Starce a nemocné nechat pomřít? Štěpán Kotrba o virové krizi: Dvě cesty na výběr. Tíživé čtení

20.04.2020 12:34

ANALÝZA Někteří epidemiologové se nechali zkorumpovat velkým byznysem a před lidskými životy upřednostňují hospodářství, myslí si analytik Štěpán Kotrba. ,,Budou mít, až krize přejde, mladší, zdravější populaci, méně zatížené zdravotnictví, pozdější odchod do důchodu, dlouhou průměrnou délku dožití. Vyšší výběr daní a méně vládních výdajů. Nebudou zatížení starci ani chronickými pacienty," interpretuje jejich rozhodnutí. V textu pro ParlamentníListy.cz předkládá Kotrba jiné, ,,čínské" řešení: Tvrdé dodržování epidemiologických opatření, automatické strhávání pokut z konta a vytvoření silného, soběstačného státu.

Starce a nemocné nechat pomřít? Štěpán Kotrba o virové krizi: Dvě cesty na výběr. Tíživé čtení
Foto: Archiv ZHKHK
Popisek: Trutnovská nemocnice se stala druhým odběrovým místem v kraji

„Věřím, že je záměrem Stvořitele, aby se Země doplnila; ale určitě jen zdravou, ctnostnou a šťastnou populací, ne nezdravou, začarovanou a bídnou.“

Anketa

Souhlasíte se zvýšením koncesionářského poplatku pro ČT?

2%
98%
hlasovalo: 28602 lidí

Robert Malthus, An Essay on Principle of Population. 1798

„Příroda je moudrá, pomůže si sama,“ tvrdil můj starý přítel, povoláním lékař. Nezastíral tím svou nechuť nebo neznalost, ale limitoval tím své úsilí, pokud by bylo neadekvátní výsledku nebo by výsledek nepřijatelně deformoval budoucí vývoj. Jako lékař nikdy neklasifikoval kroky přírody, zda jsou dobré, nebo špatné. Věděl, že všechno zlé je pro něco dobré. Věděl, že přirozenou součástí života je i nemoc i smrt, která život ukončuje. Vždy. Věděl, že základem imunity je soužití organismu s prostředím. Čistota je půl zdraví, ale špína celé. Léčení považoval za odpor vůči přirozenosti vývoje, jehož následků nejsme schopni dohlédnout a kterého se musí užívat jako šafránu. Žít zdravě podle něho bylo cestou k dokonalosti vztahu s přírodou, vzít si aspirin bylo jako popřít Boha, kdyby existoval.

Farmaceutické koncerny jdou kvůli jistotě zisku přesně opačným způsobem. Nechtějí vyléčit, ale jen léčit. Od jednoduchých a levných léků pro všechny, dostupných v minulosti (kyselina actylosalicylová) z kůry vrby bílé a jejich aplikace (v případě aspirinu jako širokospektrálního analgetika, antipyretika, antiflogistika a antitrombotika) se vrhly na obrovsky náročný chemický i biotechnologický výzkum, který zkoumá stavební kameny a mechanismy metabolických účinků a představuje špičkové léky, o kterých obvodní lékaři nevědí a které si může dovolit pouze někdo.

Tohle je biologická válka. Dá se říct: třetí světová. Kdo ji vyvolal, je v podstatě jedno, protože mění pozice všem. Konec a dobytí Berlína nejspíš nebude. A ukazuje o to víc pravdivost sentence filmu amerického „War games“ z dob studené války (1983) – jedinou možností, jak globální válku vyhrát, je ji nezačínat.

Anketa

Měla by vláda v létě otevřít hranice alespoň do některých zemí, pokud to půjde?

