Karel Januška: Pseudodemokracie

17.04.2020 7:32

Karel Januška: Pseudodemokracie
Foto: FB Karel Januška
Popisek: Karel Januška

Základem demokratického uspořádání státu jsou tři moci: výkonná, zákonodárná a soudní. Moc soudní je nejvyšší. Naše Ústava a Listina základních práv a svobod určuje, jaká jsou práva povinnosti všech občanů.

Ani po sametové revoluci nelze tvrdit, že náš stát má demokratické zřízení. Zákonodárci nevědí, co je pravda v justici.

Každý soudce (nebo porota) má pouze dvě možnosti, jak může spor rozhodnout. Pravdu (a spravedlnost) může přiznat žalobci, nebo žalobu zamítnout. Ve dvoustupňovém soudnictví, které předpokládá naše Ústava, musí být každý spor rozhodnutý v jednom, nebo ve dvou stání (jednání) před soudem.

Zárukou spravedlivého rozhodování má být Ústavní soud. Povinnost Ústavního soudu je stejná, jako u ostatních sporů. Soudci Ústavního soudu zpravidla rozhodují porotou. Rozhodnutí poroty musí být jednomyslné a souhlasné, aby žaloba byla v právu.

Jestliže Ústavní soud nalezl nespravedlnost, pak je povinností tohoto soudu učinit takové kroky, aby soudce vynesl spravedlivý rozsudek. Musí z právních norem a postupů odstranit všechno, co nespravedlnost způsobilo. Obdobná nespravedlnost se v budoucnu nesmí objevit. Nikdy nesmí Ústavní soud přikázat, aby spor řešil jiný soudce. Listina zakazuje odebrat občana soudci, který již jednou rozhodl.

Předseda Ústavního soudu Rychetský nerespektuje základní občanské právo na spravedlivý soud. Nerespektuje tisíciletou tradici, že pravda je rozhodujícím kriteriem rozhodování každého soudu. Ústavní soud převzal praktiky, které vymysleli právníci totalitního režimu. Za pravdu označují pouze to, co je v zájmu vládní politické garnitury. Pod tímto výkladem práva v totalitě zbavovali občany majetku i svobody. Po sametové revoluci justice pokračovala v praktikách totalitního soudnictví. "Občané s právnickým vzděláním" se dostali do zákonodárného sboru, kde někteří prosazovali a stále prosazují své osobní, a také stranické zájmy. V rámci ideje "dluhy se musí platit" stvořili hordu exekutorů, kterým je lichva cizí slovo.

Státní zástupce Jan Lelek dostal od policie návrh na zahájení stíhání expremiéra Petra Nečase. Prý nepravdivě svědčil. Mohla občanka Nagyová úkolovat ochranku premiéra? Pokud si vzpomínám, tak mohutný a nespravedlivý zásah policie (za asistence kamer České televize) byl jedním z nejhorších skutků České republiky. Politický boj byl za přihlížení prezidenta Zemana prohlašovaný za trestný čin. Nevím, zda občanka Nagyová obdržela odškodnění, za ponižující jednání policejní eskorty. Nevím, zda tehdejší ředitel ČT se omluvil za přítomnost kamer při tomto zásahu. Nevím, co činil moderátor a expert na spravedlnost Václav Moravec v oněch dobách. Zájmy České televize jsou někdy v přímém rozporu se zájmy všech občanů.

Nynější vláda jedná s částečným souhlasem Parlamentu. Nejedná podle výsledků šetření Ústavu zdravotnických informací (ředitel Ladislav Dušek). Tím, že klade nepřiměřený důraz na ochranu všech občanů před koronavirem, oslabuje možnost zdravotní ochrany v budoucnu. Hospodářské ztráty v současnosti se mohou v budoucnu několikanásobně projevit jak v ekonomice, tak na zdraví celé společnosti. Obzvláště těch občanů, kteří jsou nyní dětmi. Neprojdou přirozenými stadii získávání imunity.

Množství občanů v dluhové pasti je důsledkem činnost "občanů s právnickým vzděláním" v Parlamentu. Místo spravedlivého soudnictví máme stát, který lze označit jako justiční mafii. Vysoké školy neuznávají princip pravdy (čili spravedlnosti). Není pochyb o tom, že premiér má sklon k direktivnímu řešení sporů. Díky tomuto přístupu se republika dostala z marasmu polistpadových stran. Velkým přínosem vlády by bylo, kdyby stanovila maximální úrok, který může poskytovatel úvěru požadovat. Tím by Hnutí ANO splnilo cíl, který voličům slíbilo někdy v roce 2013: "K soudu bude občan chodit pro spravedlnost".

Soudcům je třeba připomenout, jaké jsou základní postuláty právního státu. Dovolil jsem si navrhnout potřebné doplnění a úpravu současných právních norem takové, které zaručeně vrátí republiku mezi právní státy:

§ 1. Hierarchické uspořádání lidského poznání a právních norem tvoří zákon, podle kterého soudci rozhodují. Jsou to:

(1) Zákony přírodních věd, matematiky, nejnovější poznatky věd lékařských a technických,

(2) Ústava, Listina základních občanských práv a svobod,

(3) nařízení a doporučení nadnárodních orgánů, kterých je republika členem (EU, NATO),

(4) zákony a zákonná nařízení uvedené ve Sbírce zákonů,

(5) nařízení institucí a osob, které jsou zmocněné nařízení vydávat.

§ 2. O vazebním zadržení občana rozhoduje soudce, který se stává jeho zákonným soudcem.

§ 3. V soudním řízení musí soud vyhodnotit každý předložený důkaz.

§ 4. Soudnictví je dvoustupňové. Každý spor má nárok na dva zákonné soudce, případně rozhodnutí dovolacího soudu.

§ 5. Státní úředníci plní cíle, které si současná vláda stanovila. Vedoucí státních úřadů jsou za to zodpovědní.

§ 6. Lichva je trestný čin. Vláda stanoví podmínky, kdy se půjčka stává lichvou.

Politické strany a hnutí, které se uchází o přízeň voličů, by měly nad současnou situací v justici přemýšlet   

Ing. Karel Januška

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

autor: PV

reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Karel Wágner: Spácháme řízenou sebevraždu?

14:58 Karel Wágner: Spácháme řízenou sebevraždu?

Ke změnám klimatu na planetě Zemi docházelo, dochází a v budoucnu i nadále bude docházet. A je pravd…