Neskutečná arogance. Posledních osm let partajní politici Prahu doslova devastují. V přecpaném metru se Pražané cítí jako dobytek! Lídr hnutí Starostové pro Prahu mluví o tom, co pálí Pražany

15.09.2018 12:58

ROZHOVOR „Mimopražští politici přijedou do Prahy, díky politickým dohodám uvnitř svých partají se stanou primátory nebo radními, dva až tři roky Prahu řídí nebo spíše devastují, a pak ji opustí a vrátí se zpět na Moravu nebo Slovensko nebo do Bruselu…Troufám si říct, že arogancí a přehlížením základních funkcí a úkolů města celostátní politické strany způsobily, že Praha přestává být schopná zajistit to, co pro Pražany zajišťovat musí, tedy sociální péči, bydlení včetně služeb, dopravu, zdravotní péči, vzdělávání a ochranu veřejného pořádku. Tento trend musíme ihned zastavit,“ říká lídr kandidátky Starostové pro Prahu Karel Fischer.

Neskutečná arogance. Posledních osm let partajní politici Prahu doslova devastují. V přecpaném metru se Pražané cítí jako dobytek! Lídr hnutí Starostové pro Prahu mluví o tom, co pálí Pražany
Foto: Archiv KF
Popisek: Karel Fischer

Anketa

Měl by Andrej Babiš oficiálně vystoupit proti pokračování sankčního řízení EU vůči Maďarsku?

98%
2%
hlasovalo: 21230 lidí

Proč kandidujete do zastupitelstva hlavního města?

Praha je stále řízena lidmi z  celostátních politických stran, které nemají zájmy hlavního města na prvním místě. A bohužel, je to na stavu Prahy vidět. Posledních osm let bylo doslova tragických! To chceme změnit. Praha musí žít odspoda, od potřeb obyčejných Pražanů. Usilujeme o to, aby se o co nejvíce oblastí každodenního chodu města staraly městské části v čele se starosty.

V čem je podle vás vaše výhoda oproti ostatním?

Starostové pro Prahu znají své město, které je pro ně vším, na rozdíl od politiků celostátních stran. Cílem Starostů pro Prahu je dostat do vedení Prahy lidi z pražských městských částí a tradičních komunit, kteří již v minulosti odvedli velmi dobrou práci pro své voliče, pro Pražany, a jsou zárukou zkušenosti a profesionality. Prahu už nesmí dále ovládat sekretariáty celostátních stran. Oproti stranám, které kandidují, nabízíme voličům ale ještě jednu důležitou věc.

Ano? Jakou?

My jsme jedinou skutečnou alternativou k tomu, co se tady poslední dvě volební období dělo. Jediní, kdo to chce a může doopravdy změnit.

Počkejte, jak to jedinou skutečnou alternativou?

Nechte mě to prosím doříct. Přece jste si všiml, že se už v tisku předáci ODS a ANO vyjádřili, že nevylučují společnou vládu na magistrátu. Některá média, jako například iDnes.cz, už psala, že to je takřka hotová věc. TOP 09 by nemohla zůstat pozadu, tak ani Jiří Pospíšil nevyloučil společné vládnutí s ANO.

Tak se na to podívejte, na celostátní úrovni hrají divadlo, Kalousek s Babišem na sebe řvou, ODS označuje ANO za ohrožení demokracie a varuje před návratem komunismu, ale když jde o koryta, tak se velice rychle dohodnou. Takže je pak lhostejné, zda lidé volí ANO, ODS nebo TOP 09, protože oni to spolu upečou a názor voliče je jim ukradený. Proto my jsme jedinou opravdovou alternativou. My žádné dohody o korytech uzavřené nemáme.

Co lze podle vás říci k práci magistrátu?

Starostové pro Prahu dlouhodobě kritizují nekoncepční rozhodování v Praze, kdy chybí odvaha činit zásadní rozhodnutí spojená s fungováním a rozvojem města, respektive jakákoli rozhodnutí. Tato neschopnost na druhé straně vede k nárůstu aktivistických hnutí, což je další nesystémový krok do pekel. Prahu je potřeba vymanit z této pasti a intenzivně a odpovědně se věnovat její správě a rozvoji.  A to mohou dělat opět jen Pražané. Mimopražští politici přijedou do Prahy, díky politickým dohodám uvnitř svých partají se stanou primátory nebo radními, dva až tři roky Prahu řídí nebo spíše devastují, a pak ji opustí a vrátí se zpět na Moravu nebo na Slovensko nebo do Bruselu.