17%
83%
hlasovalo: 33960 lidí

Pokud se člověk nakazí koronavirem, získá proti tomuto viru imunitu, tvrdila nedávno tisková agentura DPA. Odvolávala se na vědce, kteří virus Sars-CoV-2 zkoumají. Britský vládní vědecký poradce sir Patrick John Thompson Vallance sice viry nezkoumá, ale působil jako prezident výzkumu a vývoje v nadnárodní farmaceutické společnosti GlaxoSmithKline a přesvědčil britského premiéra i členy vlády, že mají nechat Británii promořit k dosažení kolektivní imunity. Borisi Johnsonovi se to podařilo a skončil na JIP. V roce 2018 byl ještě Vallance jedním z devíti vědeckých poradců, kteří v dokumentu Nature požadovali „inkluzivní, přísné, transparentní a dostupné informace pro tvůrce politik“ a podporovali výzkumnou síť „založenou na důkazech“. Ale ono je dnes vše trochu jinak… Británie nezaložila svou politiku na důkazech, ale na přání. A má už při 66 milionech obyvatel 85 tisíc nakažených a deset tisíc mrtvých. Víc než měla miliardová Čína

Medicína založená na důkazech (Evidence-Based Medicine – EBM) je vrcholem „západního“ přístupu ke zdravotnictví. Je to „systematický přístup k léčbě, propojující nejlepší dostupné vědecké důkazy s klinickou zkušeností lékaře a s preferencemi a potřebami ošetřovaného pacienta“. To zní vznešeně a demokraticky. Ovšem preference pacienta mohou být naprosto jiné než preference společnosti: Má právo svobodně souložit geniální syfilitik markýz de Sade? Má právo se svobodně pohybovat bezpříznakový bacilonosič potenciálně smrtelné, neléčitelné, a přitom prudce nakažlivé choroby? Byla by to pustě teoretická otázka, kdyby na letošní Velikonoce z velkoměst nejely na venkov grilovat a kondičně sportovat desetitisíce takových bacilonosičů… z provincie Hubei uteklo na pět milionů lidí ještě předtím, než ho armáda stihla neprodyšně uzavřít. Ti nakažení se nezachránili, ale než je stihli pochytat, roznesli nákazu do mnoha okolních provincií.

U lidí, kteří prodělají nákazu, se v průběhu nemoci vyvine imunitní reakce – teplota, kašel atd. … a protilátky IgM i IgG. Podle toho se testováním nemoc pozná. Po odeznění příznaků mají uzdravení v krvi pouze protilátku IgG. Plazmou z krve vyléčených v Číně zmírňovali příznaky těžkých akutních případů. Životnost IgG je podle dosavadních znalostí týmu Chen Donga a dalších z Ústavu imunologie, Lékařské fakulty pekingské Univerzity Čching-chua; okolo dvou týdnů (doi. org/10.1101/2020.03.17.20036640). Přitom u některých patogenů, jako je například varicella – „herpes-zoster virus“ (který způsobuje neštovice, pásový opar a encefalitidu), poskytuje infekce téměř univerzální, dlouhodobou rezistenci.

Anketa

Chcete, aby byl Andrej Babiš předsedou vlády i po volbách v roce 2021?

85%
15%
hlasovalo: 34290 lidí

Vědci ze šanghajské univerzity Fu-tan pod vedením Chuang Ťing-che dokonce zjistili, že krev některých pacientů, kteří se zotavili z nemoci COVID-19, vykazuje velmi malou koncentraci protilátek proti koronaviru, které by na zneškodnění infekce nestačila. U některých vyléčených pacientů dokonce nebyly protilátky zjištěny vůbec. To je ovšem tragické pro tvorbu vakcíny: pokud virus u pacienta nedokáže tvorbu protilátek vyvolat, nedokáže to ani jeho slabší varianta obsažená ve vakcíně. Pokud protilátky nejsou trvalé, je reálné očekávat opětovnou nákazu, a možná i s drastičtějším průběhem nemoci.

Friedemann Weber z Institutu virologie na univerzitě v Gießenu a Melanie Brinkmannová z Helmholtzova centra pro výzkum infekce v Braunschweigu ale předpokládají, že imunita vzniklá proděláním koronaviru by u lidí mohla přetrvat. Alespoň jeden až dva roky. Jejich domněnka je založena pouze na zkušenostech s jinými viry. Zdálky viděno, vypadá spíše jako nepotvrzená hypotéza, která někomu přišla politicky vhod.

