Bohuslav Svoboda pro PL: Virus v OKD? Chytrá karanténa moc nefunguje. Bohužel

17.07.2020 13:35

ROZHOVOR „Myslím si, že mělo dojít k uzavření dolů v OKD už po jednom či dvou týdnech, kdy se tam nákaza začala více šířit. Ale nebylo to určitě jednoduché rozhodování, protože na šachtách také pracují stovky agenturních zaměstnanců, kteří by se tím mohli dostat v tomto chudším regionu do velkých existenčních potíží,“ říká bývalý prezident České lékařské komory a nynější přednosta jedné z pražských klinik, poslanec Bohuslav Svoboda (ODS).

Bohuslav Svoboda pro PL: Virus v OKD? Chytrá karanténa moc nefunguje. Bohužel
Foto: archiv ODS
Popisek: Přednosta jedné z pražských klinik a poslanec Doc. MUDr. Bohuslav Svoboda Csc.

Mnoho lidí v Moravskoslezském kraji (MSK) i někteří politici se nyní obávají, že nákaza koronavirem se může ze silného ohniska na Karvinsku rozšířit do jiných krajů. Vedou je k tomu především informace od hejtmana MSK i dalších politiků, kteří na sociálních sítích i v médiích uvádějí, že protiepidemická opatření na Karvinsku někdy selhávají nebo nejsou dobře připravena a také kvůli tomu nebyla ještě v minulém týdnu otestována určitá část z celkového počtu horníků z OKD. Jsou tyto obavy oprávněné?

Anketa

Zaslouží si zesnulý Miloš Jakeš úctu?

82%
18%
hlasovalo: 12707 lidí
Domnívám se, že v tomto případě nějaký přehnaný strach ze šířící se nákazy po celé republice není určitě namístě. Na Karvinsku se jedná o infekci v uzavřeném cyklu, ve stejných komunitách, tedy v rodinách horníků a na jejich pracovištích. Navíc se tam zatím nevyskytují ve větším měřítku závažné případy COVID-19, kdy by byli pacienti s těžkým průběhem hospitalizováni, takže lidé z jiných, vzdálenějších regionů se opravdu nemusejí bát. Nejedná se ani o žádnou druhou vlnu epidemie. Je to jen doznívání nákazy, která se v tomto regionu bohužel rozšířila. 

Většina obyvatel Karvinska vyčítá ministru Vojtěchovi, že měl víc tlačit na uzavření dolů už před měsícem a půl, kdy se tam objevila řada případů nákazy, protože na šachtách není možné udržovat všechna bezpečnostní opatření. To také tvrdí i hejtman MSK Ivo Vondrák (ANO) nebo poslankyně Pirátů Zuzana Klusová, kteří říkají, že o to žádali ministry už před šesti týdny, jelikož doly nyní spravuje státní firma Prisko, jež funguje pod Ministerstvem financí. Zaspali tedy někteří ministři, mají jejich kritikové pravdu?

Takové rozhodnutí skutečně přísluší jen vládě a myslím si, že mělo dojít k uzavření dolů už tak po jednom dvou týdnech, kdy se tam nákaza začala více šířit.  Ale to opravdu nebylo jednoduché rozhodování. Protože na šachtách, jak jsme se dozvěděli, také pracují stovky agenturních zaměstnanců a dalších různých profesí, které se nemohou tolik opřít o odbory, a jejich platy při výluce by byly pak mnohem nižší. Nebo by dokonce ta jejich pracovní místa mohla i zaniknout a oni by pak měli v tomto chudším regionu velké existenční potíže. Uzavření všech dolů v OKD by byl opravdu nelehký problém. 

Není tato situace na Karvinsku horší než na jaře, když se od „italských lyžařů“ nakazily tisíce jiných lidí? Tehdy se přece navíc postupovalo i daleko razantněji a uzavřely se regiony okolo Uničova či Litovle. Proč se teď postupuje jinak, co si o tom myslíte?

No, já mám na to poněkud jiný názor, spíše bych kritizoval ta tvrdá opatření, ke kterým se přistoupilo na jaře tohoto roku. Pokud by totiž ministr zdravotnictví jednal tak, jak jsme mu doporučovali už 28. ledna ve Sněmovně, tedy kdyby se zajistil dostatečný počet ochranných pomůcek, testovacích sad a dalších věcí, nemuselo by pak dojít k tolika omezujícím nařízením.

