy nikoliv jen z rozpočtu MČ Praha 9.

Praha 9 už podruhé požádala magistrát o zavedení parkovacích zón. První žádost město odmítlo kvůli nízkému poplatku za parkování pro nerezidenty. Kdy by mělo padnout rozhodnutí? Lze očekávat, že modré zóny vzniknou na devítce ještě letos?

My na Praze 9 si myslíme, že smyslem parkovacího systému by mělo být zajištění parkovacích míst rezidentům, a nikoliv vybírat od občanů peníze na základě jakési „parkovací daně“. Proto jsme s magistrátem dlouho vyjednávali systém, který bude pro naše občany výhodný a hlavní město nakonec uznalo naší argumentaci, že parkovací systém z Prahy 1 nelze jednoduše „překopírovat“ na Prahu 9, jejíž občané mají přece jen jiné priority. Proto by do konce roku měly vzniknout na naší městské části tzv. „fialové zóny“, které na jedné straně ochrání rezidenty, na straně druhé nezkomplikují život návštěvám či obchodníkům.

Vedení magistrátu kritizujete dlouhodobě. Vítáte rozhodnutí Adriany Krnáčové odejít z politiky? Jak se podle vás historicky první primátorka Prahy zapíše do dějin města?

Paní primátorka má samozřejmě manažerskou odpovědnost za to, jak Praha v současnosti vypadá, ale ty opravdové „viníky“ (jakkoliv toto slovo nemám rád) bych hledal jinde. Z mého pohledu jsou to zejména koaliční partneři ANO. Konkrétně Zelení, kteří v Praze razí politiku ve stylu „zabij bobra, zachráníš strom“ a v neposlední řadě i ČSSD a její nejslabší článek, Petr Dolínek, je odpovědný za kolabující dopravu. Jinak, pominu-li obsah a zaměřím-li se na formu, musím paní primátorce přiznat, že do pražské politiky přinesla onen „ženský element a slovenský temperament“, to vše v dobrém slova smyslu. Proto bych paní primátorce popřál hodně úspěchů v dalším pracovním životě a štěstí v tom osobním.

Věříte, že se letos ODS podaří znovu získat mandát primátora? A byť o lídrovi strany není ještě rozhodnuto, prozradíte nám vašeho favorita?

Pražská ODS má mnoho schopných komunálních politiků a osobností a věřím, že ODS voliči v Praze považují za jedinou dostatečně silnou a smysluplnou alternativu současnému vedení magistrátu. Jako cíl naší politiky však nevidím „primátorský řetěz“, ale fungující Prahu.

Vás osobně práce na magistrátu neláká? Proč?

Abych řekl pravdu, neláká. Jak jsem za ta léta v komunální politice poznal, magistrát je přeci jen od občanů vzdálen o něco více než běžné radnice. Je to právě setkávání se s občany, naslouchání jejich žádostem, ale i kritice a hledání řešení jejich problémů, co mě přimělo k opakované kandidatuře.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

autor: Kateřina Synková

reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Oni ty sociální dávky zneužívají. Na pomoc nesmíme doplácet, říká Kořanová

13:28 Oni ty sociální dávky zneužívají. Na pomoc nesmíme doplácet, říká Kořanová

„Model třikrát a dost může být pro lidi ve vyloučených lokalitách motivací, aby více ctili zákony v …