Tady už jde lidem o život! Živé dítě v popelnici, příval nepřizpůsobivých. Brutální líčení života v hornickém městě u hranic s Polskem

12.03.2019 20:05 | Zprávy

ROZHOVOR „Tady už jde lidem o život!“Zastupitel Orlové za Nezávislé, docent Václav Kafka, popisuje situaci bývalého hornického města Moravskoslezského kraje. V rozhovoru pro PL přidává i zajímavé osobní zkušenosti: „Po roce 1989 jsme jako Nezávislí šli do voleb. Vykradli mi favorita. Lidé viděli naše ‚blonďáky‘, jak vylomili dveře, sebrali rádio atd. A další den přišli jiní ‚blonďáci‘, že by rádi za nás kandidovali do voleb.“ Bývalý finanční ředitel výzkumného ústavu sděluje i názor na současný kabinet, hlavu státu nebo Evropský parlament.

Tady už jde lidem o život! Živé dítě v popelnici, příval nepřizpůsobivých. Brutální líčení života v hornickém městě u hranic s Polskem
Foto: Daniela Černá
Popisek: Doc. Ing. Václav Kafka, CSc.

Letos si budeme připomínat 30 let od listopadu 1989. Před komunálními volbami jste zmiňoval, že se Orlová dostala do „nejkomplikovanější situace od sametové revoluce“. Proč?

První problém máme s nemocnicí. To je tragédie. Druhý je náměstí, protože stavba se potáhne ještě cca další tři roky, a pak nešťastná lidová škola umění. Kraj nechce do budovy investovat. A co se stane, když z ní děti odejdou? Naší „blonďáci“, jak říkával poslední předseda Městského národního výboru v Orlové ing. Slovík, s ní samozřejmě začnou pracovat. Budovu rozeberou. Také nemáme koupaliště. Budeme zřejmě muset zbourat kino. A to není vše.

Nejhorší je nihilismus lidí a uvažování ve stylu: Je mi to jedno, já se na to můžu… předminulé volby přišlo dát hlas 22,6 procenta lidí. Loni na podzim byla účast vyšší, ale také žádná sláva. Přesunuli jsme zastupitelstvo na odpoledne, ale lidí přijde stejně, jako když se konalo v dopoledních časech. Musíme lidi vtáhnout do dění. Nihilismus je hrozný.

Další problém je skladba lidí. Jsme v situaci, kdy nám klesá počet obyvatel. To se děje téměř všude v regionu, ale u nás se mění skladba. Odcházejí mladí, chytří, vzdělaní. Já když budu upřímný, nemám argument, abych je tu udržel. Přicházejí nepřizpůsobiví. Nekritizuji senátora Víchu (Pozn. redakce: Petr Vícha, senátor, starosta Bohumína. Město před časem vyhlásilo bezdoplatkové zóny), že je vyhánějí, ale kam ti lidé jdou? Tam, kde je otevřeno. A to bylo v Orlové. Co nejdříve se situaci budeme věnovat. Pokud by trend, který trval pět let, pokračoval, za deset dvanáct let by v Orlové žilo přes polovinu seniorů a nepřizpůsobivých.

Nemáme tady podnikatelskou skupinu, máme minipodnikatele. Není práce, lidé dojíždějí do Ostravy. 

Jsme na hranici s Polskem. Co se týká znečištění, v Česku máme asi pětkrát nižší limit na znečištění. A navíc pro Poláky životní prostředí není jedna z hlavních priorit. Četl jsem, že nejznečištěnější v České republice je Dolní Lutyně, a to je obec od Orlové vzdálená dva kilometry. I tohle má na nás dopad.

Mediální obraz města vypadá tak, že se tu žije snad nejhůř v celém Česku. Poddolované území, ruiny, ghetta, beznadějná sídliště. Jak to vidíte vy?

Média musejí nadsadit, aby byla prodejná. Když napíší, že soudruzi splnili plán, nebude to nikoho zajímat. Ale když napíší, slyšeli jsme, že Kafka dal starostovi facku, tak i když to není pravda, článek je čtivý. Když přijedu na nějaké jednání, ptají se mě: „Ty, Václave, je to pravda, že u vás bylo v popelnici nalezeno živé dítě?“ Tuším, že se u nás někdy něco takového stalo, ale to je první obraz. A pak můžu vykládat, co chci. Že tu máme perfektně pracující spolky, že se tu opravdu věnujeme aktivitám, děti získávají ceny v soutěžích po celé republice… mimochodem, v tomto směru jsme vzorem i pro Poláky, se kterými máme kontakty. Orlová má více barev. Není to jen škaredá špinavá Orlová plná Romů.

Často jsem si kladl otázku, proč tady řešíme tolik problémů. V době první republiky tady žilo tolik osobností, Orlová měla spoustu historických domů! Ale pak se objevilo uhlí, přišli brigádníci a ti šli za penězi. Peníze tu byly. Já jsem horník, kdo je víc. Sám mám odfárané dva roky.