Proto SRN a některé další země západní Evropy přecházely dosud existenci pandemie laxně a slovo karanténa se jim zdálo příliš drastické a dnes už nemohou nic dělat. Odtud přichází přesvědčení hygieniků o „herd“ imunitě a „promoření“ celé populace. Tohle ale není obyčejná chřipka…

Všichni se děsí faktu, že karanténa bude trvat rok dva nebo také deset let, pokud nebudeme souhlasit s „promořením“ chorobou. Všichni se ale děsí i faktu, že imunita nepřijde a vakcínu budeme hledat stejně dlouho jako lék na HIV. Všichni se děsí faktu, že ekonomika po koronaviru nebude už tou ekonomikou před. Ve Španělsku ale bylo dodnes 168 941 nemocných, 22 170 mrtvých, jen za jeden den přes tisícovku mrtvých s koeficientem 367 nakažených na milion občanů…. statistické propočty uvádějí, že k dosažení kolektivní imunity musí nákazu prodělat asi 60 až 70 procent populace. Což je ovšem obrovské množství mrtvol… vynásobíme-li to koeficientem smrtnosti a počtem obyvatel Španělska (49 milionů) či celé Evropy (742 milionů) … převážně seniorů a imunitně oslabených – kardiaků, lidí s vysokým tlakem, lidí po operacích a těžkých chorobách, s oslabeným organismem apod. Všech, jejichž léčením a vyléčením se doposud západní zdravotnictví pyšnilo. Možnost nákazy je sice zvýšená mezi 30. a 70. rokem věku, ale závažnost onemocnění s věkem roste. Podíl úmrtí je nejvyšší ve věkových kategoriích nad 70 let (8 %) a nad 80 let (14 %). To je statistika. Ale vše ostatní jsou pouze hypotézy, experimentálně na viru Sars-CoV-2 nepotvrzené.

A tak se hraje ruská ruleta mezi ekonomickými dopady na celý svět a podnikatele v malém Česku zvláště, kolektivně vynutitelným násilím vůči přestupcům pravidel karantény, které bude mít politické dopady, nebo dokonce na rezignaci na demokracii a ustavení mimořádného stavu, které známe pouze z postkatastrofických filmů a zombie hororů. To jsou hypotetické důsledky možná špatného rozhodnutí, které by znamenalo nezvládnutí nárůstu nemocných, celkový kolaps zdravotnictví a zhroucení státu.

Anketa

Obstál prezident Zeman v koronavirové krizi?

87%
13%
hlasovalo: 16657 lidí

Ukázalo se, že téměř stovka uzdravených Jihokorejců má znovu pozitivní testy a část pacientů přeživších COVID-19 má poškození mozku. Lékař, který varoval premiéra Británie před nebezpečím koronaviru, zemřel. A epidemie se doteď rozšířila do 211 zemí a regionů po celém světě, s diagnostikovaným celkem 2 181 508 případů, 712 případů na výletní lodi „Diamond Princess“ a s kumulativním počtem úmrtí 147 337 případů.

Všeobecná deklarace lidských práv z roku 1948 tvrdí v článku 25: „Každý má právo na takovou životní úroveň, která by byla s to zajistit jeho zdraví a blahobyt i zdraví a blahobyt jeho rodiny, počítajíc v to zejména výživu, šatstvo, byt a lékařskou péči, jakož i nezbytná sociální opatření; má právo na zabezpečení v nezaměstnanosti, v nemoci, při nezpůsobilosti k práci, při ovdovění, ve stáří nebo v ostatních případech ztráty výdělečných možností, nastalé v důsledku okolností nezávislých na jeho vůli.“ Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech z roku 1966 v článku 11 deklaruje: „právo každého jednotlivce na přiměřenou životní úroveň pro něj a jeho rodinu, zahrnujíce v to dostatečnou výživu, šatstvo, byt, a na neustálé zlepšování životních podmínek“ a uznává „základní právo každého na osvobození od hladu“.

USA jsou velmoc. Nebo spíše chtějí být, nazývají se tak a dokonce chtěly, aby jejich bylo celé toto století. Americké století. Systém podpory v nezaměstnanosti poskytovaný Ministerstvem práce USA v New Yorku se kvůli rekordnímu nárůstu počtu lidí, kteří žádají o dávky v nezaměstnanosti, zhroutil. Kvůli epidemii koronaviru. Podle odhadů se úroveň nezaměstnanosti v USA v důsledku pandemie může vyšplhat až na čísla známá z velké hospodářské krize třicátých let minulého století a překročit 32 procent. Americké století. Ještě před vypuknutím virové krize přitom byla míra nezaměstnanosti v USA nejnižší za deset let – 3,5 procenta. Potravinové banky v USA hlásí až 800procentní nárůst Američanů žádajících o jídlo zdarma. Loni bylo v USA z potravinových bank rozděleno celkem 4,3 miliardy jídel. Až 50 milionů Američanů zápasí s nedostatkem potravin. V USA je doteď 679 611 potvrzených diagnóz koronaviru. Jen na jaderné letadlové lodi USS Theodore Roosevelt je pozitivních 550 členů posádky. Kapitána suspendovali, protože to řekl tisku, aby své námořníky zachránil. A trend je stoupající. Populace Afroameričanů je koronavirem ohroženější než „bílí“. Americké století. Obdobná, i když ne tak drastická sociální situace je i v ostatních státech „západní“ Evropy.

