Hluk, nepořádek, obtěžování a kriminalita. Musí skončit podpora nepřizpůsobivých. Slušný pracující člověk musí být na 1. místě. Kandidát na hejtmana za SPD promlouvá

29.09.2020 13:14

ROZHOVOR „Musí skončit podpora nepřizpůsobivých spočívající ve vyplácení neadresných sociálních dávek. Podporujeme pracující rodiny s dětmi. Pracující rodiče s dětmi musí být zásadním způsobem daňově zvýhodněni a za svoji práci musí dostávat spravedlivou mzdu. Odmítáme pozitivní diskriminaci a zvýhodňování takzvaných diskriminovaných menšin. Slušný pracující občan je pro nás na 1. místě!“ říká kandidát na hejtmana Libereckého kraje Michal Švarc z hnutí SPD.

Hluk, nepořádek, obtěžování a kriminalita. Musí skončit podpora nepřizpůsobivých. Slušný pracující člověk musí být na 1. místě. Kandidát na hejtmana za SPD promlouvá
Foto: Vysílání XTV
Popisek: Michal Švarc, kandidát SPD v Libereckém kraji

Vy kandidujete jako lídr na hejtmana Libereckého kraje. Můžete se stručně představit, proč by vás měli lidé volit a jaké máte osobní předpoklady?
 
Je mi osmačtyřicet let, jsem ženatý otec třech dětí, rodilý Jablonečák, kde celý život žiji. Jsem místopředsedou Regionálního klubu SPD Libereckého kraje, zastupitel a zároveň zástupce ředitele Městské policie Jablonec nad Nisou. Na jablonecké radnici dále působím jako předseda Kontrolního výboru a člen Komise prevence kriminality, jsem zastupitel pověřený oddávat snoubence a nově jsem jmenován členem školské rady. Dále působím jako OSVČ v oblasti komerční bezpečnosti. Větší část svého profesního života jsem se pohyboval v bezpečnostních sborech a ozbrojených silách České republiky, kde jsem prošel všemi stupni velení a řízení včetně velení v zahraničních operacích. Zkušenosti, které jsem získal, chci využít ve své další práci pro občany našeho kraje. 
 
Co voličům nabízíte?
 
Naše priority pro nadcházející volby jsme shrnuli do 11. programových bodů
 1. Bezpečný kraj
 2. Podpora pracujícím rodinám, seniorům a zdravotně postiženým
 3. Dostupná a kvalitní zdravotní péče
 4. Doprava: Zlepšíme dopravní obslužnost a zajistíme více peněz do kvalitních oprav silnic II. a III. třídy
 5. Konec podpory nepřizpůsobivých
 6. Zrušení televizních poplatků
 7. Kvalitní školy
 8. Kultura a sport, podpora venkova, regionální produkce potravin a cestovního ruchu
 9. Konec korupce a zbytečné byrokracie
 10. Zadržování vody v krajině
 11. Podpora regionálního podnikání je jediný způsob, jak zabránit nezaměstnanosti
Na co se soustředíte vy?
 
Pro mě osobně je důležitá otázka bezpečnosti v kraji, které bych se chtěl věnovat. 
 

Anketa

Co podle Vás nejvíc pomáhá proti koronaviru?

25%
hlasovalo: 10197 lidí
 
Konkrétně?
 
Na straně kraje je nutné zvýšit a zintenzivnit podporu programům prevence kriminality, a to zejména v oblastech podpory vzniku nových bezdoplatkových zón. Pověřené obecní úřady, které vyhlašují na návrh dotčených obcí tzv. „oblasti se zvýšeným výskytem sociálně nežádoucích jevů“ musí cítit podporu ze strany kraje a to ve všech oblastech (legislativní, materiální i odborné).
 
Dalším úkolem souvisejícím s bezpečnostní je zajištění alokace vyšších finančních prostředků kraje určených na preventivní, ale i následná opatření spojená se zajištěním činnosti při vyhlašování jednotlivých krizových stavů. 
 
