Já a extremistka? Naštvaná Klára Samková rozeslala dopisy Hamáčkovi, Zemanovi a Babišovi. Zde jsou všechny

03.10.2018 4:41

„Zhanobení mého jména, a to jak z hlediska osobního, tak profesního vaším ministerstvem, je pro mě nepřijatelné!“ Okamžitě vypusťte jakoukoli zmínku o mně! Zařazení jejího jména do zprávy o extremismu se známé advokátky Kláry Samkové hluboce dotklo. „Celý život se zabývám lidskými právy!“ zdůrazňuje Samková s tím, že má za sebou obhajobu řady obětí rasově motivovaných útoků a desítky případů, kdy zastupovala klienty jak před Evropským soudem pro lidská práva, tak i před Ústavním soudem ČR. Samková vzkazuje, že se bude bránit. A už s tím začala. Obrátila se nejen na Ministerstvo vnitra a Českou advokátní komoru, ale celou věc žene až k premiérovi. Jenže to není všechno. Její informace o „svévoli státu“ už má na stole i prezident. Veškerou korespondenci poskytla ParlamentnímListům.cz.

Já a extremistka? Naštvaná Klára Samková rozeslala dopisy Hamáčkovi, Zemanovi a Babišovi. Zde jsou všechny
Foto: Hans Štembera
Popisek: Advokátka Klára Samková

Pravicoví extremisté, xenofobní populisté, anarchisté či paramilitární domobranecká uskupení. Do této společnosti zařadilo Ministerstvo vnitra ve svém zprávě „Projevy extremismu a předsudečné nenávisti“ za druhé čtvrtletí roku 2018 i známou advokátku Kláru Samkovou. „Advokátka Klára Samková dostala pokutu ve výši 25 000 Kč od České advokátní komory za prokletí tureckého velvyslance (v červnu 2016 se tento diplomat ohradil proti výroku Samkové přirovnávajícího islám k totalitním režimům). Advokátka se proti kárnému rozhodnutí odvolala,“ je konstatováno hned na čtvrté stránce dokumentu v kapitole 1.3.

Anketa

Půjdete ke komunálním volbám?

87%
13%
hlasovalo: 5760 lidí

Samková se brání nejen proti kárnému rozhodnutí, ale i proti tomu, že figuruje v uvedené zprávě. Se žádostí o vypuštění svého jména se obrátila na autory, tedy Ministerstvo vnitra. V dopise, který je adresován konkrétně ministrovi Janu Hamáčkovi, píše nejenže se jí zařazení jejího jména do zprávy v jedné řadě hned za „tradiční pravicové extremisty“ a před „paramilitární a domobranecké skupiny“ hluboce dotklo. „Jednání odboru Vámi vedeného ministerstva považuji za zcela neoprávněný zásah do mé cti a lidské důstojnosti, za svévolné popření mých celoživotních postojů a cílenou úmyslnou snahu o diskreditaci mojí osoby,“ uvedla Samková. Vysvětluje, že jednak s rozhodnutím kárného senátu nesouhlasí, ale i to, že její prohřešek měl spočívat v tom, že vyjádřením politických názorů měla pošpinit důstojnost advokátního stavu, což ovšem nemá nic společného s extremismem. Apeluje na nutnost dodržování presumpce neviny, uvádí, že je stíhána na základě žádosti představitele cizí mocnosti a tvrdí, že se jak Ministerstvo vnitra, tak Ministerstvo zahraničních věcí chovají „jako úřady vazalského státu“. „Svým postojem k mému kárnému stíhání dává Ministerstvo vnitra najevo, že souhlasí s mým kárným stíháním a fakticky se zastává Turecké republiky.“  Advokátka žádá nejen okamžité vypuštění jakékoli zmínky o ní z uvedené zprávy, ale považovala by za vhodnou i osobní omluvu za způsobenou újmu.

A nezůstalo jen u Ministerstva vnitra. Samková oslovila předsedu České advokátní komory a poslala mu „žádost o součinnost při napravení škod nepravomocným kárným rozhodnutím České advokátní komory“ vůči ní. Zdůraznila, že České advokátní komoře nepřinese projednávání jejího údajného provinění žádný prospěch. Konstatuje, že byla Ministerstvem vnitra zařazena mezi extremisty. „Nicméně musím konstatovat, že záminkou k této urážlivé devalvaci mojí osoby zavdala příčinu Česká advokátní komora a její rozhodnutí. Vaše rozhodnutí tedy pro mne má nepoměrně širší důsledky než jenom kárný postih – devalvuje moje celoživotní postoje a moji celoživotní práci.“ Samková předkládá výsledky své práce a konstatuje, že byla „zásadním způsobem pošpiněna“ její čest i profesní zařazení. Předsedu ČAK žádá, aby se jí zastal a intervenoval u ministra vnitra a zahraničních věcí, aby její jméno ze zprávy o extremismu vypustili.  