Vy jste si na ty celostátní strany nějak zasedli…

Ne, nezasedli, ale vidíme realitu. (smích) A kam to dovedly celostátní partaje, to vidí i občané. Celostátní politické strany Prahu totiž v podstatě ničí nejen tím, že generují ve svých útrobách kandidáty na pražské primátory a radní bez ohledu na to, zda jsou z Prahy nebo v ní žijí nebo život a pravidla v ní alespoň znají, ale hlavně tím, že ji řídí jako jedno ze svých ministerstev, tedy pohybují se v jejím rozpočtu jako v dobytém území. Ale na rozdíl od ministerstev neumí krátkodobě a ani střednědobě s městem, které neznají, hospodařit. O dlouhodobých přesgeneračních vizích rozvoje Prahy a její metropolitní aglomerace ani nemluvě. Jedním slovem, tragédie pro město. Když to zjednoduším, tak celostátní strany by vůbec neměly řídit obce a města.

Troufám si říct, že arogancí a přehlížením základních funkcí a úkolů města celostátní politické strany způsobily, že Praha přestává být schopná zajistit to, co pro Pražany zajišťovat musí, tedy sociální péči, bydlení včetně služeb, dopravu, zdravotní péči, vzdělávání a ochranu veřejného pořádku. A rozhodně to není tím, že by na to naše město nemělo peníze. Tento trend musíme ihned zastavit!

V čem teď není Praha schopna zajistit občanům uvedené služby? Můžete být konkrétnější?

Jasně. Prvořadým úkolem města jako komunity lidí je zajistit péči o seniory, tedy o ty, kteří se zasloužili svým životem o rozvoj a udržení života ve městě. Myslíte si, že dnes se o ně naše město dokáže postarat?

To já nevím…

Nedokáže! Není dost městských pečovatelských terénních služeb, takže senioři nemohou zůstávat bez obav bydlet ve svých domovech, není ani dost míst v městských domovech seniorů, to ví každý z nás, kdo se stará o své rodiče.

Další příklady?

Příklad z oblasti dopravy snad asi nemusím dávat, těch slibů kolik jsme jen slyšeli, a nic. To, že je problém v zastavení budování pražského a dokonce už i městského okruhu, to říká už každý, ale že už několik volebních období stojí budování parkovišť na okrajích Prahy, na příjezdových dálničních komunikacích, že není vybudováno a dokonce ani plánováno vybudování ani jednoho moderního přestupního uzlu příměstská železnice – městská hromadná doprava – metro – osobní automobilová doprava, o tom už se tak moc nemluví. Stačí sednout do auta. Totálně zacpaná Praha. Rekonstrukci silnic a tramvajových tratí by snad lépe naplánovali i chovanci ústavů pro choromyslné.

V přecpaném ranním metru se řada Pražanů musí cítit jako dobytek! Bohužel. A trasa metra D, o jejíž nutnosti se mluví desetiletí, není ani projektována. Bohužel. Praha potřebuje svou okolní metropolitní aglomeraci. Slyšel jste někdy diskusi o jejím rozvoji? Výsledek je ten, že se dnes každé ráno nemůže do Prahy dostat přibližně 180 až 200 tisíc Pražanů žijících v prstenci okolo Prahy, nebo jeho obyvatel, kteří v našem městě pracují, aby mohlo své funkce plnit a poskytovat Pražanům služby.

A víte, že Praha jako jediné krajské město či větší město v republice nemá svou vlastní nemocnici, aby mohlo zajistit podle zákona péči o zdraví Pražanů?

To po pravdě nevím, ale v Praze přece nemocnice jsou…

V Praze je sice dost nemocničních zařízení, ale všechna jsou státní, a tudíž řízená ministerstvem a ministrem, nikoliv městskou radou nebo primátorem. Jak může tedy vůbec lékařská péče fungovat a být pro dobro Pražanů ovlivňována naším městem? Nijak. Proto pražské záchranky jezdí a škemrají přes dispečink, aby je s pacientem některá z nemocnic přijala! Neskutečné. Mimo jiné tyto záchranky a záchranáře ale Praha výlučně zřizuje a na své náklady provozuje. Taková situace není nikde v republice, ani v Kolíně, ani v Mladé Boleslavi, ani v Brně.

