Vyhošťovat Rusy! Po odhalení BIS přišla bomba od analytika. Detaily od Koudelky uvnitř

26. 11. 2019 14:42

Zpráva BIS za rok 2018, tedy verze pro veřejnost, je tady. BIS v ní opět rozebírá špionážní aktivity Ruska a Číny. A věnuje se i proruským aktivistům. „Za využití zavádějících, manipulativních či lživých tvrzení proruští aktivisté působí na veřejné mínění a vyvolávají a udržují strach a napětí ve společnosti,“ tvrdí. A Jakub Janda z lobbistického spolku Evropské hodnoty už hlásí, co by vláda měla dělat. Prý školit všechny, kdo jedou do Ruska a do Číny. A poslat část ruských diplomatů domů.

Vyhošťovat Rusy! Po odhalení BIS přišla bomba od analytika. Detaily od Koudelky uvnitř
Foto: Hans Štembera
Popisek: Jakub Janda, aktivista z lobistického spolku Evropské hodnoty
reklama

„Vážnou hrozbu pro bezpečnost ČR představovaly v roce 2018 zejména nepřátelské aktivity cizí moci. Státní i nestátní, cizí i domácí aktéři se snažili zapojením široké škály metod a aktivit oslabit české státní instituce, ovlivnit oficiální mezinárodně-bezpečnostní postoje státu a vydávat přirozené atributy demokratického zřízení za jeho slabiny. Ohrožení těmito tzv. hybridními hrozbami se týkalo řady oblastí napříč působností BIS,“ tvrdí bezpečnostní informační služba. Důležitá je podle BIS ochrana kyberprostoru. „Dění v kyberprostoru se podstatně promítalo do zpravodajské situace ve všech oblastech působnosti BIS. To dokládá zejména skutečnost, že ČR a její instituce se staly terčem několika kyberšpionážních kampaní řízených nebo podporovaných cizí státní mocí,“ píše se ve zprávě.

Anketa

Byl Václav Klaus st. dobrý prezident?

35%
65%
hlasovalo: 11715 lidí

Dále se píše, že v souladu s vládou stanovenými prioritami, mírou ohrožení zájmů České republiky a kapacitami a možnostmi BIS byly v roce 2018 prioritními cíli zpravodajského rozpracování aktivity ruské a čínské státní moci ohrožující bezpečnost a další klíčové zájmy ČR. „Ruské a čínské zpravodajské aktivity zasahovaly do oblastí politiky, diplomacie, špionáže, ekonomiky i informačního boje,“ tvrdí BIS.

Opět hovoří o tzv. hybridních hrozbách. „V případě Ruska není hlavní hrozbou některá ze složek zpravodajských či para-zpravodajských aktivit, ale nekonvenční (tzv. hybridní) charakter ruských operací, které jsou cíleny na nepřítele, jehož Rusko chápe jako hlavní vojenskou hrozbu pro svou bezpečnost: NATO a jeho členské státy, tj. i ČR. V ruském podání si zpravodajské a nezpravodajské entity mohou vyměňovat role i funkce, a tedy jakýkoliv orgán (či jemu podřízená agentura) může být využit pro zpravodajské operace či pro jejich zakrytí. Klíčovým ruským cílem je manipulace s rozhodovacími procesy a jednotlivci zodpovědnými za rozhodování s cílem přimět protistranu k činnostem, kterými se sama oslabí,“ tvrdí BIS.

BIS se také věnovala čínským aktivitám v Čechách: „Čínské aktivity jsou co do komplexity srovnatelné s ruskými. S ohledem na geografické vzdálenosti a absenci historie čínské vojenské angažovanosti v Evropě však BIS pokládá za zásadní bezpečnostní problém uplynulého období zejména nárůst aktivit čínských zpravodajských důstojníků, které lze jednoznačně hodnotit jako vyhledávání a kontaktování potenciálních spolupracovníků a agentů mezi českými občany.“

Česká republika byla prý předmětem zájmu aktérů s vazbou na ruskou a čínskou státní moc i v kyberprostoru. „Instituce a občané ČR se stali cílem hned několika kyberšpionážních kampaní, přičemž nejzávažnější z nich byla kompromitace neutajované sítě Ministerstva zahraničních věcí,“ informuje služba.