Čína je na tom po třech měsících jinak. Z nemocnic v čínské provincii Hubei, kde současná pandemie začala, bylo vyléčeno a propuštěno už celkem 64 264 pacientů. V nemocnicích je stále léčeno 320 pacientů, z toho 51 závažných. Nově bylo přidáno 17 případů asymptomatických infekcí, 19 případů bylo propuštěno z izolace a 673 případů asymptomatických infekcí je stále pod lékařským dohledem. Mrtvých je zde doteď 3 219.

Anketa

Tomio Okamura volá po referendu o vystoupení z EU. Jak byste v tomto referendu hlasovali?

hlasovalo: 28378 lidí

Čína měla od 3. ledna doteď oficiálně přiznaných celkem 82 692 pozitivních. A 5 900 mrtvých – šest procent z nakažených. Nových případů má, převážně v severní provincii 351, ilegálních navrátilců z Ruska. Vypsali na ně odměnu a teď je honí.

Ve vědecké komunitě (a nyní i v Pentagonu) je obecně akceptována jedna věc: virus nebyl vytvořen v laboratoři, ale přirozeně se vyvinul v hostitelském zvířeti. Nemá smysl prozatím polemizovat, jestli je to fakt, nebo krycí historka v diplomatickém souboji mezi Čínou a USA. Nemáme primární data a neumíme je správně interpretovat. Spekulovat může Tom Clancy. Dnes je po celém světě nejméně osm kmenů koronaviru, tvrdí Charles Chiu, profesor medicíny a infekčních chorob na University of California v San Francisco School of Medicine.

Xiaolu Tang na Pekingské univerzitě identifikoval dva typy virů – „agresivnější“ typ „L“ a starší „S“. (DOI: 10.1093 / nsr / nwaa036)

Dr. Peter Forster z University of Cambridge a další rekonstruovali rané „evoluční cesty“ viru Sars-CoV-2. Odhalili tři odlišné „varianty“ COVID-19, které označují „A“, „B“ a „C“.

Původní typ „A“, který napadl lidi jako první a který je nejbližší tomu netopýřímu, ačkoli se ve Wu-chanu objevil, nebyl ve Wu-chanu převládající. Běžnější byl ve Spojených státech a Austrálii. Forster říká, že nejnovější práce naznačují, že k první infekci a šíření mezi lidmi došlo mezi polovinou září a začátkem prosince. Koronavirus „A“z 96,2 % shodný s netopýřím koronavirem, který popsal tým Shi Zhengli z Wuhan Virus Institute v Číně (virus BatCovRaTG13 v databázi iniciativy Global Shared Influenza Data Initiative – GISAID), infikoval pět lidí z Wu-chanu, byl také nalezen ve čtyřech případech Guangdongu. Mutované verze „A“ byly pozorovány u Američanů, kteří žili ve Wu-chanu, a velké množství virů typu „A“ bylo nalezeno u pacientů z USA a Austrálie.

Wu-chanský hlavní typ viru, „B“, byl převládající u pacientů z celé východní Asie. Varianta však necestovala daleko za region bez dalších mutací – což naznačuje „zakladatelskou událost“ ve Wu-chanu nebo „odpor“ proti tomuto typu COVID-19 mimo východní Asii.

