Starosta Prahy 22: Největší prioritu mají u nás stavby pro školství

16.08.2015 12:21

Díky věkovému průměru 36 let je Praha 22 nejmladší městskou částí, ale zároveň i městskou částí s nejvyšší porodností. Jak se s „baby boomem“ snaží radnice vyrovnat? Co občané nejvíce postrádají a na jaké novinky se mohou těšit v nejbližší době? Nejen na to jsme se zeptali starosty Martina Turnovského (BPP). V rozhovoru, který poskytl naší redakci, zhodnotil také své první měsíce ve funkci či působení pražské koalice. V čem vidí zásadní rozdíl oproti minulosti?

Starosta Prahy 22: Největší prioritu mají u nás stavby pro školství
Foto: archiv starosty
Popisek: starosta městské části Praha 22 Ing. Martin Turnovský (BPP)
reklama

Pane starosto, jaký máte pocit z prvních měsíců ve funkci? Vypadli na vás ze skříně nějací kostlivci, nebo vás nic zásadního nepřekvapilo?

Mám zřejmě v otázce kostlivců ve skříni výhodu proti jiným starostům, kteří museli díky svému novému působení na radnicích objevovat za provozu problémy, se kterými se jejich předchůdci spíše nechlubili. Díky mému předchozímu působení v radě i ve funkci zástupce starosty si troufnu tvrdit, že „svůj“ úřad znám velmi dobře a žádné zásadní problémy nebyly, natož kostlivci v našich skříních nejsou uchováváni. Chybu určitě udělá každý, nicméně ani žádný z předchozích auditů neshledal významnější pochybení ať z hlediska hospodaření s majetkem či zadávání veřejných zakázek a jsem tomu velmi rád, neboť to svědčí o profesionalitě zaměstnanců našeho úřadu.

Minulé vedení bylo kritizováno za propojením radnice s určitými soukromými subjekty. Souhlasíte? A co se tak případně budete snažit udělat pro zlepšení pověsti radnice?

Jak jsem v předchozí odpovědi uvedl, byl jsem v minulém volebním období členem vedení radnice a musím se vůči předmětu této otázky ohradit. Vnímám onu kritiku jako rezonanci minulé předvolební kampaně, která svým nezvykle negativním nábojem zanechala i tyto stopy. Víte, občané jsou velmi vnímaví k jakýmkoliv jevům, které naznačujete, a těžko si lze představit, že by znovu zvolili do vedení svého města osoby, které by nepracovaly v jejich zájmu. Polovinu členů nové rady tvoří původní radní či zastupitelé z minulého volebního období včetně dlouholetého bývalého starosty.

Již téměř rok má také Praha nové vedení, do něhož se po letech vlády ODS dostalo nově vzniklé hnutí ANO. Voliči do nového hnutí vkládali mnohé naděje. Domníváte se, že předvolební sliby hnutí byly reálné? Jak byste nové vedení Prahy hodnotil?

Myslím, že necelý rok je příliš krátká doba na detailní hodnocení. Nejvíce práce každá koalice, pokud je funkční a nejde si vzájemně po krku, vykoná právě ve druhém roce své vlády. Co zatím mohu sledovat z pozice starosty městské části, jejíž investiční rozpočet je životně důležitý na obhájení dotačních požadavků směrem k MHMP, je vstřícnost a otevřenost k řešení problematiky školství, které nejvíce investičně zatěžuje náš rozpočet, ale i organizování setkání starostů s primátorkou a snahu uvést do života vhodnější systém na změnu dotačních vztahů k městským částem obecně. Praha se skládá z městských částí a netvoří ji jen magistrát a jeho úředníci a zatím mám pocit, že si vedení Prahy uvědomuje, že toto je základní kámen a je třeba, aby byl položen dobře.

Městská část Praha 22 leží na jihovýchodním okraji Prahy. Na co byste pozval turisty, kteří většinou navštěvují především historické centrum hlavního města? Čím výjimečná je Praha 22?