Rusko

Z ruských služeb byli prý přítomni pracovníci a spolupracovníci všech ruských zpravodajských služeb, tj. civilní rozvědky SVR, vojenské rozvědky GRU a vnitřní bezpečnostní a zpravodajské služby FSB. Podle BIS byly zpravodajské kapacity Rusů oslabeny českou reakcí na otrávení Sergeje Skripala.

„Po britském oznámení podrobností útoku se ruská strana snažila vyvolat na mezinárodní scéně dojem, že použitá toxická látka pocházela z jiných zemí, zejména z ČR. Podle zjištění BIS nervově-paralytickou látku použitou ve Velké Británii žádný subjekt v ČR nevyvíjel, nevyráběl ani neskladoval. S ohledem na skutečnost, že osoby podílející se na útoku se v minulosti mimo jiné pohybovaly i na území ČR, a v návaznosti na britskou žádost o kolektivní solidární postup spojenců zpracovala BIS příslušné podkladové informace, které byly následně využity v rámci procesu vedoucího k vyhoštění tří ruských nedeklarovaných zpravodajských důstojníků,“ pochlubila se zpravodajská služba.

Dle BIS ruští zpravodajští důstojníci usilovali o vytváření vazeb a kultivaci vlivové báze v blízkém okolí politiků, kteří mají vliv na vývoj v oblastech zájmu RF. A také se zajímali o komunitu ruských krajanů s cílem marginalizovat protikremelsky naladěné subjekty. Zmíněn byl i konflikt na Ukrajině: „Česká republika byla i v roce 2018 jednou ze scén subverzních aktivit řízených orgány ruské státní moci proti politické svrchovanosti a územní celistvosti Ukrajiny. Inkriminované aktivity nesly znaky aktivních opatření.“ FSB prý také utajeně budovala infrastrukturu pro sběr, analýzu a šíření informací, kterou se BIS podařilo, dle jejího tvrzení, ve spolupráci s partnerskou zpravodajskou službou rozbít.

Fotogalerie: - Babiš v Betlémské kapli

Předseda vlády ČR Andrej Babiš zúčastnil konferenc...
Konference Setkání lídrů českého stavebnictví
Předseda vlády ČR Andrej Babiš zúčastnil konferenc...
Předseda vlády ČR Andrej Babiš zúčastnil konferenc...
Karel Havlíček, místopředseda vlády a ministr prům...
Klára Dostálová a Karel Havlíček

Čína

I čínské aktivity byly rozebrány: „Čínské zpravodajské aktivity se rozrostly jak co do intenzity, tak co do rozsahu a i v roce 2018 představovaly hrozbu pro zájmy a bezpečnost ČR. Na území ČR operovaly všechny nejvýznamnější čínské zpravodajské služby, tj. vojenská rozvědka (MID), Oddělení pro mezinárodní styky Ústředního výboru Komunistické strany Číny (OMSÚV), Ministerstvo státní bezpečnosti (MSS) a Ministerstvo veřejné bezpečnosti (MPS). K nátlakovému prosazování čínských zájmů se uchylovali stejně jako v předcházejícím období také čínští kariérní diplomaté.“

Dle BIS se zvýšil počet pozvání pro české občany činné v české akademické obci, bezpečnostních sborech a státní správě na školení, semináře a poznávací zájezdy. BIS dodává, že čínská strana pozvaným hradí veškeré výdaje a přidává i kapesné. Nebezpečné je to podle BIS kvůli tomu, že si tak Čína vytváří síť kontaktů a k oslovení ke spolupráci dochází právě na území Číny nebo třetích zemích.

„Velmi významnou součástí zpravodajských aktivit Číny v ČR byla trvající čínská snaha narušovat politické i ekonomické česko-tchajwanské vztahy. Zástupci ČLR vyvíjeli v roce 2018 maximální úsilí, aby o vzájemné spolupráci získávali informace a následně mohli rychle reagovat s cílem oslabovat české kontakty s Tchaj-wanem,“ míní zpravodajci.

Ústavnost

BIS shledala, že nejzávažnější hrozbu pro ústavnost ČR představovalo v roce 2018 působení spektra proruských aktivistů, kteří se podíleli na šíření dezinformací. „Termínem ‚proruští aktivisté‘ v tomto kontextu BIS neoznačuje všechny prorusky smýšlející osoby, ale primárně ty, které svými aktivitami vědomě či nevědomě přímo napomáhají cizí moci,“ dodává služba.