A vzdělávání a školství? Copak si myslíte, že fungují v Praze třeba jesle, když se bavíme o těch nejmenších a o možnostech rodičů pohodlně ve městě bydlet a pracovat? Myslíte, že Praha dostatečně podporuje nebo snad organizuje učňovské školství? Vůbec ne. Mají snad naše děti po škole k dispozici dostatek školních sportovišť nebo kroužků, kde je o ně odborně postaráno, a jsou v bezpečí do doby, než si pro ně rodiče mohou přijít?

Přitom je naše město jedno z nejbohatších a na účtu prý zůstávají nevyužité finanční prostředky. Je to zcela nepochopitelné.

V jiných městech se už lidé nebojí volit komunální hnutí, v Liberci, v Českých Budějovicích, dokonce i v Brně! Kašlou na celostátní strany, které mají město jen k naplnění stranické kasy pomocí různých lobbistických chobotnic. Zvládla to většina českých měst, takže Praha je teď na řadě.

Jakého výsledku byste v komunálních volbách rádi dosáhli?

Jako jediné pražské komunální hnutí bychom měli mít odpovídající zastoupení v zastupitelstvu hlavního města Prahy. Jsme přesvědčeni, že máme šanci získat Pražany na svou stranu, na stranu našeho města a docílit v těchto pražských komunálních volbách dvouciferného výsledku, tak jako se nám to podařilo v roce 2014 v osmi městských částech, kde máme starosty. Pražané naše starosty znají a mají v ně důvěru, a na tom stavíme.

Poslední oficiální volební průzkum zpracovaný pro Českou televizi naší kandidátce STAROSTOVÉ PRO PRAHU přisoudil volební potenciál 12,5 procenta, což je skvělý začátek a vklad do poslední fáze volební kampaně. Nabízíme Pražanům nebývalou sílu zkušenosti a odbornosti našich starostů, na naší kandidátce je nejvyšší počet starostů ze všech kandidujících subjektů a navíc jsme jediné pražské komunální hnutí. Ve svých řadách máme 15 starostů velkých i menších městských částí, kteří řídí nebo se podílejí na řízení městských částí dokonce s více než 500 tisíc obyvatel Prahy. Už tedy působíme na více než polovině území Prahy a nyní žádáme o podporu a hlas Pražany ve volbách na magistrát. To je správný a logický krok. Věříme Pražanům.

Jaký typ kandidátů za vás kandiduje?

Nyní se naše pražské komunální hnutí významně rozšířilo o zkušené starosty velkých městských částí a kandidujeme ve 24 městských částech. Chceme tedy navázat na úspěch našich osmi starostů a uspět v dalších městských částech, v těch, které bývají označovány za velké. Uděláme vše pro to, aby Starostové pro Prahu přesvědčili své spoluobčany, že Prahu budou nejlépe řídit ti, kdo jí znají, kdo v ní bydlí, kteří pro ni již něco odpracovali. Ti, kteří již prokázali svou schopnost a odvahu řídit malé i velké městské části. Někteří z nich i opustili politické strany a jdou nyní ruku v ruce bez ohledu na dřívější politickou příslušnost společně zachránit Prahu ze současného marasmu.

 

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Lukáš Petřík

Bety.cz - magazín nejen pro mámy - horoskopy, recepty, diskuse, soutěže

Bety.cz TESTOVÁNÍ - Testujte s námi nové produkty či služby a o své názory a doporučení se podělte s ostatními čtenářkami Bety.cz.

Prostřeno.cz - recepty on-line - vaření, recepty, gastronomie

reklama
Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Evropa má zaděláno na hodně velký, ale skutečně velký průšvih. Musíme okamžitě obnovit kontroly na hranicích. Toto nám řekl poslanec z výboru pro obranu

14:52 Evropa má zaděláno na hodně velký, ale skutečně velký průšvih. Musíme okamžitě obnovit kontroly na hranicích. Toto nám řekl poslanec z výboru pro obranu

ROZHOVOR „Schengen nefunguje a Evropou se všemi směry pohybují teroristé s vojenským výcvikem, a to …