Okrajová městská část, jako je Praha 22, nemůže nabídnout ucelený souhrn historických památek jako centrum města, ale má svoji hodnotu například pro ty, kteří hledají ubytování za rozumnou cenu v dosahu přírody i snadné dostupnosti do centra města – například vlakem, který ve špičkách jezdí v intervalech 15 minut a cesta na Hlavní nádraží trvá méně než 20 minut. Provozovatelé restaurací i kaváren vytvářejí nabídku pro širokou klientelu a turisté, kteří cestou do Kutné Hory zavítají do místních zahradních restaurací, nebudou litovat. Na své si zajisté přijdou návštěvníci sportovního hotelového komplexu Holiday Park Benice. Samostatnou kapitolu představují cykloturisté, kteří tvoří významnou klientelu místních podniků a sami rádi objevují, jak pěkná příroda je vlastně ještě v Praze. Městská část má možnost nabídnout i kulturní vyžití díky svému Divadlu U22, které získává od svého otevření v roce 2010 stále větší popularitu. Potenciál náš jihovýchodní okraj Prahy pro řadu turistů určitě má a pevně věřím, že se ho podaří i dále zvyšovat třeba i zřízením nových penzionů. Vznikají nové zajímavé projekty, například projekt vodního lyžování na Podleském rybníce, znovuobnovení výroby piva v místním pivovaru, budou zprovozněny další cyklostezky.    

Okraj Prahy nebývá pro turisty tolik atraktivní. V posledních letech ale bydlení na okraji Prahy, tedy v zeleni nedaleko centra, upřednostňuje čím dál více lidí. Jak se snaží radnice expanzi obyvatel zohlednit? Mám na mysli především z hlediska občanské vybavenosti.

Největší prioritu mají u nás stavby pro školství, kde neustále zvyšujeme kapacity jak mateřských, tak základních škol. Díky věkovému průměru 36 let jsme nejmladší městskou částí, ale i zároveň městskou částí s nejvyšší porodností, takže onen někde již doznívající „baby boom“ u nás ještě potrvá. Určitě i díky bytovým projektům, které díky nedávné krizi „spaly“ a nyní jsou uváděny v život. V letošním roce bude dokončena přístavba ZŠ Jandusů, zahájena výstavba nového areálu MŠ Pitkovice, v příštím roce bychom rádi zahájili dostavbu ZŠ U Obory. Záměrně říkám dostavbu, neboť dále již nechceme původní školy rozšiřovat, ale bude třeba postavit novou školu včetně nové školní jídelny, která bude spádovou školou pro celý správní obvod Prahu 22 zahrnující i Benice, Kolovraty, Královice a Nedvězí. Po rozhovorech s ostatními sousedními starosty např. z Dubče nebo Dolních Měcholup je zřejmé, že je to vhodná alternativa i pro ně. Je na nás, abychom se společně dohodli na nejlepším řešení a společně ho prosadili. V současné době řešíme rozšíření potřebných lékařských ordinací zřízením nového lékařského patra v rámci nového bytového projektu. Dobrou zprávou jsou aktivity soukromých investorů na stavbu nových velkoplošných prodejen potravin, které mají naši podporu, neboť tento segment prodeje je na našem území dosud řešen zcela nedostatečně.

Plánujete v nejbližší době investice do bydlení? Je to potřeba?

Vzhledem k vysoké nabídce nových bytů ze soukromých projektů na našem území se zaměřujeme hlavně na údržbu a opravy našeho současného bytového fondu, tak aby starší byty v našem vlastnictví byly více konkurenceschopné, než jsou nyní. Určitě budou do budoucna potřeba byty pro sociálně potřebné občany, původní „Sociální dům“ plní dobře svoji funkci, rovněž jako oba domy s pečovatelskou službou. Je nám jasné, že v budoucnu se problém nedostatku škol a školek přelije do této oblasti a město by mělo být připraveno.    

Jaký je váš názor na zástavbu městské části?

Uhříněves, Pitkovice a poněkud méně i Hájek prošly za posledních 16 let zcela zásadní proměnou. Z Uhříněvsi, která byla známa projíždějícím jen jako dlouhá, nepříliš vábně vypadající ulice na okraji Prahy, lemovaná starými továrnami, skladem dřeva nebo autovrakovišti, se stala moderní rezidenční oblastí s novým funkčním centrem tvořeným náměstím včetně obchodů a přilehlou bytovou výstavbou včetně nových čtvrtí rodinných domů. Jako celek vnímám tuto proměnu velmi pozitivně a rozhodně nejsem sám. Podařilo se město oživit řadou služeb a funkcí a stále více občanů si nachází práci i zábavu v místě svého bydliště, což je dar, který řidiči v každodenních kolonách jistě oceňují. Určité výhrady mám k některým větším projektům, které mohly lépe navázat na sousední rodinné domy, nicméně výrazně pozitivní dojem z celku přetrvává.