„Proruští aktivisté v posledních letech stále intenzivněji, koncepčněji a systematičtěji brojí proti politickému uspořádání v ČR a členství v EU a NATO. Při svém působení se podílejí na nastolování témat konstruovaných nebo podporovaných cizí mocí. V rámci těchto agend často dochází ke zveličování významu existujících hrozeb a vytváření imaginárních problémů. Nezřídka rovněž obsahují podněty k jednání proti zájmům spojenců. Za využití zavádějících, manipulativních či lživých tvrzení proruští aktivisté působí na veřejné mínění a vyvolávají a udržují strach a napětí ve společnosti, což přispívá k její polarizaci a radikalizaci a podkopávání důvěry obyvatel v principy svobodného demokratického státu.

Témata sloužící zájmům cizí moci mohou vytvářet tlak na politické představitele a rozhodovací systémy či procesy. Proruští aktivisté tak, ať již vědomě či nevědomě, podporovali vlivové operace RF a prosazovali ruské zájmy na úkor zájmů ČR. Značný počet proruských aktivistů je motivován ideologickým spřízněním, obdivem k režimu prezidenta Putina či adorací Ruska obecně. U některých osob nicméně existují indicie o jejich přímé provázanosti s ruskou státní mocí či řízení zpravodajskými službami RF,“ tvrdí se ve zprávě.

Anketa

Chcete, aby prezident České republiky mohl navrhovat zákony?

86%
14%
hlasovalo: 15046 lidí

BIS i definuje, o koho se jedná: „Spektrum proruských aktivistů tvoří široký okruh subjektů bez ohledu na pravo-levé dělení a formální postavení. Zahrnuje členy nejrůznějších nacionalistických a populistických hnutí, některých politických stran, zapsaných spolků, neformálních iniciativ a sdružení osob i nezařazené jednotlivce, včetně osob a skupin vzešlých z dříve působícího protiimigračního hnutí. Do spektra dále spadají média, která se prezentují jako nezávislá či alternativní, osoby usilující o územní dezintegraci Ukrajiny a kozácká uskupení. Všechny tyto subjekty byly vzájemně provázané a jejich představitelé dokázali díky společným sympatiím k Rusku spolupracovat bez ohledu na různá ideologická východiska.“ Část spektra proruských aktivistů se prý soustředila na veřejná shromáždění, debaty, besedy a petiční akce zaměřené proti EU, NATO a proti rozhodnutím těchto mezinárodních struktur souvisejícím s problémem imigrace do Evropy.

Co se týče pravicového extrémismu, k tomu dle BIS jako dříve patřili kritika migrační politiky, výrazné protiunijní postoje, kritická vyjádření na adresu muslimů, vymezování se vůči lidskoprávním aktivistům či nevládním organizacím. Opět byla oživena i protiromská rétorika. „V roce 2018 se více než kdykoliv předtím ukázalo, že rétorika a témata dříve vyhrazená ‚ortodoxním‘ pravicovým extremistům postupně využívá stále se rozšiřující spektrum subjektů. Tolerance veřejnosti k těmto projevům se výrazně zvýšila a významně se posunulo vnímání hranice, jaká xenofobní či rasistická vyjádření mohou být součástí politického mainstreamu. Tento posun je jedním z důvodů úpadku tradičních extremistických uskupení, která ztrácí prostor, v němž se mohla profilovat jako jedinečný nositel radikálních idejí.“

Fotogalerie: - Dezinformace a mediální manipulace

Rada Českého rozhlasu ve spolupráci s Českým rozhl...
Jan Schneider, bezpečnostní analytik a publicista
Jiří Šedivý, zvláštní zmocněnec boje proti dezinfo...
Martin Švehla, novinář, odborník v oblasti komunik...
Moderátor debaty Tomáš Procházka
Jozef Ftorek, publicista a vysokoškolský pedagog

Zveřejněná zpráva už schytala několik komentářů. Analytik Petr Markvart například napsal: „Je signifikantní, že BIS ve své zprávě každý rok uvádí, jak roste aktivita ruských a čínských zpravodajských služeb na našem území, ale ještě jsem se nedočetl, že by čučkaři nějakou takovou aktivitu odhalili, demaskovali a její aktéry zatkli nebo vyhostili. Je to prostě taková paní Colombová.

Na druhou stranu se největší hrozbou pro rok 2018 stali ‚členové nejrůznějších nacionalistických a populistických hnutí, některých politických stran, skupiny vzešlé z dřívějších protiimigračních hnutí či nezávislá a alternativní média‘.