Na úrovni kraje v žádném případě nepřipustíme podporu migrace či islamizace! V případě snahy umístit u nás různá zařízení pro imigranty se postavíme jasně proti a umístnění imigrantů u nás nepřipustíme. Kraj musí deklarovat plnou podporu všech složek integrovaného záchranného systému včetně „ostatních složek IZS.“
 
Kraj má i zákonodárnou iniciativu, kdy může podávat své návrhy do Poslanecké sněmovny. Hodláte to nějak využívat?
 
Ano. Zastupitelstvo kraje musí ze své zákonodárné iniciativy aktivně vystupovat s návrhy podporujícími boj proti diktátu EU a odmítající imigraci či islamizaci. Jsou i další témata, kde je potřebné změnit legislativu a kde můžeme spolupracovat s našimi poslanci SPD ve sněmovně. To je například problematika takzvaných nepřizpůsobivých.
 
 
A jak chcete řešit problematiku takzvaných nepřizpůsobivých?
 
Musí skončit podpora nepřizpůsobivých spočívající ve vyplácení neadresných sociálních dávek. Podporujeme pracující rodiny s dětmi. Pracující rodiče s dětmi musí být zásadním způsobem daňově zvýhodněni a za svoji práci musí dostávat spravedlivou mzdu. Odmítáme pozitivní diskriminaci a zvýhodňování takzvaných diskriminovaných menšin. Slušný pracující občan je pro nás na 1. místě!
 
Není možné zneužívat dávky s cílem zajistit si pro sebe a své blízké pohodlný život bez nutnosti ráno vstát a jít pracovat. Odvedené daně by stát měl formou dávek přidělovat lidem, kteří se snaží, ale nejsou schopni si výdělkem z práce zajistit slušný život. Ne těm, kteří léta systém za vydatné pomoci některých neziskových organizací využívají pro svůj bezstarostný a bezpracný život. Samostatnou kapitolou je pak práce načerno v rodinách dlouhodobě závislých na dávkách z důvodu zadlužení. To je výsměch lidem, kteří do práce chodí a odvádí nemalé daně.
 

Anketa

Podporujete nový plán EU na povinnou relokaci migrantů?

2%
98%
hlasovalo: 36032 lidí
 
Jaké konkrétní problémy s nepřizpůsobivými a v jakých lokalitách ve vašem kraji máte?
 
Náš kraj při řešení problémů v soužití s nepřizpůsobivými zásadně nevybočuje z obdobných problémů, které jsou řešeny v rámci celé republiky. V souhrnu se nejčastěji jedná o narušování veřejného pořádku, občanského soužití či drobnou majetkovou kriminalitu. V letních měsících docházelo ke zvýšenému pobytu nepřizpůsobivých venku. To je doprovázeno negativními jevy jako je konzumace alkoholu na veřejných místech a s tím spojený nadměrný hluk a nepořádek, který obtěžuje okolí často i po dvaadvacáté hodině. 
 
V současné době je také zaznamenán zvýšený nárůst stížností na chování mládeže tzv. „nepřizpůsobivých“, což bylo způsobeno zastavením výuky na základních a středních školách v rámci opatření boje s koronavirem. V důsledku přerušení výuky došlo ve zvýšené míře ke koncentraci problémové mládeže na veřejných místech, parcích a dětských hřištích v průběhu celého dne. Chování těchto skupin vedlo k vytlačení ostatních uživatelů parků a hřišť, protože ti odmítali snášet neustále neurvalé a hrubé projevy, kdy při pokusech o napomenutí byli častováni hanlivými nadávkami. 
 

reklama

autor: Barbora Richterová

Ing. Vojtěch Munzar byl položen dotaz

odvody

Když si začínající podnikatel odloží platby pojištění, ale v podnikání se mu nedaří, tak je stejně bude muset uhradit, nebo ne? A kde je pak nějaká pomoc? Protože ony i minimální zálohy budou díky vaší vládě dost vysoké. Uvědomujete si to? Proč jste vlastně na navýšení přistoupili, hlavně teď když ...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

Pravda o Rohlik.cz a Vondrovi. Jandejsek řekl vše

9:45 Pravda o Rohlik.cz a Vondrovi. Jandejsek řekl vše

„Nálepkování protestujících jako proruských sil je už poslední pokus, jak dehonestovat lidi, kteří n…