Varianta „C“ je hlavní evropský typ, který se vyskytuje u časných pacientů z Francie, Itálie, Švédska a Anglie. Je  přitom dcerou varianty „B“ a vnučkou varianty „A“. Ve vzorku studie z čínské pevniny chybí, ale je vidět v Singapuru, Hongkongu a Jižní Koreji. Analýza také naznačuje, že časná italská infekce byla spojena se „singapurským klastrem“ – vyskytovala se v Singapuru, Hongkongu a Tchaj-wanu. Znamená to, že tento virus už z Číny nepochází … (DOI:10.1073/pnas.2004999117)

Další varianty přibývají, protože virus mutuje každých 15 dnů (open source projekt sledování evoluce patogenu v reálném čase Nextstrain. org, Sidney M. Bell, Trevor Bedford, et al. Fred Hutchinson Cancer Research Center, Seattle). Dnes už to píší v západním mainstreamu, a tak se o tom může mluvit, před několika dny to bylo ještě fake news.

Máme už tedy „svůj“, evropský virus, i když Světová zdravotnická organizace trvá na tom, že „neexistuje důkaz, že se virus mění“. Nejen proto těm politickým kariéristům Donald Trump zaškrtil financování. Dvanáct miliard dolarů se dá použít pro vlastní výzkum, který alespoň nelže. Evropský virus teď migruje na východ, s vyhoštěnými a osiřelými gastarbeitery na Ukrajinu a s manželkami novych Rossijcev ze západního exilu do Moskvy. My ale máme dokonce už i svůj český virus. Rekombinovali jsme si ho na příměstských loukách a po vesnických nálevnách, kde půl milionu Pražáků ventilovalo svůj stress z nošení roušek během Velikonoc. Využili zákeřný newspeak epidemiologů, kteří namísto „promořit“ zvolali „sportem ku zdraví“. Výsledek je tentýž, ale líp to zní.

Z těch, kteří uvěřili liberalizaci, se kondičním během určitě někteří nakazili.

Štěpán Kotrba

Co nás naučila čínská zkušenost?

Že princip evolučního přežití preferuje nekonfliktní, symbiotická řešení. Naštěstí. Ani v minulých ohniscích jiných nemocí, jako jsou SARS nebo ebola, vědci nenašli důkazy, že konkrétní virus mutoval, aby se stal smrtelnějším. Představme si, že původně netopýří vir Sars-CoV-2 náhodně zmutoval, takže se mohl přenést ze zvířat na člověka, a nyní jsou jeho mutace na člověku ohrožením jeho pro nás smrtícícho charakteru. Je možné, že se i on naučí mutacemi přizpůsobit svým lidským hostitelům a být jen dalším typem nevinné chřipky. Čínská zkušenost nás naučila ovšem něco i o nás.

Dáváme nemoci nálepku, aniž opravdu víme, zda ji má mít. My stále pacienta nula neznáme, pacientem 1, 2 a 3 v Moskvě byli z Itálie se navrátivší moskovité. Syn a jeho staří rodiče.

Věříme v lékaři předpovídanou imunitu se stejnou vírou jako katolíci v partenogenezi Panny Marie, a přitom nevíme vůbec nic. Ne, nebudeme imunní. Ne, nepřestaneme nosit roušky. Ani v létě, ani na podzim. Ne, ani v zimě. Možná už nikdy, budeme li chtít přežít. Smiřme se s tím kusem látky stejně jako s dvoudílnými plavkami na oblých ženských křivkách.

Třetí základní zkušeností je vynucení odpovědi na otázku, jestli zdraví a život nadřadíme ekonomickému prospěchu. Čína to udělala, USA ne. Vyspělejší země bývalého socialistického tábora včetně Česka to udělaly, Lukašenkovo zchudlé Bělorusko, občanskou válkou decimovaná Ukrajina a země Balkánu ne. Rusko velmi neochotně, pozdě a omezeně, bude ho to bolet a bude mobilizovat armádu. V zemích, které na počátku upřednostnily zdraví a životy, přijaly strategii omezení nebo úplného přerušení osobní dopravy, sociální izolace v místě pobytu a obětování kapitalistické ekonomiky, protože doprava do práce a pobyt v práci v masovém měřítku je nepřijatelným rizikem. V provozu zůstala pouze kritická infrastruktura a nákladní doprava, pro kterou platí náklady na filtry, respirátory, masky a čisté obleky stát.