Abych to přeložil běžnému občanovi, tak to jsou všichni vlastenci, identitární strany nezávislá média. Domníváte se, děti, že TAKHLE má fungovat zpravodajská služba v demokratické zemi?“ ptal se.

Koordinátor hnutí Trikolóra Petr Viktorýn si také ulevil: „Přečetl jsem si mediální prezentaci výroční zprávy BIS a jsem rád, že mám pevné svěrače! Je to jako z padesátek: ‚Soudruhu, ty máš jiný názor, ty nejsi náš, ty jsi jejich ...a s takovým soudruhem my si pěkně, po soudružsku, poradíme‘. Holt ‚čučkaři‘ z BIS nezapřou, že jedou na eurobolševické vlně ‚Ein Volk, ein Reich, ein Führer‘. Člověk s nechtěným názorem je ‚dezinformátor‘. Eurolež nadřazená pravdě, ...časem zřejmě i pod trestem.“

Generál Andor Šándor se také vyjádřil: „NATO je pro Rusko, dle slov Putina, hlavním nepřítelem. Proto by nás neměla překvapit škála zpravodajských operací vůči naší zemi, mající i za cíl rozmělňovat Alianci. To neznamená, že by nás to nemělo znepokojovat.

Pokud jde o Čínu, tak s tou přeci budujeme strategické partnerství. Poněkud zvláštní vnímání tohoto vztahu ze strany Pekingu, pokud jde o zpravodajské aktivity čínských špionů, které nás nepoškozují o nic méně, než ty ruské.

BIS musí umět vládě, ale i prezidentovi, svá tvrzení věrohodně doložit.“

Roman Máca, analytik lobbistického spolku Evropské hodnoty také něco dodal: „Ke zprávě BIS zbývá pouze dodat, že proruští aktivisté jsou pravidelně zváni na oficiální akce na Pražský hrad... Ale to opravdu nemůže nikoho překvapit...“

A citoval ze zprávy: "Nejzávažnější hrozbu pro ústavnost ČR představovalo v roce 2018 působení spektra proruských aktivistů, kteří se podíleli na šíření dezinformací."

Není asi překvapením, že Jakub Janda, ředitel zapsaného spolku „Evropské hodnoty z.s.“, také nenechal zprávu BIS bez povšimnutí. A vyvozoval z ní opatření, která by měla vláda učinit:

„A) Zavést funkční systém školení o zpravodajských rizicích pro české politiky a bezpečnostní složky, ale také akademiky a obchodníky, kteří mají interakci a cesty do rizikových zemí jako je Rusko nebo Čína. Méně rozsáhlá verze toho školení už probíhá, nicméně rozsah proškolení i množství proškolených osob v různých kategoriích je zatím nedostatečný.

B) Zásadně snížit personální obsazení ruské diplomatické mise v ČR a začít otevřeně vyhošťovat ruské i čínské zpravodajce, kteří se podílí na nepřátelských aktivitách proti zájmům ČR

C) Dořešit spory o podobě Zákona o kybernetické obraně a tuto klíčovou normu přijmout, aby se stát dokázal bránit

D) Konečně vyměnit komunikační systém Ministerstva zahraničí, jehož dlouhodobá kompromitace zásadně snižuje bezpečnost a mezinárodní reputaci české diplomacie

E) Přijmout zákon zakazující existenci politicky motivovaných domobran neloajálních k ČR, který už připravuje ministerstvo vnitra

F) Česká diplomacie by měla přestat vhánět české představitele do rukou rozvědky Komunstické strany Číny, jak to dle slov předsedy Sněmovny udělala, když mu doporučila se s “Oddělení pro mezinárodní styky Ústředního výboru Komunistické strany Číny” sejít

G) Vláda by měla každý rok připravovat zprávu obsahující návrhy opatření vůč jednotlivým problémům identifikovaných zpravodajskými službami, což by dávalo smysl zahrnout do každoročního vyhodnocování Akčního plánu Auditu národní bezpečnosti.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama
autor: kas
reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

„Odevzdejte nám sochu maršála Koněva!“ Ruský ministr poslal rázný dopis Metnarovi. Toto v něm píše dále...

16:50 „Odevzdejte nám sochu maršála Koněva!“ Ruský ministr poslal rázný dopis Metnarovi. Toto v něm píše dále...

"Žádám vás, abyste co nejdříve odevzdali památník Ruské federaci," napsal mimo jiné ruský ministr ob…