Dnes už je to ale jiné, lépe víme, jak se virus chová, a tak naše rozhodování mohou být daleko přesnější. Samozřejmě pokud ještě virus dál nějak zásadně nezmutuje. Také si myslím, že lidé na Karvinsku se už po všech těch zkušenostech chovali určitě zodpovědněji než někteří jedinci zpočátku pandemie, kdy informace chyběly. Jistě většina z nich na veřejných prostranstvích dodržuje rozestupy, používá roušky a zbytečně se nezdržuje v místech, kde se shromažďuje více lidí. Ale i přesto je tam pořád nutné dokola opakovat, aby se všichni chovali zodpovědně.

U nás se bohužel o koronaviru informuje jen ve dvou polohách. Buď že se jedná o strašný průšvih, nebo naopak, že vlastně o nic nejde, a to je také špatně. Je třeba lidem připomínat, že musejí stále dodržovat určitá pravidla, ale že se nejedná o katastrofu. Já věřím, že do několika měsíců se už vyvine účinná vakcína proti koronaviru, jelikož na tom pracují vědecké týmy mnoha zemí a uvolnily se na to opravdu velké finance.


     
Premiér Babiš i ministr Vojtěch nyní svalují vinu za rozšíření nákazy na Karvinsku na krajské instituce včetně hygieniků. Toto už rozporoval v médiích i profesor Prymula. Podle něj je odpovědnost jednoznačně na vládě, která všechny návrhy od epidemiologů schvaluje. Zastáváte podobný názor, anebo to je zcela jinak?

Zodpovědnost za všechna opatření je skutečně, a to bez pochyb, na straně vlády. Nemůže to být přece ani jinak, když tu máme kolem sebe celosvětovou pandemii. Jen stát přece může vyhlásit nouzový stav, a to na různých úrovních, třeba i na té krajské. To vážně není ten případ, když krajská hygiena zavře například pět hospod, protože se tam rozšířila salmonela. 

Jaká opatření byste nyní navrhl vy sám, abychom se nedostali do podobné situace, jako byla u nás v březnu tohoto roku?

Především je nutné dodržovat základní, nezbytná, hygienická opatření, aby se epidemie dál nešířila. Musí se zavést masivní testování s dokonalou diagnostikou a účinným vyhledáváním kontaktů, tedy chytrá karanténa, která však musí fungovat, což se zatím neděje. Ministr Vojtěch nám to sice už více měsíců slibuje, ale bez valných výsledků. Jedním z důvodů je nedůvěra lidí, s nimiž se málo komunikuje. Je opravdu potřeba jim vysvětlit, že osobní údaje, které poskytnou, nikdo nezneužije a po jejich medicínském zpracování se zlikvidují. Výsledky testování se pak musejí rychle dostat k patřičným adresátům, to zatím funguje jako velmi pomalý proces. 

Anketa

Jakeš zemřel. Měli by být funcionáři KSČ Štrougal a Vajnar souzeni za úmrtí na státní hranici?

12%
88%
hlasovalo: 9091 lidí

Lidé z Karviné a okolí také hodně kritizují činnost zdravotníků i hygienických stanic, kdy výsledky testů docházejí za týden i později, některé nejsou provedeny správně (nejprve negativní, pak pozitivní), na vlastní testování se také čeká delší dobu. Neměly by být Ministerstvo zdravotnictví, potažmo hygienické stanice, už na tyto lokální epidemie lépe připraveny?

Ano, to jistě, měly by být dobře připraveny i na případnou druhou vlnu pandemie. Teď už přece víme, jak by to mělo všechno na sebe navazovat. Testování musí být daleko dokonalejší bez větší chybovosti, se kterou se nyní, bohužel, na Karvinsku setkáváme. Souhra mezi laboratořemi, jež testují, a hygienickými stanicemi musí fungovat lépe. Člověk s pozitivním i negativním nálezem se musí výsledky dozvědět daleko dříve. Ten první proto, aby nenakazil ostatní, pokud není natolik odpovědný a nezůstane sedět doma, a ten druhý z toho důvodu, aby nežil delší dobu ve zbytečném stresu. 

Jsme tedy v současné době lépe přichystáni na možnou druhou vlnu nákazy? Máme dostatek ochranných pomůcek, více zkušeností se zvládáním epidemie, disponujeme dostatečnou kapacitou lůžek i zdravotníků, abychom to bez větších problémů ustály?