Čína přijala po zalarmování pandemického systému drakonická opatření v rozsahu, který by byl i ve dvacátém století nemyslitelný. Mobilizovala centrální správu státu i armádu, tvrdě omezila svobodu slova, aby předešla zmatené kakofonii hysterie, propagandy a dezinformací bláznů, miliardě lidí omezila svobodu pohybu, čtvrt miliardě lidí uzavřela pracovní příležitosti. V centru epidemie zakázala prakticky vše. Přijala opatření, jako by šlo o válku. Neprodyšně uzavřela komunikace uvnitř epicentra i veškeré přístupové cesty. Dokonce někde zavřela lidi v jejich domech, nechala je střežit vojáky a uložila naprostý zákaz vycházení. Několik měsíců jim vojáci vozili potraviny před vchody. Ven směly pouze mrtvoly. Všechny během několika dní začala elektronicky monitorovat. Na všech křižovatkách se objevily termální skenery. Podezřelé s horečkou a nakažené Čína naprosto striktně izolovala. Mobilizovala ekonomické rezervy a dokázala během několika dní postavit šestnáct kontejnerových, přístrojově plně vybavených „koronavirových“ nemocnic, každou pro tisíc či patnáct set pacientů. Jen to množství speciálně upravených kontejnerů, které někde ležely složené ve skladu, je úctyhodné. Tisíce lůžek, tisíce monitorů, tisíce kyslíkových souprav, stovky rentgenů a CT aparatur. Země dokázala přikázat okamžitou změnu výroby a otevření skladišť řadě podniků. Jen tak bylo možné z počátečního nedostatku vytvořit okamžitě exportní artikl, začít vyrábět automatické linky na výrobu roušek a do týdne vyrábět roušky v miliardách kusů denně a ventilátory či kyslíkové přístroje ve desetitisících denně, aby je mohla exportovat do celého světa. Jsem to my, kteří Číně přemrštěnými cenami i přemrštěnými provizemi saturujeme počáteční ekonomické ztráty… z hlediska efektivity a řízení to byla brilantní case study. Z hlediska vojenské strategie už nyní víme, kdo zvítězil v první světové válce 21. století. USA to nebyly.

Social scoring, který je součástí monitorování teploty, chování a totožnosti všech na ulicích či letadly, vlaky či autobusy přepravovaných v Číně, aby bylo možné izolovat nakažené a dohledat sociální mapy nákazy, je tak jako tak budoucností chování států vůči občanům v otázkách přednostních přístupů ke službám a omezeným zdrojům. Je a zůstane jedinou šancí na izolaci epidemie. Ať se to místním aktivistům líbí, nebo ne. Vrací se heslo „Kdo nepracuje, ať nejí“. Kdo společnosti neslouží anebo jí dokonce škodí, ať od ní nic nechce. A kdo neumí poslechnout karanténní opatření sám, bude k tomu donucen společností schváleným násilím. Včetně těch, kteří dnes na českých periferiích lemtají pivo u nějakého stánku či pořádají rave parties. Legitimitu tomu dodává v trestním zákoně existující trestnost činu „šíření nakažlivé choroby“. Jen za pár let na místo houkačky policajtů přiletí na místo policejní dron.

Levičáci všech zemí se nespojí, protože nemají řešení. Komunismus nepřijde. Ani revoluce. Řešením není ani spoluvlastnictví, sdílení, družstevní či jinak kolektivistický socialismus. Archetypálně jsme připraveni preferovat nejbližší rodinu, několik přátel a obec. Nic víc. Důslednost dodržování hygieny v přízemí a mrtví v paneláku nás nebudou zajímat do chvíle štěnic lezoucích po zdech a karantény pro celý dům. Naučíme se častěji zvát ke konfliktům policii. Je tu od toho. Má tu být od toho. Čím méně je nám nyní vidět do obličeje, tím lépe skryjeme slzy a starat se budeme pouze o sebe a své bližní. Ti, co ne, jsou blíže hřbitovu.

Budeme preferovat po všech stránkách silný, ale naprosto oddaně sloužící stát. Funkční zdravotnictví a sociální systém. Vznikne aliancí, uzavřenou tiše mezi některými podnikateli a státem. Říkejme tomu prozatím pracovně korporativní socialismus. S hranicemi obehnanými za pár let ostnatým drátem. S volným trhem bez přívlastků to nebude mít společného zhola nic. Nicméně se nám v tom bude žít příjemně, bezpečně. Výroba SAVA konkurenci nepotřebuje a bankroty nesnáší, spokojí se s nákladově orientovanou cenu a přiměřeným ziskem. Jardovi Tvrdíkovi i Janu Hamáčkovi poděkujeme za lékaře, sestry, hasiče i policajty i stranického kolegu Pavla Švagra. Zachránili brilantní operací za pět minut dvanáct státní hmotné rezervy. Reagovali rychle a se znalostí věci.