O Kláře Samkové bude možná přemýšlet i premiér Andrej Babiš. Také jemu se totiž dostane na stůl její dopis. Alespoň ho adresovala přímo na předsedu vlády. Upozorňuje v něm, na „svévolné nepravdivé nařčení státem z extremismu“ a „nebezpečí plynoucí z invazivního islámu“. V dopisu seznamuje premiéra s tím, že ji označilo ministerstvo za extremistu a na základě čeho k tomu došlo. Zdůrazňuje svou třicetiletou kariéru a desítky vítězných sporů. „Pokud tedy upozorním na stejnou skutečnost, ke které dospěl Evropský soud pro lidská práva (jehož rozsudky jsou, dlužno podotknout, pro náš právní řád závazné), jsem označena za extremistu a Ministerstvo vnitra, které má povinnost na skutečné projevy extremismu dohlížet a podnikat všechny kroky k ochraně našeho obyvatelstva právě před takovýmto extremismem, vezme tuto extremistickou ideologii v ochranu!“ píše také Samková a apeluje na vlastní osobní zkušenosti premiéra s účelovou kampaní. Obrací se na Babiše se žádostí o osobní dohled nad vzniklým přístupem ministerstva k této problematice. „Nejde jen o můj osobní případ – já se umím bránit, také se bránit budu,“ říká Samková. Poukazuje na to, že Ministerstvo vnitra dlouhodobě podle ní nevěnuje pozornost zásadnímu nebezpečí, které všem evropským zemím hrozí. „Místo toho, aby se zaobírali invazivní podstatou islámské ideologie, obviní ty, kteří na daný problém poukazují, z nacismu, fašismu, extremismu,“ píše. Pokud by vše šlo takto dál, může mít situace pro Česko, jak sděluje advokátka Babišovi, nedozírné následky. 

Samková žene svůj problém ještě výš. Se stejným datem jako na ostatní instituce odeslala dopis i prezidentovi. V něm tvrdí, že se vracíme do padesátých let, kdy byl závažným proviněním už jen nesouhlas s režimem. „Dnes si může stát udělat zcela svévolně a beztrestně, co chce,“ varuje advokátka. Poukazuje na to, že ji ministerstvo zahrnulo do své zprávy o extremismu a stát předpokládá, že si to občan musí nechat líbit. Ujišťuje, že se bude bránit. „Avšak tane mi na mysli, kolik lidí je takto špiněno, zneužito a zastrašováno, a to jen proto, že se bránit neumějí anebo se bránit bojí,“ podotýká. Dopis na adresu prezidenta Miloše Zemana uzavírá takto: „Vážený pane prezidente, považuji za alarmující, že podle mých poznatků se lidé dnes bojí ‚svého‘ státu více než v dobách minulých, o kterých jsme doufali, že jsou již za námi. Dovoluji si Vám předat tento svůj poznatek s naléhavou prosbou, abyste se zamyslel, jak této situaci čelit. A to nikoli kvůli mně, ale kvůli těm všem, kteří se bránit neumějí.“ 

Ve zprávě o projevech extremismu a nenávisti se nejdřív odbor bezpečnostní politiky zaměřil na tradiční pravicové extremisty a popsal aktivity Národní demokracie v čele s Adamem Bartošem, následně se věnovali Dělnické straně sociální spravedlnosti i kandidatuře Tomáše Vandase či uskupení Národní obroda. O Samkové se píše v kapitole pod názvem: Další projevy nenávisti a nesnášenlivosti. Tady zpráva konstatuje, že terčem nenávistných projevů neextremistických subjektů se stávali tradičně muslimové a imigranti. „Spouštěčem zpravidla byly incidenty v západních zemích, případně vymyšlené či zkreslené zprávy, které se šířily virtuálním prostorem.“ Dokument popisuje protimuslimské skupiny, které se věnují konspiračním teoriím, jmenuje konkrétní případy, a to obvinění muže z Frýdku-Místku kvůli kauze fotek teplických prvňáků, podání žaloby pro podezření ze spáchání dvou trestných činů v případu muže, který schvaloval zastřelení Roma v Chomutově, přestupkovému řízení proti muslimce, která bránila ve fotografování, zastavení stíhání Martina Konvičky, protože se neprokázalo, že on je autorem nenávistných výroků, nebo o obvinění mladíka, který umístil do prostor bývalého tábora v Letech vepřovou hlavu jakožto „výraz nesouhlasu“ a o zastavení trestního stíhání bývalého náměstka ministra průmyslu za výrok „Romové jsou otravní a k ničemu“. Pak už volně navazuje záležitost Kláry Samkové a citace, kterou už jsme uvedli. Odstavec končí informací o prověřování případu protiromských nápisů v památníků v Letech. Pak zpráva pokračuje kapitolou Paramilitární a domobranecké skupiny, následně Anarchistické hnutí a Radikálně komunistická scéna či Kvazi mediální projekty.

 

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

reklama

autor: Daniela Černá

Ing. Ondřej Knotek byl položen dotaz

svoboda slova

Úplně souhlasím s tím, co si ANO myslí o údajném boji s dezinformacemi a ochraně svobody slova. Můj dotaz zní. Jak budete chtít zajistit, aby tu svoboda slova fungovala dál a lidé neměli strach vyjádřit svůj názor, což se už dnes děje? Mluví se o boji s dezinformacemi, ale co ochrana svobody slova? ...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

Průlom. Vitásková se po letech blíží k vítězství

7:11 Průlom. Vitásková se po letech blíží k vítězství

Ústavní soud zrušil rozhodnutí obecných soudů, které bývalé předsedkyni Energetického regulačního úř…