To, co vnímám, že je nejvíce třeba zlepšit, je absence kvalitního veřejného prostoru v Nových Pitkovicích. Tuto potřebu vnímám dost naléhavě a budu velmi rád, pokud se podaří ještě do konce tohoto volebního období zajistit v územním plánu plochu pro budoucí náměstí včetně doprovodných služeb, jako se to podařilo právě v Uhříněvsi.

Hájek prošel pouze kosmetickými úpravami a je to z mého pohledu jenom dobře, protože se mu podařilo zachovat venkovský ráz charakteru bydlení, který se promítá i do venkovského způsobu života v dobrém slova smyslu. Mám na mysli sousedská setkání při masopustech, rozsvěcení vánočních stromečků, pálení čarodějnic a mnohé další akce.

Problém městské části je i nadměrná doprava. Jak se radnice, v rámci svých možností, snaží problémy řešit?

Důležitá otázka, děkuji za ni. Nejen pro naši městskou část, ale i Dolní Měcholupy a blízké městské části je jedinou záchranou co nejvíce urychlit přípravu tzv. Hostivařské spojky a zejména prosadit její realizaci souběžně se stavbou SOKP 511. Plní funkci jak přímého obchvatu Uhříněvsi a Dolních Měcholup, tak funkci obslužné radiály, kterou nemůže zastat pouze Štěrboholská radiála. Jsme, doufám, na dobré cestě, magistrát již zadal zpracování přípravných prací a naše MČ bude v této věci konstruktivním partnerem.

Dopravě ve východní části Prahy by výrazně ulehčila stavba silničního okruhu 511 Běchovice – dálnice D1, která je v současné době ve fázi územního řízení. Jste vy osobně optimista? Přece jen projekt již od počátku doprovázejí nemalé komplikace.

Jsem mírný optimista, realizace stavby 511 je jedinou možností, jak dosáhnout zklidnění dnešního kolapsu jihovýchodu Prahy. Bez této stavby nejsme ani schopni uvažovat o Hostivařské radiále zmiňované v předchozí odpovědi. Pevně věřím, že technicky splnitelné požadavky odpůrců stavby budou v rozumné míře ze strany investora splněny a ty nesplnitelné, mezi něž patří např. posun trasy dále do Středočeského kraje, budou jednoznačně odmítnuty na všech úrovních projednávání. Podobně černý scénář, jakým bylo v konečném důsledku zrušení trasy stavby 511 a její vynětí z platného územního plánu rozsudkem Nejvyššího správního soudu v roce 2012, neočekávám. 

Jak jste na území městské části spokojen s hromadnou dopravou? Domníváte se, že je dostatečně zajištěna, nebo uvažujete o posílení některých spojů?

Z hlediska hodnocení MHD je třeba si uvědomit, že v MČ Praha 22 proběhla v minulých letech poměrně rozsáhlá výstavba, která postupně zvyšuje nároky na dopravu z našeho obvodu do centrálních částí hlavního města. Víme, že se k nám nastěhovaly mladé rodiny, které měly postupně děti a nyní se dostávají do období, kdy děti začínají jezdit do škol a maminky do zaměstnání. Tato situace způsobuje větší poptávku po hromadné dopravě. Z uvedeného důvodu posilujeme letos od poprázdninového provozu kapacitu dvou vlakových spojů ze Strančic přes Uhříněves na Hlavní nádraží, dále pak posilujeme autobusovou linku č. 232, která spojuje Uhříněves, Pitkovice a Křeslice s konečnou metra C Háje, a v neposlední řadě posilujeme autobusovou linku č. 267 na území Uhříněvsi právě mezi našimi základními školami na náměstí Bratří Jandusů a U Obory.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

autor: Kateřina Synková

reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Tady máte důkaz, Romové. „Český Floyd“: Profesionál už se na to prostě nemohl dívat

11:34 Tady máte důkaz, Romové. „Český Floyd“: Profesionál už se na to prostě nemohl dívat

Může záklek na krk někoho udusit? Tuto otázku se rozhodl zodpovědět reportér ČT Richard Samko pro vš…