Budoucnost patří chytrým karanténám, automatické identifikaci nevinných i hříšníků a bezhotovostnímu strhávání pokut z konta. Je to jen dvacet let, co jsme se smířili se skrytou triangulací polohy mobilního telefonu, uchováváním záznamů o všech aktivitách mobilní komunikace a hlasovým profilováním v celulární síti. Dnes máme celé spektrum svých kontaktů v adresáři telefonu, frekvence volání a délky hovorů v paměti ústředny, a číslo mobilního telefonu propojené s fakturou na jméno a rodné číslo, přístupné tajné službě. Čísla vědí i na berňáku i na policii. Hacknout operační systém telefonu je pro profesionála legrace. Občanská anonymita už je dávno mýtus. Zvykejme si. Budoucnost patří sociální síti – chcete-li, včelímu úlu. Staneme se součástí roje a jím budeme kontrolováni a moderováni ve svém chování.

Nikdo přesně a se zárukou neví, do jaké míry si na koronavirus lidé dokážou vybudovat imunitu, i když tu nemoc prodělají bez následků. To je ta klíčová neznámá, která v tuto chvíli umožňuje „liberální“ odbornou argumentaci „promořením“ populace virem na základě zkušeností s dosud rozšířenými viry. Odpovědnost těch epidemiologů, kteří svým politikům doporučili připustit počáteční rezignaci na drastická opatření se slovy o „chřipečce“, je obrovská. Ignorovali polemické argumenty bez argumentů. Nikdo totiž neví, zda například kombinace slunečního světla, teploty a sucha raného léta vir „neuspí“ nebo z valné většiny neusmrtí. Nebo zda ho mutace nezmění k lepšímu. Neví ale ani, zda imunita bude trvalá. Kdyby takto reagoval nejslavnější český imunolog profesor Karel Raška, který tvořil scénář celosvětové eradikace varioly major (pravých, černých neštovic), tak by ještě dnes umírali lidé. Trvalo to totiž celých jedenáct let, než mohla WHO oznámit dosažení totálního vymýcení viru v přírodě. A jen upozorňuji, že po odeznění účinků soustředěného celosvětového programu očkování a jeho postupného ukončení v osmdesátých letech nemá nová generace už opět proti neštovicím imunitu…

„Liberální“ epidemiologové podle mého názoru vyměnili profesi za koryto. Podlehli. Zachovali se jako politici. Zvolili krátkodobé ekonomické argumenty před dlouhodobými zdravotními, epidemiologickými a hygienickými. Upřednostnili zisk podnikatelů a růst HDP před zdravím svých bližních. Malthusiánsky vzato, v dlouhodobém horizontu mohou ale zvítězit. Šli cestou nejmenšího odporu a úsilí. Vsadili na zdravé a obětovali slabé. Stejně, jako se kdysi dávno chovali v koloniích k nemocným s leprou – neprodyšně izolovali a nechali vymřít. Nešijí improvizované textilní roušky pro bližní jako čeští romantici. Vzali si pár posledních masek a filtrů FFP-3 a čekali. Budou mít, až krize přejde, mladší, zdravější populaci, méně zatížené zdravotnictví, pozdější odchod do důchodu, dlouhou průměrnou délku dožití. Vyšší výběr daní a méně vládních výdajů. Nebudou zatížení starci ani chronickými pacienty.