Jsme nyní určitě v lepší situaci než na počátku epidemie i přes ta různá pochybení, která jsem jmenoval. Máme k dispozici více techniky pro zavedení plicních ventilací i mimotělních oběhů i dostatek lůžek v nemocnicích. Kolik máme v rezervě ochranných pomůcek, to zcela přesně nevím. Domnívám se, že určitě potřebují doplnit. Problém je však s připraveností laboratoří pro testování, a jak jsem už řekl, se spoluprací mezi nimi a hygienickými stanicemi. Největší chybou ale stále zůstává, že ještě nemáme vypracovaný řád či jednotný postup pro všechna zdravotnická zařízení, jak zvládnout současnou epidemii koronaviru. V takových pravidlech by bylo pak stanoveno, jakým způsobem si má každé pracoviště počínat, kdy a jaké diagnostické testy používat, kdyby nárůst nákazy vyžadoval karanténní opatření, a také jak vhodně informovat veřejnost.

Nyní, bez zmíněných pravidel, si každý krajský hejtman hledá sám nějaké řešení ve spolupráci s místní hygienickou stanicí, a to bývá někdy zdlouhavé a málo funkční. Moc nechápu, proč už taková „kuchařka“ nebyla zpracována, když přece máme tým renomovaných epidemiologů.  

Na začátku celosvětové pandemie koronaviru jsme si nevedli zrovna nejhůře, lépe na tom byli jen naši sousedé Slováci a balkánské státy. Nyní nás v počtu ubývajících případů předstihli i Rakušané a Němci. Co bychom měli dělat, ať se zase vrátíme mezi ty nejbezpečnější země a nikdo před námi nebude zavírat hranice, jako to například udělaly pobaltské státy i Kypr.  

Anketa

Je dobře, aby právo na obranu se zbraní v ruce bylo zahrnuto do Ústavy ČR?

96%
4%
hlasovalo: 15447 lidí
Je pravdou, že i přes všechny počáteční chyby jsme epidemii ze začátku zvládli celkem dobře. A abychom v tom úspěšně pokračovali a aby naši sousedé před námi nezavírali hranice, je nutné dát světu záruky, že případné větší problémy umíme hned adekvátně řešit. To znamená masivně testovat a rychle zavádět potřebné kroky. Nejsme na tom nejhůře ani z hlediska genetiky, kdy se začíná ve vědeckých kruzích tvrdit, že na lehčím průběhu onemocnění v našich zemích může mít vliv i náš genetický podklad.

Na sociálních sítích by si stovky lidí přály schopnějšího ministra zdravotnictví. Vytýkají mu už třetí selhání v době koronaviru. Jednak na vaši otázku v parlamentu, zda jsme dobře zásobeni ochrannými pomůckami na pandemii, odpověděl zavádějícími informacemi a připraveni jsme ve skutečnosti nebyli, pak otálel s vyhlášením nouzového stavu společně s premiérem a „italští lyžaři“ roznesli nákazu do celé republiky, a teď prý podcenil situaci na Karvinsku. Měl by tedy ministr zdravotnictví rezignovat? 

Na tuto otázku nejsem zcela kompetentní odpovídat. Ministr sice někdy rozhodoval chybně, ale všichni jsme viděli v televizním přenosu z tiskové konference, pod jakým tlakem premiéra vlastně pracuje. Já jsem se mohl dříve seznámit s některými jeho názory na chod zdravotnictví i s opatřeními k nynější pandemii a celkem jsem s nimi souhlasil. Pak je ale ministr najednou zásadně změnil. Rozhodovat o jeho odvolání může určitě jen premiér...

Podle většiny médií Parlament ČR, který o situaci na Karvinsku ve čtvrtek jednal, nezaujal žádná zvláštní stanoviska. Opozice tedy nic konkrétního nenavrhovala? Co se tedy bude na Karvinsku nyní dít? Zlepší se práce hygieniků a zdravotníků v tomto regionu?

K ničemu novému, zásadnímu jsme nedospěli, protože vláda měla ohledně situace na Karvinsku víceméně jasno a koalice má ve Sněmovně většinu. My z opozice jsme řadu věcí pojmenovali, které by se měly zlepšit. A jak to už delší dobu chodí, sice nám nedali hned za pravdu, ale nakonec ty naše návrhy do různých opatření zapracují. Například když jsme přišli s návrhem, jak postupovat při ochraně nejzranitelnější skupiny obyvatel – seniorů ve vysokém věku. V případě opatření ke koronakrizi to není vždy jen ryzí politika, ale všichni bychom se měli podřizovat základním medicínským pravidlům.       

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

autor: Jan Štěpán

reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Rakušane, půjdou sedět? Lhali! Rajchl objevil nové tresty a zákazy

7:40 Rakušane, půjdou sedět? Lhali! Rajchl objevil nové tresty a zákazy

Šibenice na akci hnutí Chcípl PES? „Z naší strany to bylo odsouzeno, a tím to pro mě hasne,“ říká Pa…