Když si postupně vezmeme, s čím vším se Orlová potýká, nejdřív každého asi napadne, jak se vyrovnává právě s osudem bývalého hornického města. Dochází k postupnému útlumu těžby. K poslednímu říjnu příštího roku skončí po téměř 130 letech těžba i v Dole Lazy, alespoň takové zprávy jsou k dispozici. Co s tím?

Pokud mám správné informace, definitivní termín ukončení těžby na Dole Lazy ještě není určen. Ten, co jste uváděla, je asi obecně správný, ale myslím si, že se premiér k tomu vyjadřoval ve smyslu, že by bylo možné uzavření posunout. Druhá pravda je, že aby se mohlo těžit, dělají se dva nebo tři roky přípravné práce, a to se podle mých informací neděje. K zastavení skutečně dojde.
V dolech pracuje velký počet Poláků, pak řada agenturních pracovníků. Pokud jde o občany Orlové, na Dole Lazy jsou zaměstnány asi stovky lidí. Ale i tak to bude problém. Co pro ně můžeme udělat? Jednoho dva nebo tři vzít v rámci výběrového řízení na různé pozice, pak jim nabídnout veřejně prospěšné práce. Je to nový problém. Rozhodně ale nebude tak tíživý, jako kdyby se to stalo před deseti nebo patnácti lety.

Na hornické povolání byli jistě lidé hrdí, měli práci, peníze. Řeknou: Za komunistů jsme se měli lépe…

Máte pravdu. Řada lidí takto zjednodušeně uvažuje. Jak z finančních důvodů, tak kvůli prestiži. Kdo měl pracovité ruce, dostával peníze. Nemůžeme se lidem divit, byli v jiné situaci společensky i finančně. 

V souvislosti s OKD se už řeklo a napsalo dost. Byla zřízena i vyšetřovací komise. Jedním z těch, kdo se věcí politicky zabýval, je například Jiří Paroubek a ten se domnívá, že boží mlýny melou pomalu, ale jistě. „Pokud bude vyšetřovací komisí konstatována korupce, ke které došlo v souvislosti s privatizací OKD a prodejem jejich jednotlivých částí (zj. byty OKD), bude to zajímavý případ pro americkou FBI. Bakala je totiž americký a podle všeho také švýcarský státní občan a korupce je v USA federálním zločinem...,“ psal na serveru vasevec.cz. Myslíte si, že jasno ve všem udělá až FBI? Co říkáte na vytvoření komise a očekáváte nějaký výstup? Co vy a Bakala?

(Smích.) Víte, to je problém. Opravdu. Člověk se až červená, když první rozsudky udělají až Švýcaři. Dokonce když se naše vláda pustila do žaloby, bylo řečeno, že prý Česku nevznikla žádná škoda. Zamyslel jsem se nad tím i z jiného pohledu… T. G. Masaryk kdysi napsal, že aby se zažily demokratické principy, potřebuje Československo minimálně padesát let souvislého demokratického vývoje. Je to známá teze. Němci se k ní vraceli a psali, že v České republice i s ohledem na historii to bude šedesát let. Když jsme byli v Torontu, říkali nám: Když budeš šidit na daních, jsi největší nepřítel. To je smrtelný hřích. Poznámka od pana Paroubka o FBI je rozhodně pravdivá. Ještě stále jsme národ, který přemýšlí o tom, jak ošidit stát a jak něco zašvindlovat. Bohužel. Strašně rád bych se mýlil.

A co se týká komise? V minulosti zřizování komisí k ničemu nevedlo.

V souvislosti s dalším problémem Orlové ocituji opět vaše slova: „Musíme se pokusit všemi způsoby přetvořit naši Orlovou tak, aby z města odcházeli problémoví a nepřizpůsobiví občané a přicházeli mladí a vzdělaní lidé, kterým se zde vyplatí žít!“ popisoval jste důvod své kandidatury za Nezávislé do zastupitelstva. Jaké vy máte zkušenosti s nepřizpůsobivými?

Mám velice zajímavou osobní zkušenost. Po roce 1989 jsme jako Nezávislí šli do voleb. Vykradli mi favorita. Lidé viděli naše „blonďáky“, jak vylomili dveře, sebrali rádio atd. A další den přišli jiní „blonďáci“, že by rádi za nás kandidovali do voleb. Já jsem se ovládl, pustil jsem je do obýváku, ale… no, přiměla jste mě se na tuto problematiku více podívat. Jistě, do některých lokalit jsou přivoláváni policisté, že se krade, že pijí venku, je kravál atd…  víme, že domy v sousedství ztrácejí na ceně nebo jsou neprodejné, ale obecně situace není vyhrocená. Dokonce bych řekl, že je u nás lepší než v jiných městech. Počet trestných činů je za dvacet let nejnižší. Víme, že jsou tu problémy, lidé volají, že se někde zmlátili atd… ale oni se porvou mezi sebou. Nechci přechválit městskou policii, která nám tu dělá pořádek, ale skutečně udělali velký kus práce, a to i co se týče drog. Média nás v tomto vzala na hůl.