Jejich zdravotní systém i psychika zdravotníků teď ale projde ohněm. Nebudou kapacitně schopni léčit všechny. Nebudou ani zvládat spalovat mrtvé. Lékaři si budou muset vybrat. Sofiina volba. Léčit bohatého, který si lepší péči připlatil a díky němuž bude mít lékař zítra večeři, nebo chudého, který nebyl schopen platit pojištění, ale péči potřebuje? Léčit mladého, u něhož je pravděpodobnost přežití, ale i prospěšnost společnosti vyšší, nebo starého, který celý život poctivě pracoval a platil zdravotní pojištění, ale stejně za čas, byť třeba o něco málo delší, zemře? Dnes a denně rozhodovat. Nepochybuji, že zdravotní pojišťovny v těchto zemích budou upřednostňovat ekonomickou kalkulaci – mládí a šanci se nejen uzdravit, ale dlouhodobě krmit pokladnu pojišťovny i státu… Británie, kde onemocněl i premiér, nechala před nemocnice postavit chladírenské návěsy jako provizorní márnice a lékaři v Itálii či Španělsku už nyní rozhodují, koho léčit na jednotce intenzivní péče a koho už ne. Velká švédská nemocnice Karolinska University Hospital už na jednotky intenzivní péče nebere pacienty nad 80 let. Oficiálně ale nemocnice takovou informaci nepotvrdila. Vydala ale prohlášení, kde jen uvedla, že „priorita je vždy založena na vyhlídce, jak se pacient vypořádá s intenzivní péčí a vyléčí. Jestliže naděje u pacienta není vysoká, intenzivní péče není použita.“

Pokud připustím, že čínské údaje jsou řádově správné (a ani Rusko, ani odborná epidemiologická pracoviště USA či WHO je nezpochybňují), tak Trumpova Amerika je nyní opravdu první. V počtu nakažených na milion občanů, v počtu hospitalizovaných a bude první i v počtu mrtvých. Absolutně i mrtvých na milion obyvatel.

Vzhledem k obrovským částkám věnovaným v průběhu studené války na obranu je s podivem, že USA ignorují vojenské zásady obrany pro globální nukleární i bakteriologickou válku. Nerozumí pojmu odmořování, očista, karanténa, hygiena? Copak se to na vojenských katedrách neučili? Jak by pro ně dopadla bakteriologická válka, kdyby k ní doopravdy došlo? Nerespektování principů předběžné opatrnosti a nutnosti ohraničení ohniska a sociální izolace jako základního prostředku obrany vede podle učebnic ke stovkám tisíc nakažených a statisícům mrtvých. Prozatím. Do konce první vlny epidemie povede možná k milionu mrtvých.

Co se stane, když se v létě zjistí, že virus nezmizel a promořenost země s přeplněnými nemocnicemi i márnicemi nevytvořila „herd imunity“? Politické důsledky ze ztráty důvěry ve stát a vládu v tuto chvíli pomiňme… ale taková promořená země bude muset být sousedy bez ohledu na přátelské vztahy totálně izolována a její hranice budou muset být vojskem okolních zemí střeženy s ostře nabitými zbraněmi.

Schengenský prostor? Zapomeňte na něj. Evropská unie? K smíchu. Pouze armáda svéprávného a plně funkčního státu uhájí hranice před narušiteli. Vzestup autoritativních, i když populistických prvků vlády je očekávatelný. A budeme za ně vděční, protože přinesou jakés takés bezpečí. Sice kasárenské, ale budeme doufat, že přežijeme.

Pokud promořením projde například Německo a kolektivní imunity tam nebude dosaženo, tak Česko bude muset hermeticky uzavřít lesní hranici od Podyjí přes Šumavu a Český les po České Švýcarsko a Krkonoše znovuobnovenou pohraniční stráží. A posléze i ostnatým drátem, minovými poli a pěchotními radary. Jako kdyby tam byl mor. Rakušany a Němce s jejich propuštěnými vězni a naturalizovanými migranty v Česku dlouho nebudeme chtít vidět. Ve státních hmotných rezervách nebudeme hledat roušky či bezkontaktní teploměry, ale zásobu protipěchotních min a kulometných nábojů. To je scénář domobranný, „národovecký“.

Zítra, v příštím díle si definujeme scénář otevřeně depopulační, který čerpá z klíčové eseje Thomase Roberta Malthuse, aniž ho cituje a můžeme jej nazvat liberálně progressivistickým. Nebo ekologickým.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

autor: Štěpán Kotrba

reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Jed. Babiš vyletěl nad Fialou a poslal informace

12:51 Jed. Babiš vyletěl nad Fialou a poslal informace

Koalice SPOLU zahájila „horkou“ fázi předvolební kampaně projevem lídra Petra Fialy. Ten nenechal na…