O Orlové se psalo, jako o „hlavním městě pervitinu“. Jaká je situace teď?

Informace jsem si zjišťoval a potvrdilo se mi, že i co se týká drog, jsme na tom také lépe než okolní města. Jen se o nás více mluví.

Jsou některé domy v Orlové úplně vybydlené?

Stávalo se, že když někteří obyvatelé odcházeli, nechali byty rozmlácené. Samozřejmě že situace s „blonďáky“ není vyřešená. Je potřeba je zařadit, aby jako každý chodili do roboty. V deset hodin spát a děcka poslat ráno do školy. U nich je řada zvyklá do práce nechodit. Snažíme se podmínky zvládat.

Mimochodem, díval jste se na seriál Most!?

Díval. Bylo to zajímavé. Šlo o reálně popsané situace. Reálně popsané lži z obou stran. Seriál otevřel důležitou otázku. Autorům se povedlo na problém upozornit.

Aktuální věc je zajištění zdravotní péče. Orlová bojuje o zachování nemocnice v původní podobě. Jde o spádovou oblast pro 55 tisíc lidí. Přesto je v plánu kraje přesun lůžek, důvody mají být ekonomické i personální. Už se uskutečnila řada protestů, co bude dál?

Celá záležitost donutila řadu lidí k aktivitě. Lidé přišli na manifestace, jeli do Ostravy, kde se věc projednávala na zastupitelstvu. To je pro nás překvapující.

Kolega docent Chvajol vše pregnantně sepsal v otevřeném dopise zastupitelům Moravskoslezkého kraje. Ocituji: „Jedná se o rajon s největší nemocností v rámci republiky, což je dáno věkovou strukturou, kvalitou životního prostředí a pracovní zátěží, které byla tato populace vystavena.“ Máme tady pro lidi nejhorší zdravotní podmínky! Když tady nebude špitál, nemůže být zachována ani ambulantní péče. Lékaři odejdou, oni tu jezdit nebudou!

Představa kraje je, že se zvyšováním věku lidé půjdou do LDN, jenže lékaři říkají, že to není pravda. Není pravda, že lidé půjdou v sedmdesáti letech do LDN, musíme pro ně zajistit dostupnou péči, kterou budou potřebovat. Karvinská nemocnice péči nenahradí. Když se setkávám s kolegy, říkají mi: to je rozhodnuto, to je podplacené, Václave, pojď na pivo, to nemá cenu…

Krajské zastupitelstvo bude rozhodovat 13. března. Zatím jsou tři verze, buď LDN s ambulancí, nebo včetně ortopedie či zachování v současném stavu, že?

Tak je to předkládáno. Jen samotná ortopedie ale nestačí. A znovu opakuji, kým zajistí ambulantní péči? Jsme z toho zoufalí, už nevíme, co dělat dál. Tady už jde doslovně lidem o život. Orlová stárne. A čím dál více bude takových Kafků, kteří budou potřebovat lékaře. Výsledek je i ten, že sestřičky a lékaři říkají, že do Karviné nepůjdou.

Dopisem se vedení města Orlová obrátilo na prezidenta, premiéra, ministra zdravotnictví se žádostí o zachování nemocnice v současném provozu. Máte už nějakou reakci?

Pan premiér napsal dopis panu starostovi, zveřejňovali jsme to v Orlovských novinách. Byť mám výhrady k premiérovi, slušnou formou odepsal, že jde o věc kraje. Pan ministr dopis dostal a nevíme, že by měl nějaký dopad. A reakce od prezidenta? Zatím nevíme. Obecně ovšem platí, že pomoc najdeš na konci svého ramene. Ale co ti lidé mají dělat?

Tento článek je staršího data a je dostupný pouze pro předplatitele. Předplatné můžete vyzkoušet zdarma, nebo zakoupit, zde:

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

reklama

autor: Daniela Černá

MUDr. Ivan David, CSc. byl položen dotaz

mandát

Je pravda, že nově zvolení europoslanci se ujmou mandátu až příští týden? Proč až tak pozdě? A co mě zajímá víc je, zda teda do té doby rozhodují ještě poslanci, co třeba ani neobhájili mandát? Jestli to tak funguje, tak podle mě u některých může dojít třeba i ke korupci nebo k urychleným hlasováním...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

Pavel v roce 1989 na stejné pozici jako Putin. Válka na Ukrajině se ale blíží konci. To nám řekl Josef Mašín

12:00 Pavel v roce 1989 na stejné pozici jako Putin. Válka na Ukrajině se ale blíží konci. To nám řekl Josef Mašín

„Petr Pavel byl od svého mládí veden svým otcem v duchu komunistické strany a věrnosti k Sovětskému …